Uakseptabel innleie av arbeidskraft

En av fire LO-tillitsvalgte kjenner til uakseptable forhold i forbindelse med bruk av innleid arbeidskraft. Lavere lønn og lengre arbeidstid er de mest framtredende bruddene.

2012101711113620131216203501

monica.schanche@fagforbundet.no

Dette kommer fram i en rapport fra forskningsstiftelsen FAFO, laget på bakgrunn av svar fra 2500 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund.

– Uakseptable forhold forekommer i størst grad i virksomheter med dominans av utenlandsk innleid arbeidskraft, sier Fafo-forsker Anne Mette Ødegård.

Lønn og arbeidstid er de viktigste problemområdene, ifølge Ødegård. En av tre tillitsvalgte rapporterer også om at innleide arbeidstakere blir trukket urimelig mye i lønn for reiseutgifter, husleie, språkopplæring og annen opplæring.

Til sammen har 41 prosent av de tillitsvalgte som har svart på Fafo-rapporten erfaring med bruk av innleid arbeidskraft.

Mindre innleie i kommunene

Fagbladet har tidligere påvist grov underbetaling av blant andre polske renovatører ansatt i private renholdsfirma med oppdrag for en kommune. Svarene i tillitsvalgtundersøkelsen tyder på at innleie i kommunene er på retur.

Fafo-rapporten tar for seg innleie i både privat og offentlig sektor. Det viser seg at de tillitsvalgte i kommunal sektor oppgir mindre bruk av innleid arbeidskraft enn det som er tilfelle i privat tjenesteyting og varehandel. ”Det er en jevn fordeling mellom bransjene, med unntak av noe lavere bruk av innleie i kommunal sektor enn det vi finner i andre sektorene”, heter det i rapporten.

Et klart flertall av de tillitsvalgte (63 prosent) oppgir at mindre enn fem prosent av arbeidsstokken består av innleid arbeidskraft. Av dem som oppgir at mellom 5 og 25 prosent av arbeidsstokken er innleid, arbeider de fleste i privat sektor.

Under et halvt år

Lengden på innleieoppdrag varierer også. De tillitsvalgte i kommunal sektor svarer i større grad enn tillitsvalgte i andre sektorer at innleien varer under et halvt år.

En av fire tillitsvalgte svarer at det har vært en økning i innleie det siste året. Det gjelder der det er stort innslag av utenlandske innleide arbeidstakere. Derimot svarer tillitsvalgte i kommunal og fylkeskommunal sektor at bruk av innleid arbeidskraft er redusert.

Mer enn kontoryrker

Før 2000 var utleie fra vikarbyråer i Norge begrenset til kontor og administrasjon. Fra 2004 til 2007 ble antall innleide årsverk fordoblet.

I dag leier bemanningsbransjen ut arbeidskraft innenfor mange yrker. Flest årsverk fins innenfor bygg og anlegg. Transport, logistikk, kontoryrker (inkludert IT og økonomi) og serviceyrker står fortsatt for en betydelig andel av omsetningen i den delen av bransjen som er tilmeldt NHO service.

Samtidig har vi fått utleie innenfor helse- og omsorgssektoren og innenfor oppvekst og utdanning, påviser Fafo-forskerne bak rapporten.

Sysselsatte i bemanningsbransjen utgjør nå om lag to prosent av lønnstakerne i Norge. Med utvidelse av EU og EØS rekrutterer bemanningsforetakene mange fra de nye medlemslandene.

Rett til drøfting

Om lag halvparten av de tillitsvalgte oppgir at det ikke blir drøftet (44 prosent) eller inngått avtale (50 prosent) om bruk av innleid arbeidskraft på arbeidsplassen.

I forbindelse med lønnsoppgjøret i 2012 er det tatt inn bestemmelser i tariffavtalene som skal sikre de tillitsvalgte innsyn i hvilke lønns- og arbeidsvilkår innleide arbeidstakere har. De fleste tariffavtalene har også bestemmelser om at behov og omfang av innleie av arbeidskraft skal drøftes med de tillitsvalgte.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

NOK ER NOK:  Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

NOK ER NOK: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

Ambulansetjenesten Steigen

Fikk nok av hjemmevakt: Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten sa opp jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy