Styrker Arbeidstilsynet

Regjeringen foreslår å styrke Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2013. Her er flere endringer for arbeidslivet.

2012100811062020131216202604

hanne.kullerud.nielsen@lomedia.no

– Vi er opptatt av å sikre mest mulig ryddige forhold i arbeidslivet. Da må bedriftene selv være flinke til å følge regelverket, men vi må også ha et slagkraftig Arbeidstilsyn. Derfor styrker vi nå tilsynet med 10 millioner kroner, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Selv om det er virksomhetene selv som har ansvaret for at kravene i arbeidsmiljøregelverket blir fulgt, er også tilsynsmyndighetenes håndheving av regelverket viktig. Regjeringen foreslår derfor å styrke Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner, slik at etaten kan gjennomføre flere og bedre tilsyn rettet mot norsk arbeidsliv.

Flere unge i jobb

Regjeringen vil innføre en forsterka og mer målretta innsats for å få unge i arbeid, og fra 2013 opprettes det egne kontaktpersoner som skal følge opp unge arbeidsledige ved de største NAV-kontorene. Målet er at tilbudet i større grad kan bli tilpasset den enkelte ungdoms individuelle behov.

Arbeids- og velferdsetaten styrkes med 30 millioner kroner for å øke oppfølgingen av ungdom som står utenfor arbeid og utdanning.

Funksjonshemmede i arbeid

Regjeringen foreslår flere tiltak for å styrke arbeidet med å inkludere personer med funksjonsnedsettelse i arbeidslivet.

– Vi vil at flere skal få mulighet til å bidra i arbeidslivet, og foreslår en bred satsing med blant annet dobling av tilskuddet til arbeids- og utdanningsreiser og lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med rett til arbeidsavklaringspenger. Vi vil også utpeke enkelte kommuner og etater som forbilder for inkludering i arbeidslivet, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Økt innsats mot trygdesvindel

Regjeringen vil styrke Arbeids- og velferdsetatens arbeid med å forebygge og avdekke trygdemisbruk med nye verktøy og 5 millioner kroner i 2013.

- Trygdesvindel er alvorlig økonomisk kriminalitet, og en aktiv innsats mot trygdesvindel er viktig for å sikre velferdsordningenes legitimitet i befolkningen, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Lønnsgaranti

Regjeringen vil endre reglene for lønnsgarantien slik at det blir mer forutsigbart for arbeidstakerne, og bedre sikrer at arbeidstakere får dekket utestående lønnskrav.

Det innebærer at lønnsgarantiordningen blir utvidet slik at lønnskrav med forfall inntil 12 måneder før konkursens «fristdag», kan dekkes. I dag dekkes i utgangspunktet ikke krav som på fristdagen er eldre enn 4 måneder.

Stønad til spesialbil

Regjeringen foreslår at ordningen med stønad til spesialtilpasset bil (såkalt gruppe 2-bil) utvides til å gjelde personer med sterkt begrenset gangfunksjon.

- Endringen i regelverket vil gi personer som har behov for bil for å komme seg til og fra arbeid eller utdanningssted en lettere hverdag. Forslaget støtter også opp under Regjeringens satsing på Jobbstrategi for personer med nedsattfunksjonsevne, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

IKT-satsing i Nav

Regjeringen foreslår å bevilge 735,5 millioner kroner til IKT-modernisering i Arbeids- og velferdsetaten i 2013.

– Vi vil bruke 735,5 millioner kroner i 2013 på å modernisere IKT-bruken i NAV. Brukerne skal få bedre tjenester, arbeidsgivere vil kunne kommunisere enklere med NAV, og de ansatte vil bruke mindre tid på skjemaer, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Økt fradrag for fagforeningskontingent

Fradraget for fagforeningskontingenten økes med 2,7 % fra maksimalt 3.750 til 3.850 kroner.

Kjøregodgjørelsen øker

Den skattefrie kilometergodtgjørelsen ved yrkeskjøring med privatbil øker fra 3,90 kroner til 4,05 kroner til og med 10.000 kilometer og fra 3,25 kroner til 3,40 kroner over 10.000 km.

Hever toppskatten

Innslagspunktet for toppskatten heves med 4%, fra 490.000 kroner til 509.600 på trinn 1 og fra 796.400 til 828.300 på trinn 2.

Arbeidsgiveravgiften beholdes uendret.

Saken blir oppdatert

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om tvangsbruk på den psykiatriske avdelingen. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Fagforbundet Oslo

Her er kravene i Oslos kommuneoppgjør

 – Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

– Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

Karin Svendsen

Erik har vært to ganger i Moria-leiren: – Hver eneste dag var det noen som voldtok, knivstakk og sloss

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy