Full stilling med to jobbar

Else Andersen søkte og fekk full stilling fordi ho hadde arbeidd hundre prosent i fire år. Ho har no to faste jobbar i Kvinesdal kommune, og er nøgd med løysinga.

2012061812225420131214183207

karin.svendsen@fagforbundet.no

Else Andersen deler veka og seg sjølv mellom eldreomsorg og psykiatri. Tre dagar er ho på Kvinesdalsheimen, og to dagar arbeider ho i ein av bustadene for vaksne med ei psykiatrisk liding.

– Eg begynte som alle andre; hadde låg stillingsbrøk på heimen og tok lause vakter både der og andre stader. Til saman blei det alltid minst hundre prosent, minnes ho.

I mange år arbeidde ho annakvar helg.

– Det er jo slik vikarar har det, seier ho.

Rett til full stilling

Det var på byrjinga av 1990-talet at første tilbodet om desentralisert utdanning som hjelpepleiar kom til Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Else var mellom dei som greip høvet, og har sidan teke vidareutdanning i psykiatri.

Ho har i alle år hatt ei deltidsstilling på Kvinesdalsheimen. Etter ein periode med lause vakter her og der, kombinerte ho arbeidet på heimen med ei fast deltidsstilling i ein bustad for personar med utviklingshemming. Den siste tida før ho fekk hundre prosent fast, hadde ho 40 prosent på heimen og 20 prosent i eit bufellesskap i psykiatrien.

Då det vart utlyst ein ny 20 prosent stilling i bufellesskapet, søkte Else om å få utvide stillinga si. Fordi ho hadde arbeidd hundre prosent i meir enn fire år, fekk ho støtte av hovudtillitsvald.

– Sidan har eg hatt 60 prosent fast på sjukeheimen og 40 prosent fast i psykiatrien, fortel Else Andersen.

Ei veke med kontrastar

Else Andersen lever godt med denne løysinga. Ho tykkjer det er greitt at ho nokre dagar slepp å skifte til uniform når ho kjem på arbeid. Uniform eller ikkje markerer ein forskjell på dei to jobbane hennar.

– Det eg gjer, er også så utruleg forskjellig, og for meg er variasjonen gjennom veka først og fremst ein stor helsegevinst, seier ho.

Full jobb på sjukeheimen trur ho ville ha vore for tungt.

– Eg merker det i armer og rygg når eg har vore der nokre dagar i strekk. Då er det godt for kroppen at eg tek ein spasertur. Og det er jo nett noko av det eg gjer i den andre jobben min, seier ho.

For i psykiatrien prøver dei mellom anna å motivere til eit sunt liv; variert kosthald og litt mosjon.

To flotte arbeidsplassar

Hjelpepleiaren syns kombinasjonen mellom ein jobb som er fysisk krevjande, og ein annan jobb kor det viktigaste er å vere til stades og møte bebuaren der han eller ho er, er heilt ideell.

– Eg ser berre fordelar med forskjellane. Eg blir aldri lei. Det er tvert imot slik at når eg har vore i ein bustad ei helg, gler eg meg til å arbeide på heimen når måndagen kjem, seier Else Andersen.

Det er fleire grunnar til at ho ikkje kunne ha tenkt seg å arbeide full tid på heimen. Ikkje berre at det ville ha slitt for mykje på kroppen.

– Eg ville ha sakna kollegane og bebuarane her. Og omvendt.

Else skjøner ikkje dei som ikkje vil prøve å kombinere to stillingar, eller dei som ikkje trivs med det.

– Men det blir for enkelt å berre seie at dei tilsette ikkje vil. For alle partar må leggje seg i selen for å få det til, meiner ho og tenkjer mellom anna på at ein leiar må tilpasse turnusen til hovudarbeidsplassen.

Framleis mange helger

Sjølv om ho er positiv til variasjonen og alle gevinstane som følgjer med, tykkjer ho at ho arbeider ei helg for mykje i løpet av den seks veker lange turnusen.

– Eg er på arbeid fire av seks veker. Skal eg vere heilt ærleg, syns eg det er ei helg for mykje. Men eg får jo meir fri på vekedagane. Det er fordeler og ulemper med alt.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy