Varm omsorg

GIVENDE: Turid Langlien (t.v.) og Grete Maria Sæther syns det er trivelig å gjøre hverdagen litt lettere for pasientene. Her får Margrethe Åkvik stelt både hår og negler.

GIVENDE: Turid Langlien (t.v.) og Grete Maria Sæther syns det er trivelig å gjøre hverdagen litt lettere for pasientene. Her får Margrethe Åkvik stelt både hår og negler.

Karin E. Svendsen

– Vi kan gjøre hverdagene litt bedre og lettere for pasienter og deres pårørende, sier Lill Karin Aanes, leder i Termik Vefsn. Hver uke stiller frivillige opp og tilbringer tid sammen med pasientene.

2015090710020720150908134959

karin.svendsen@fagbladet.no

Et par ganger i måneden arbeider Turid Langlien frivillig som frokostvert på Solina (somatisk lindrende enhet) på Vefsn sykehjem i Nordland. Det har hun gjort i snart ni år.

– Jeg ble pensjonist og var fremdeles frisk som en fisk, er hennes forklaring på engasjementet. I tillegg kommer at foreldrene er borte og barna er blitt voksne og har flyttet langt bort fra Mosjøen. Dessuten syns hun det er godt å kunne gjøre nytte for seg.

– Og så ligger det vel i blodet, sier den tidligere operasjonssykepleieren.

Vil gjerne gjøre mer

Akkurat der kjenner Grete Maria Sæther seg igjen. Hun er hjelpepleier i vernepleie og har arbeidet både på sykehjem og i bolig for mennesker med funksjonshemning. Foreløpig har hun bare noen måneder som frivillig i Termik Vefsn bak seg. Hun stiller som frokostvert to eller tre ganger i uka i tillegg til at hun ledsager alvorlig syke til undersøkelser og behandling, både i nærområdet og til Tromsø og Oslo.

Den tidligere hjelpepleieren har lett for å engasjere seg, og har blikk for beboernes velvære. Utfordringen for Grete Maria er at hun får så lyst å gjøre mer enn bare å være til stede og servere frokost.

– Som tidligere hjelpepleier på sykehjem er det rart at jeg for eksempel ikke skal følge på do eller snu en pasient, sier den engasjerte pensjonisten, som må venne seg til å begrense seg til oppgaver som ikke er pleiefaglige.

Tid er en stor gave

Tanja Drevland, avdelingsleder ved Solina, vet godt at mange frivillige gjerne vil gjøre mer når de er på avdelingen.

– Derfor må vi være tydelige på at tilstedeværelsen er det vesentlige. De frivillige trenger ikke å gjøre noe praktisk for å bidra, sier hun.

Sykehjemslederen understreker at de frivillige må kjenne seg trygge på at det er en stor gave at de vil bruke tida si på avdelingen.

– Det er så viktig at de setter seg ned og holder ei hånd, snakker litt med en av pasientene, tar en kopp kaffe sammen med dem og kanskje leser litt for dem. Det er stas med besøk, og pasientene snakker litt annerledes med de frivillige enn de gjør med oss som er ansatt, har hun observert.

Frivillige i terminal omsorg

Termik Vefsn skiller seg fra de fleste organisasjonene som driver frivillig arbeid ved at utgangspunktet for virksomheten deres var frivillig innsats for terminale pasienter.

– Alvorlig sykdom er tung å bære for både den som er syk, og for pårørende, sier Lill Karin Aanes.

Aanes forklarer at hovedoppgavene til de frivillige som arbeider med terminale pasienter, er å være sammen med dem som ikke har nære pårørende den siste tida, og å avlaste pårørende. De frivillige arbeider både i hjemmet til den syke og på institusjon. De som er syke og bor hjemme, får også følge av frivillige hvis de skal delta på dagtilbudet for alvorlig syke på Oasen (se faktaboks).

– Vi lager et opplegg for hver enkelt pasient, forteller Lill Karin. Tilbudet endrer seg i takt med sykdomsbildet, og det er vanlig at den frivillige som begynte å besøke en pasient hjemme, fortsetter å besøke ham eller henne etter en eventuell flytting til sykehjemmet.

Forutsetninger for suksess

Lill Karin Aanes mener en forutsetning for å lykkes med frivilligarbeidet er at kommunen har en koordinator innenfor helse og omsorg. I tillegg trengs en lønnet leder for de frivillige. I Vefsn er det Termik-lederen som organiserer all aktivitet og hver måned skriver turnuslister for alle gruppene som driver frivillig arbeid for Termik. Hun samarbeider med en koordinator på alle avdelinger som Termik samarbeider med. De frivillige vet derfor alltid hvem de skal forholde seg til.

– Og innsatsen fra hver enkelt er basert på reell frivillighet, understreker Aanes. Hvis noen ønsker fri en periode, er det helt greit. Det er også legitimt ikke å bidra med så mange timer.

En annen grunn til at de har lykkes i Vefsn, er ifølge Termik-lederen at Tanja Drevland som avdelingsleder ved Solina er med på alle aktiviteter i Termik.

– De frivillige kjenner henne og vet at innsatsen deres blir verdsatt.

Drevland på sin side framhever at ansatte og frivillige har felles arena.

– Vi har felles kurs, studieturer og er sammen om ulike arrangementer året rundt, sier hun.

De to understreker også at frivillighetsarbeidet bør være forankret i kommunens og sykehjemmets ledelse.

– Dessuten har vi lært ikke å gape over for mye, sier Drevland. Før sykehjemmet tok imot frivillige, holdt frivillighetslederen kurs for de ansatte.

– De ansatte er positive til de frivillige. Men godt samarbeid krever at vi holder tema varmt og at vi stadig holder nye kurs.

Ingen dør alene

Tanja Drevland kan ikke få fullrost innsatsen fra Termik.

– Her er mange blide fjes og mer liv og røre på avdelingen, sier hun.

Like viktig er det at de frivillige bidrar til at ingen pasienter dør alene.

– Vi leier inn ekstrapersonell hvis pasienten trenger helsefaglig oppfølging. Men i spesielle tilfeller sitter frivillige i pårørendes sted, forteller hun.

Avdelingen med 15 rom opplever mange dødsfall i løpet av et år. I fjor døde 38 pasienter på Solina.

– Vi tilbyr etterlattesamtaler og informerer om minnestunden som Termik hvert år arrangerer rundt Allehelgensdag. Her møtes ansatte og pårørende til tente lys, minner og ettertanke.

Avdelingslederen forteller at ikke bare pårørende og pasienter blir glad i de frivillige.

– Vi som arbeider her, kan også gå hjem med god samvittighet fordi pasientene har hatt besøk og selskap.

Frivillige i Vefsn

Rundt 90 personer arbeider til sammen 7000 timer årlig gjennom Termik.

En dag i uka arbeider to frivillige og en fast sykepleier for å gi et dagtilbud til alvorlig syke hjemmeboende på Oasen i lokalene til Vefsn sykehjem. Termik har pusset opp og møblert lokalene i tråd med Hospice-ideologiens krav til estetikk; duse farger skal gi behagelige sanseinntrykk og bidra til harmoni og sinnsro. Oasen har kontakt med både kreftsykepleier og kommunens palliative team.

Tre dager i uka stiller to frivillige opp som frokostverter på Solina.

Hver tredje uke får beboerne på Solina besøk av barvogna, et tiltak som supplerer kaffen med noe attåt.

En gruppe frivillige besøker og hjelper alvorlig syke som bor hjemme eller på institusjon.

Termik har også en bruktbutikk i Mosjøen.

Den største inntekstkilden var i fjor 450.000 kroner fra kommunen. Kommunen dekker også husleie, strøm og telefon. Termik fikk i tillegg gaver for over 200.000 kroner i 2014.

Termik har to ansatte i til sammen 1,4 årsverk.

Termik i Norge

Termik er en forkortelse for terminal pleie i kommunen. Organisasjonen, som arbeider for at valget om å få dø hjemme skal bli reelt, fins i 12 kommuner.

Anbefalte filmer

Nina Grünfeldt: Den døende doktoren

Nasjonalforeningen for folkehelse: Gode stunder

«På samme måte som fuglene hviler seg på termiske luftstrømmer, kan den syke og pårørende hvile seg når de får avlastning og støtte.»

Fra brosjyren til Termik

MEST LEST:
BITTER: Anne Kallset har jobbet som kontor- og arkivmedarbeider i 40 år, men avspises med NAVs minstesats for uføre.

BITTER: Anne Kallset har jobbet som kontor- og arkivmedarbeider i 40 år, men avspises med NAVs minstesats for uføre.

Ole Martin Wold

Anne (58) gikk i pensjonskassens uførefelle: Sitter igjen med minstesats etter 40 år i arbeidslivet

BEKYMRET: Tom Oppegaard og Vigdis Varn i beboerrådet i det privatdrevne eldreboligkomplekset Gabels Park frykter konsekvensene når driverselskapet Stendi Senior selger seg ut av virksomheten.

BEKYMRET: Tom Oppegaard og Vigdis Varn i beboerrådet i det privatdrevne eldreboligkomplekset Gabels Park frykter konsekvensene når driverselskapet Stendi Senior selger seg ut av virksomheten.

Rønnaug Jarlsbo

«Det verste som kan skje er at kommunen overtar og Jonas og Raymond får bestemme hva vi skal spise til middag»

BEROLIGER: Sjefanalytiker i Volue Insights, Tor Reier Lilleholt har studert strømprisene i 25 år: – Jeg ønsker å berolige strømkundene, det vi ser nå er en ekstrem situasjon og prisene vil gå ned og stabilisere seg.

BEROLIGER: Sjefanalytiker i Volue Insights, Tor Reier Lilleholt har studert strømprisene i 25 år: – Jeg ønsker å berolige strømkundene, det vi ser nå er en ekstrem situasjon og prisene vil gå ned og stabilisere seg.

Privat

Sjefanalytiker mener EU-avtale og utenlandskabler vil sikre oss stabil og rimelig strøm: – Dette er strømprisen du kan forvente

MÅ VÆRE EGNET: - Mangler du empati, betyr det svært lite hvilken formell kompetanse du kan vifte med, mener Robin Storevik.

MÅ VÆRE EGNET: - Mangler du empati, betyr det svært lite hvilken formell kompetanse du kan vifte med, mener Robin Storevik.

Eivind Senneset

Robin mistet jobben om og om igjen. Nå er han snart ferdig helsefagarbeider

– Vi mener ikke at de med høyere utdanning skal stjele fra dem med lavere utdanning. Vi vil ha en høyere ramme totalt, presiserer Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Vi mener ikke at de med høyere utdanning skal stjele fra dem med lavere utdanning. Vi vil ha en høyere ramme totalt, presiserer Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Pressefoto

Konkurrerende fagforening vil ha med Fagforbundet på å bryte frontfagsramma

STORE KONSEKVENSER: Dersom Fagforbundet vinner fram med saken i arbeidsretten, kan det få store konsekvenser for lønna og arbeidstida til Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen, som jobber medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon eid av det svenske konsernet Team Olivia.

STORE KONSEKVENSER: Dersom Fagforbundet vinner fram med saken i arbeidsretten, kan det få store konsekvenser for lønna og arbeidstida til Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen, som jobber medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon eid av det svenske konsernet Team Olivia.

Ole Martin Wold

Dette milliardsøksmålet kan endre privat barnevern

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy