Uakseptabel innleie av arbeidskraft

En av fire LO-tillitsvalgte kjenner til uakseptable forhold i forbindelse med bruk av innleid arbeidskraft. Lavere lønn og lengre arbeidstid er de mest framtredende bruddene.

2012101711113620131216203501

monica.schanche@fagforbundet.no

Dette kommer fram i en rapport fra forskningsstiftelsen FAFO, laget på bakgrunn av svar fra 2500 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund.

– Uakseptable forhold forekommer i størst grad i virksomheter med dominans av utenlandsk innleid arbeidskraft, sier Fafo-forsker Anne Mette Ødegård.

Lønn og arbeidstid er de viktigste problemområdene, ifølge Ødegård. En av tre tillitsvalgte rapporterer også om at innleide arbeidstakere blir trukket urimelig mye i lønn for reiseutgifter, husleie, språkopplæring og annen opplæring.

Til sammen har 41 prosent av de tillitsvalgte som har svart på Fafo-rapporten erfaring med bruk av innleid arbeidskraft.

Mindre innleie i kommunene

Fagbladet har tidligere påvist grov underbetaling av blant andre polske renovatører ansatt i private renholdsfirma med oppdrag for en kommune. Svarene i tillitsvalgtundersøkelsen tyder på at innleie i kommunene er på retur.

Fafo-rapporten tar for seg innleie i både privat og offentlig sektor. Det viser seg at de tillitsvalgte i kommunal sektor oppgir mindre bruk av innleid arbeidskraft enn det som er tilfelle i privat tjenesteyting og varehandel. ”Det er en jevn fordeling mellom bransjene, med unntak av noe lavere bruk av innleie i kommunal sektor enn det vi finner i andre sektorene”, heter det i rapporten.

Et klart flertall av de tillitsvalgte (63 prosent) oppgir at mindre enn fem prosent av arbeidsstokken består av innleid arbeidskraft. Av dem som oppgir at mellom 5 og 25 prosent av arbeidsstokken er innleid, arbeider de fleste i privat sektor.

Under et halvt år

Lengden på innleieoppdrag varierer også. De tillitsvalgte i kommunal sektor svarer i større grad enn tillitsvalgte i andre sektorer at innleien varer under et halvt år.

En av fire tillitsvalgte svarer at det har vært en økning i innleie det siste året. Det gjelder der det er stort innslag av utenlandske innleide arbeidstakere. Derimot svarer tillitsvalgte i kommunal og fylkeskommunal sektor at bruk av innleid arbeidskraft er redusert.

Mer enn kontoryrker

Før 2000 var utleie fra vikarbyråer i Norge begrenset til kontor og administrasjon. Fra 2004 til 2007 ble antall innleide årsverk fordoblet.

I dag leier bemanningsbransjen ut arbeidskraft innenfor mange yrker. Flest årsverk fins innenfor bygg og anlegg. Transport, logistikk, kontoryrker (inkludert IT og økonomi) og serviceyrker står fortsatt for en betydelig andel av omsetningen i den delen av bransjen som er tilmeldt NHO service.

Samtidig har vi fått utleie innenfor helse- og omsorgssektoren og innenfor oppvekst og utdanning, påviser Fafo-forskerne bak rapporten.

Sysselsatte i bemanningsbransjen utgjør nå om lag to prosent av lønnstakerne i Norge. Med utvidelse av EU og EØS rekrutterer bemanningsforetakene mange fra de nye medlemslandene.

Rett til drøfting

Om lag halvparten av de tillitsvalgte oppgir at det ikke blir drøftet (44 prosent) eller inngått avtale (50 prosent) om bruk av innleid arbeidskraft på arbeidsplassen.

I forbindelse med lønnsoppgjøret i 2012 er det tatt inn bestemmelser i tariffavtalene som skal sikre de tillitsvalgte innsyn i hvilke lønns- og arbeidsvilkår innleide arbeidstakere har. De fleste tariffavtalene har også bestemmelser om at behov og omfang av innleie av arbeidskraft skal drøftes med de tillitsvalgte.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy