JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Barnehagene i Oslo trenger et løft

Opposisjonspartiene i Oslo, med Ap i spissen, var misfornøyd med barnehagemeldingen til byrådet i fjor høst. Nå har de foreslått en rekke tiltak for å gi barnehagene i hovedstaden et løft, men de får neppe flertall.

2013022715353820131216215510

per.flakstad@fagforbundet.no

– Vi mener barnehagene i Oslo trenger et løft. Hvis byrådet hadde tatt på alvor de forslagene vi legger fram i kultur og utdanningskomiteen i dag, ville vi hatt et godt utgangpunkt for å utvikle barnehagetilbudet i hovedstaden, sier Andreas Halse (Ap) som er nestleder i komiteen.

– Dessverre ser det ikke ut til at vi får flertall for de fleste av forslagene våre, fortsetter han.

Tynn byrådsmelding

I fjor høst la flertallspartiene fram en bystyremelding om økt kvalitet og styrket læringsarene. En arbeidsgruppe med representanter fra flere partier har arbeidet med meldingen, og legger i dag fram resultat i kultur- og utdanningskomiteen før bystyret får det til behandling 6. mars.

– Vi synes bystyremeldingen var tynn, og hadde en alt for snever tilnæring til kvalitet i barnehagene. Den var kun opptatt av språkferdigheter og lite annet, sier Halse.

– Språk er svært viktig, men vi ønsker å se kvalitet i barnehagene i et mye mer helhetlig perspektiv. Derfor har vi fremmet en rekke forslag som tar opp kvalitet i barnehagene i full bredde, sier han.

Blant annet foreslår mindretallet i arbeidsgruppen, som i hovedsak består av Ap og SV, å gjeninnføre en konkret bemanningsnorm på én ansatt pr sjette barn for barn over tre år, og én ansatt for hvert tredje barn for barn under tre år.

Etter at Oslo kommune sa opp den avtalte normen i fjor, er det opp tilbydelen å bestemme antall ansatte i barnehagene ut fra en nasjonal norm. Den er lite konkret, og sier bare at det skal være «tilstrekkelig» bemanning.

Satser på assistentene

En av gruppene som knapt er nevnt i bystyremeldingen, men som nå er tatt med i mange av forslagene, er assistentene.

Blant annet foreslås det at hver bydel skal ha en kompetanseplan, som skal si noe om hva som mangler av kunnskap og hvordan den kan skaffes. Bydelene skal også ha et kurstilbud som ivaretar barnehagenes behov for kompetanseutvikling. I tillegg foreslås det å etablere en stipendordning for assistenter som ønsker å ta fagbrev eller annen form for pedagogisk utdanning.

– Assistentene utgjør rundt 60 prosent av de ansatte i oslobarnehagene. De er derfor en svært viktig gruppe når det gjelder å utvikle kvaliteten på barnehagetilbudet, sier Andreas Halse.

– Det vanskeligere å drive godt pedagogisk arbeid i barnehagen når en stor gruppe ansatte mangler formell kompetanse. Derfor må vi stille krav til assistentene, men samtidig gi dem mulighet til å ta kurs og videreutdanne seg. Jeg tror slike muligheter også vil bidra til å demme opp for den litt for store gjennomtrekken av assistenter.

– Vi ønsker også at videreutdanning og økt kompetanse skal gi seg utslag i lønn, sier Halse.

Neppe flertall

Arbeidsgruppen har totalt 27 forslag, som etter Andreas Halses mening dekker en helhetlig kvalitetsutvikling i barnehagen. Han innrømmer at det vil koste noe å gjennomføre dem, men mener samtidig at det ikke dreier seg store beløp.

Han regner imidlertid ikke med å få gjennomslag for så mange av forslagene. Høyre, KrF og Venstre, som tilhører flertallspartiene i bystyret, har også sittet i arbeidsgruppa. De går ikke inn for forslagene med den begrunnelsen at de inneholder politiske føringer som flertallspartiene ikke kan støtte og at de dels inneholder forhold som etter deres mening ikke er direkte tema for byrådets barnehagemelding.

Etter deres mening var dette først og fremst en melding om språksatsing i barnehagen, og de velger å forholde seg til det.

Håper på lokalvalget

– Selv om vi ikke får gjennomslag for våre forslag nå, mener jeg likevel vi har gjort et viktig arbeid. I 2015 er det nytt lokalvalg, og da håper vi at vi får mulighet til å jobbe videre med å utvikle barnehagetilbudet som byråd med et bystyreflertall i ryggen, sier Andreas Halse.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy