SV-forslag mot profitt på velferd

VIL FORBY: SV og Snorre Valen vil forby profitt på Velferd.

VIL FORBY: SV og Snorre Valen vil forby profitt på Velferd.

Siri Hardeland

SV vil ha utredet omfanget av profitt på velferdstjenester. De vil at offentlige midler skal gå dirkete til formålet. Sp støtter, Ap vil vurdere nøye, og KrF vil vente til behandling i komiteen.

2015090813123920150913124826

stig@lomedia.no

Forslaget ble levert inn i vår, og behandles trolig av Stortinget sent i høst. I første omgang vil SV at regjeringen setter ned et offentlig utvalg som skal utrede omfanget av profitt fra offentlig finansierte velferdstjenester.

SVs Snorre Valen, som sitter i finanskomiteen på Stortinget, sier til LO-Aktuelt at Vänsterpartiet i Sverige har fått med seg sosialdemokratene der på en liknende utredning, som skal munne ut i tiltak mot profitt på velferd.

Alt til velferd

«Det må være en forutsetning at skattepengene i sin helhet går til bedre tjenester for dem som trenger det, ikke til å bygge opp private formuer», heter det fra SVs side. Partiet mener kommersielle selskap med nødvendighet har profitt som øverste prioritet, og Snorre Valen peker på at flere av de kommersielle velferdsselskapene er eid fra skatteparadis.

– Det er urimelig at en aktør kan tjene gode penger på en skattefinansiert tjeneste, for så å aktivt unndra seg nettopp den beskatningen som muliggjør velferdstjenestene i utgangspunktet, mener Valen. Det varierer mellom de ulike velferdsområdene i hvor stor grad kommersielle har lov å ta ut utbytte

– Der det ikke er lov, «kan eierne finne omveier ved å bygge opp formuer i morselskap gjennom blant annet internfakturering og bruk av skatteparadiser», mener SV.

Ap: Veldig aktuelt

Aps Tove Karoline Knutsen er i utgangspunktet positiv til denne type forslag, men er usikker på om et utvalg er riktig nei å gå. Hun er også skeptisk til et utvalg som skal nedsettes av regjeringen, slik SVs forslag går ut på.

– Jeg kan ikke konkludere om vi støtter forslaget her og nå. Vi vil gå nøye gjennom saken og ta det opp i gruppa, sier Tove Karoline Knutsen til frifagbevegelse.no. Hun ser også mulighetene for å be om mer dokumentasjon, uten at det nedsettes et utvalg.

– Intensjonene i forslaget er bra. Vi er helt enig med SV i at det ikke skal hentes ut profitt på velferdstjenester, sier Tove Karoline Knutsen, som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Knutsen har tidligere sagt til LO-Aktuelt at det er utbytteforbud når det gjelder privatskoler, men at det er vanskelig å praktisere dette, all den tid konsernene finner veier for å omgå reglene.

Snorre Valen sier til frifagbevegelse.no at dette er noe av poenget med forslaget, nemlig å finne metoder for å stoppe at noen profiterer på velferd.

Sp støtter

Kjersti Toppe, Sp, sitter i Helse- og omsorgskomiteen. Hun understreker at vi ikke skal ha et helsevesen som legger til rette for profitt. Toppe har ikke lest forslaget til SV, men understreker at de to partiene er på linje i dette spørsmålet og at Senterpartiet har klare programformuleringer på området.

– Vi har ikke problemer med å støtte et slikt forslag, sier hun til frigagbevegelse.no.

KrF vil vurdere

Olaug V. Bollestad i KrF på Stortinget vil gå grundigere inn i forslaget før hun uttaler seg konkret.

– Når forslaget kommer i komiteen vil vi ta stilling, sier hun til frifagbevegelse.no. KrF skiller klart mellom de ideelle stiftelsene som Kirkens Bymisjon på den ene siden og de kommersielle selskapene på den andre.

– Vi må skjerme de ideelle, slik at de har reelle muligheter til å vinne anbud, sier Bollestad. Hun er klar på at det offentlige må stille klare krav til innhold og kvalitet, og understreker at eldreomsorgen trenger forutsigbarhet.

Sverige utreder

Den svenske sosialdemokratiske regjeringen satte i mars ned et utvalg om profitt innen velferd. Hensikten er å lage et nytt regelverk for den offentlige finansieringen av privat utførte velferdstjenester. Man vil synliggjøre hvordan offentlige midler brukes og hvordan de kommer brukerne til gode. En del av utredningen skal være ferdig 1. november i år, resten et år senere.

Det var Vänsterpartiet (V) i Sverige som krevde en slik utredning etter siste valg som en del av budsjettsamarbeidet med Sosialdemokratarna.

– Vi har allerede oppnådd noe ved at utredningen er i gang. Samtidig skal vi ikke underslå at vi har en vanskelig parlamentarisk situasjon, da vi ikke er i flertall, sier Danile Riazat i Vänsterpartiet. Han viser imidlertid til at 80 prosent av befolkningen er imot profitt på velferd.

– Store foretak som Akademedia med 90 000 elever er eid av Wallenbergfamilien. De vil nå selge seg ut av det private skolemarkedet, sier Riazat. Han mener dette er et resultat av den store motstanden som fins i befolkningen mot profitt på privat skoledrift og privat omsorg. Et annet forhold er at mange borgerlige politikere har gått over til godt betalte stillinger i velferdsforetakene. De slåss iherdig for å opprettholde situasjonen.

– Utredningen er ferdig om ett års tid. Da kommer den politiske kampen for å endre systemet, sier Daniel Riazat.

LO-ombudsmann og industriarbeider Thomas Axelsson skriver i lokalavisa Stockholm Nord at en del av profitten ikke skattlegges i Sverige, men plasseres i andre land. Velferdsforetakene raser over denne type innspill og mener den rødgrønne regjeringen ødelegger en hel bransje. Axelsson mener at innbyggerne ikke trenger velferdsprofitørene, men at disse selskapene trenger innbyggernes skattepenger.

SVs forslag

Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig utvalg som skal utrede omfanget av profitt fra offentlig finansierte velferdstjenester, og foreslå tiltak som kan sørge for at offentlige midler som bevilges til velferdstjenester, i sin helhet går til dette formålet.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy