Velg sjøveien!

Sjøtransportprosjektet har vi hørt mye om i havnene i de siste årene, men hva går det egentlig ut på?

2012062010071020131214183322

Sjøtransportprosjektet startet i januar 2006 med logistikkopplæring for havneledere. Forløperen var prosjektet Hvordan lykkes med sjøtransporten i et utvidet perspek­tiv? – en stor, felles dugnad i havnene for å få satt sjøtransporten på dagsorden i logistikkdiskusjonen. Havnene ønsket å komme på offensiven etter å ha sakket akterut som foretrukket transportform sammenliknet med bil og bane.

Det første prosjektet ble initiert av Kystverket og Norsk havneforening. I 2006 ble Norske havner, Kystverket og Logistikkindustriens landsforening (LTL) invitert inn i Sjøtransportprosjektet, sammen med havnene i Norge.

Utgangspunktet var at det fantes nok av rapporter og analyser om sjøtransport; problemet var at det hadde kommet for lite ut av dem. Hovedhensikten med den første delen av prosjektet var å gi innspill til Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023, og å bidra til økt kunnskap om varestrømmer og næringslivets behov i de deltakende havnene.

Takket være denne satsingen har havnene og sjøtransporten i dag en helt annen anseelse enn det som var tilfellet før oppstarten i 2006. Når det diskuteres samferdsel, er sjøtransporten nå en del av diskusjonen. Det var den ikke for bare noen år siden.

Vi kan faktisk se en trend der det er blitt politisk korrekt å tale sjøtransportens sak. Blant annet har Arbeiderpartiet startet en kampanje som de kaller for dialogmøter, der de reiser rundt for å få innspill i forhold til å flytte gods fra vei til sjø. Det er min ærbødige påstand at det arbeidet som er gjort gjennom Sjøtransportprosjektet, har vært en av de viktigste faktorene til denne holdningsendringen.

I den videre satsingen på ­prosjektet er det gjort forsøk på å involvere flere aktører, som organisasjoner, rederier og vareeiere. Prosjektet er et sjøprosjekt, ikke et isolert havneprosjekt.

For havnene skal prosjektet være en dragkraft – en støtte og hjelp til egne prosjekter. Tilgangen til et bredere kontaktnett skal gjøre det enklere å kommunisere med brukerne/kundene.

Utad skal det framstå som et samlende prosjekt for å bedre rammebetingelsene, samle organisasjoner for felles arbeid og innsats, skape kraft for å slå igjennom næringspolitisk og skape samarbeid med rederier, vareeiere og andre.

I dag deltar 40 havner, Kystverket, Rederiforbundet, Maritimt forum, NHO LTL, KS Bedrift havn, Norsk havneforening og Frakte­fartøyenes rederiforening. Det har blitt et meget slagkraftig prosjekt som har påvirkningskraft i besluttende organer.

Da prosjektet startet i 2006, uttalte konsernsjef Robin Olsen i Tollpost Globe at havneledere var å betrakte som småkonger som var mest opptatt av avgifter og kommunalt regime. Gjennom det programmet som har vært gjennomført for havnelederne, har mange av dem utviklet seg til «logistikkdirektører» med eksternt fokus, og Olsens utsagn er på en måte opphevet.

Prosjektet har tre hovedtemaer. Det første er rammebetingelsene, som omfatter los-saken og kystavgiften, innspill til Norsk Transportplan, kravet om like avgifts­vilkår for transportmidlene, overvåkning og sikkerhet til sjøs, og effektive og miljømessige logistikknutepunkter.

Det andre temaet er effektivitet i havner, som tar opp havner som effektive ledd i forsyningskjeder, standardiserte måleparametre, tettere samarbeid havnene imellom om de beste løsningene, havnestrukturen og tettere samarbeid med terminalaktørene og rederiene.

Det tredje temaet er marked og kommunikasjon. Her blir det sett på en samordning av markedsføring og kommunikasjon for å oppnå maksimal effekt. Kommunikasjonsarbeidet rettes mot vareeiere, speditører og publikum, og markedsfører havnenes betydning. Det skal fremme eksisterende tilbud sammen med rederiene gjennom dokumenterte konkurransedyktige priser og frekvens, og styring dør–dør i ulike transportkorridorer.

I tillegg til disse tre hovedtemaene skal det også gjennomføres dialogmøter med rederiene for å se på utvikling av nye sjøtransportløsninger. Det vil også bli gjennomført seminarer og samlinger for å diskutere og forankre prosjektet.

10. mai i år startet prosjektet «Velg sjøveien», et samarbeid mellom rederiene, speditørene og havnene. Det skal arrangeres konferanser i 15 norske havner, i tillegg til Rotterdam. Som symbol er det innredet en container som skal følge med på reisen til alle destinasjonene, og som ender opp på Gardermoen i høst på Transport og Logistikk, som er en av Norges største messer på feltet.

Det som startet som en skolering av havneledere i logistikkfaget, er etter hvert blitt en meget omfattende kampanje for å få mer gods over på sjøen.

MEST LEST:
Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord: – Vanskelig å forstå hvordan kommuner tør å ikke ha med fagforeninger i korona-kriseledelse

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i  år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Helge Rønning Birkelund

Fire av ti kommuner har vurdert å permittere ansatte under koronakrisen

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

Bjørn A. Grimstad

Dømt til å betale millioner etter søksmål - fredag slo velferdsselskapet seg konkurs

Private barnehager for dekket alt, mens over 200 kommuner går i minus etter at barnehagene måtte stengte 12. mars. (Illustrasjonsfoto)

Private barnehager for dekket alt, mens over 200 kommuner går i minus etter at barnehagene måtte stengte 12. mars. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Private barnehager får dekket alt de tapte da de måtte stenge, mens over 200 kommuner går i minus

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy