Legger til rette for myke trafikanter

En storstilt satsing på gang- og sykkelveier er en viktig del av folkehelsearbeidet i Modum kommune.

2013010713490720131214193825

Forebyggende folkehelsearbeid er et hovedsatsingsområde i Modums kommuneplan, og fundamentet i kommunens planarbeid med trafikksikkerhet har alltid vært en fysisk tilrettelegging for myke trafikanter. Med en slik strategi vil kommunen oppnå færre bilulykker, mindre biltrafikk og større uavhengighet av biltrafikk, bedret folkehelse og aktivitetstilbud og universell tilgjengelighet.

Tenker helse i trafikken

– For første gang har vi laget en trafikksikkerhetsplan som følger samme tidsplan som kommuneplanen. Begge er utarbeidet for tidsrommet 2012–2020. Det gjør at vi kan sette tingene i sammenheng, noe som også er et ønske fra myndighetene, sier nestleder og avdelingsleder i teknisk etat i Modum kommune, Øystein Lid Larsen, som har utarbeidet trafikksikkerhetsplanen som arealplanlegger.

– Oppdraget gikk ut på å lage en trafikk­sikkerhetsplan for kommunen, noe Statens vegvesen lenge har satt som en forutsetning for statlige tilskudd for kommunale trafikksikkerhetstiltak. Derfor laget vi en trafikksikkerhetsplan med fokus på helseperspektivet, som altså er et satsingsområde for kommunen, sier Lid Larsen.

Knytter tettsteder sammen

Trafikksikkerhetsplanen går i hovedsak ut på å knytte tettstedene i kommunen sammen i form av et sammenhengende gang- og sykkelveinett.

– Det er tre tettsteder i kommunen med mellom 2000 og 4000 innbyggere: Åmot, Geithus og Vikersund, med en avstand på om lag fem kilometer mellom. Dessuten har vi tre tettsteder med om lag 500 innbyggere som ligger omtrent fem kilometer utenfor disse igjen. Fem av tettstedene har skoler, og vi har valgt å satse på en sammenknytning av de største tettstedene i kommunen for gående og syklende, sier Lid Larsen. Kommunen har fulgt Statens vegvesens og Syklistenes landsforbunds systemkategori av hovedruter og lokalruter for sykkeltransport, i Modum kalt transportruter og turruter.

– Transportrutene er raskeste vei mellom a og b, og den passer for eksempel for folk som skal til og fra jobb. Det skal være en konkurransedyktig transportrute for gående og syklende i forhold til andre transportformer. Turrutene er mer fritidsrettet og for dem som har bedre tid, men er også beregnet for skoleelever. Kommunen er delt av Drammensvassdraget, og flere av turrutene ligger på den minst befolkede delen av vassdraget, sier Lid Larsen.

Og målet er klart: Å få flest mulig ut på sykkel både i jobb-, skole- og fritidssammenheng.

Sykkelvei for alle

– Politisk har det tidligere vært en tendens til å nøye seg med å skaffe barna våre sykkelvei til skolen – i hvert fall i noen sammenhenger har trafikksikkerhet hatt en tendens til å forenkles til dette. Nå har vi tatt det ett skritt videre, for det er jo ikke bare barna som skal gå eller sykle. Det er mange som er enig i at dette er viktig, men tidligere har det ikke vært satt skikkelig på dagsorden, sier Lid Larsen.

«Modum på langs» er en tursti som går langs Tyrifjorden og Bergsjø, hvor også jernbanen går.

– Dermed må turfolket krysse jernbanesporene flere steder. Der har vi nå laget nye underganger i samarbeid med Jernbaneverket, og flere er under planlegging, forteller Lid Larsen.

Bygger bussholdeplasser

– Modum er kjent som en sanatoriekommune og en idrettskommune, så vi ligger ikke så dårlig an når det gjelder satsing på folkehelse, men på flere parametere scorer vi under landsgjennomsnittet. Derfor satser vi på et lavterskeltilbud for å få flere folk til å gå og sykle. Vi tilpasser også bussholdeplassene i det nye gang- og sykkelveinettet i tråd med den vedtatte satsingen på lavterskeltilbud, sier Lid Larsen.

I tillegg til å bedre folkehelsa i kommunen, har tiltakene også flere bieffekter.

– Jo flere som sykler, betyr at det er færre som kjører bil, noe som igjen øker trafikksikkerheten. Og færre biler betyr reduserte utslipp, sier Lid Larsen.

Informerer om tilbudet

Buskerudkommunen ser for seg at trafikksikkerhetsplanen blir delt i to faser, hvor den første består av å bygge ut det nye gang- og sykkelveinettet, mens det den andre perioden satses på informasjonsarbeid og aksjoner.

– Det hjelper jo ikke å bygge sykkelveier hvis de ikke blir brukt. Forrige trafikksikkerhetsplan var knyttet opp mot kommunebudsjettet, men det har vi ikke fått til denne gangen. Vi får en del penger, men denne planen er avhengig av kommunebudsjettet fra år til år, sier Øystein Lid Larsen.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

Jan-Erik Østlie

Her er Fagforbund-ledelsens krav til Jonas Gahr Støre: Få SV inn i regjering, sett i gang reversering av kuttene til Erna med en gang, og ta Rødt og MDG med på råd

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy