Styrket handlingsplan om EØS

Roar Flåthen mener LOs handlingsplan nå er betydelig styrket i forhold til EØS-avtalen. Mandag kom innstillingene til LO-kongressen.

2013021117125520131216214440

knut.viggen@lomedia.no

LO-lederen ville ikke avsløre om det var delte meninger i LO-sekretariatet i dette spørsmålet, men nøyde seg med å slå fast at det var en «grei tilslutning» til det som ble lagt frem og at det var fast praksis at sekretariatet leverte én innstilling til kongressen, ikke flere.

– Vi har hatt en konstruktiv debatt i LO om EØS-avtalen og har med denne innstillingen styrket punktet om EØS i gjeldende handlingsprogram betydelig, sier Roar Flåthen.

Han nevnte spesielt punktet i innstillingen om at LO krever at EØS-relevante regler skal være i samsvar med ILO-konvensjoner, Europarådets sosialpakt og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Det stilles også krav om at norske myndigheter går i mot begrensninger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse.

– Vi stiller jo krav, selv om vi ikke foreslår å si opp EØS-avtalen, eller ta arbeidsliv ut av EØS, sier Flåthen.

EØS-tradisjon

LO-lederen legger ikke skjul på at det fortsatt bli en heftig debatt om EØS på LO-kongressen i mai.

– Det er tradisjon for å debattere EØS på kongressen. I 2005 la vi frem en intern evaluering av EØS. I 2009 vedtok vi en uttalelse der vi ba regjeringen om å se nærmere på EØS-avtalens virkninger. Der har vi nå fått mye bra dokumentasjon. Fra LOs side sa vi nei til medlemskap i EU i 1994, men ja til EØS-avtalen. Også i gjeldende handlingsplan spiller EØS-avtalen en viktig rolle, forklarer Flåthen.

Snudd debatt

Han konstaterer at vikarbyrådirektivet, som det var stor motstand mot i deler av fagbevegelsen før det ble innført, nå oppfattes som et større problem for arbeidsgiverne enn for arbeidstakerne.

– Debatten er snudd på hodet og det er interessant å registrere, sier Flåthen. Han er mer bekymret over utsiktene til å få en borgerlig regjering og hva det vil bety for det norske arbeidslivet.

– Sjansene for at vi skal lide nederlag i arbeidslivspolitikken er vesentlig større med en borgerlig regjering enn med dagens regjering, advarer Flåthen, som mener det ville være en avsporing å debattere EØS uten å ta dette med i betraktning.

Sosial dumping

LO-sekretariatet fikk inn over 1.800 forslag fra forbund og distrikter, det er ny rekord. Forslagene spenner over et vidt område. Mange av forslagene omhandlet tiltak mot sosial dumping, noe LO-sekretariatet har vektlagt i sin innstilling.

– Dette er noe vi har brukt mye energi på i LO og vi har også fått levert mye bra på dette området fra regjeringens side, sier Roar Flåthen. I tillegg til disse tiltakene ønsker LO en ytterligere skjerping. LO mener blant annet at det er nødvendig å lempe på, eventuelt fjerne dokumentasjonskravet som i dag utgjør en betydelig skranke for å få gjennom en begjæring om allmenngjøring. LO går også inn for sterkere partsstyrt allmenngjøringsordning. LO ønsker også et øvre tak på maksimalt tre leverandører i kjeden og krever kollektiv søksmålsrett for tillitsvalgte både når det gjelder midlertidige ansettelser og innleieforhold.

Lofoten

LO viderefører sitt vedtak fra 2009 og sier ja til å konsekvensutrede fremtidig olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Men i innstillingen legges det vekt på miljø, sikkerhet og sameksistens med fiskeri- og reiselivsnæringen.

– Vi skal bruke føre var-prinsippet og tar ikke stilling til om vi skal åpne for olje- og gassutvinning, men jeg synes folk i Nordland har like stor rett som andre til å få konsekvensutredet sine egne naturressurser som andre rundt norskekysten, sier Roar Flåthen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy