Sekstimersdagen er ikke død

Et flertall av kvinnene i LOs tillitsvalgtpanel mener fremdeles at sekstimersdagen er et viktig krav for at kvinner med små barn skal kunne delta i arbeidslivet på linje med andre.

2013031108134220131216220245

simen@lomedia.no

Finansminister Sigbjørn Johnsen fortalte oss nylig at vi må jobbe mer for å unngå velferdskutt. Å redusere arbeidstiden til sekstimersdager vil øke inntektsbehovet enda mer, påpekte han. Likevel har ideen om å redusere arbeidstiden fortsatt godt fotfeste blant tillitsvalgte i LO.

Fafo har gjennomført en spørreundersøkelse i LOs tillitsvalgtpanel, hvor 2 300 kvinnelige og mannlige tillitsvalgte har svart på en rekke spørsmål om likestilling.

Redusert arbeidstid viktig for likestilling

59 prosent av de kvinnelige og 47 prosent av de mannlige tillitsvalgte stiller seg bak denne påstanden om at «sekstimersdagen er viktig for at kvinner med små barn skal kunne delta i arbeidslivet på linje med andre». 20 prosent av kvinnene og 25 av mennene er uenige.

Det er tillitsvalgte i kvinnedominerte forbund og i kommunal sektor som er mest positive til sekstimersdagen.

– Selv om kravet om sekstimersdagen til tider blir latterliggjort, og det snakkes om at vi må jobbe mer og heve pensjonsalderen, ser kravet ut til å ha bitt seg fast blant de tillitsvalgte i LO, sier Fafo-forsker Marie Haugen.

– Les: Truer med kutt og økt skatt

1. nestleder Gerd Kristiansen i LO sier at kampen for sekstimersdagen ikke er død. Hun avviser at det er strid mellom Fagforbundet og LO-ledelsen i spørsmålet.

– Det vi har sagt, er at vi vil ha flere og lengre prøveordninger. Det handler ikke bare om likestilling, det kan også ha andre effekter, som for eksempel redusert sykefravær, sier Kristiansen.

Langt fra reell likestilling

Fagbevegelsens rolle som pådriver for likebehandling og rettferdighet har vært viktig i Norge. Hva mener så dagens LO-tillitsvalgte at bør prioriteres når likestilling og forskjellsbehandling er på dagsorden? Drøyt halvparten – eller 52 prosent av LOs tillitsvalgte er enige i at det er andre tema enn likestilling mellom menn og kvinner som bør være viktig når LO diskuterer likeverd og forskjellsbehandling.

Men samtidig er det bare et lite mindretall, eller 14 prosent, som synes at det stemmer svært eller nokså godt at det full likestilling mellom kvinner og menn i dagens arbeidsliv. Her er det også kjønnsforskjeller: blant de kvinnelige tillitsvalgte er 10 prosent enige, mens 25 prosent av mennene er enige i at det er full likestilling i arbeidslivet.

– Kampen om likestilling må fortsatt kjempes, vi er ikke i mål. De tillitsvalgtes svar i undersøkelsen er nok et eksempel på at vi fortsatt ikke har fått til likestilling mellom kjønnene, sier Gerd Kristiansen.

– Et varsko

Halvparten av de tillitsvalgte mener altså at andre tema enn likestilling mellom kvinner og menn hører hjemme i kampen for likebehandling og rettferdighet. Det er litt flere menn enn kvinner som mener dette. Særlig i de mannsdominerte forbundene er dette en vanlig oppfatning, 2/3 av de mannlige tillitsvalgte er enige i påstanden om at andre tema er viktigere. Blant de kvinnelige tillitsvalgte er det motsatt. Her er det i de kvinnedominerte forbundene vi finner flest som er av den samme oppfatning (56 prosent).

Hvilke saker bør så de ulike forbundene prioritere høyest? Selv om det er stor enighet om at det er langt fra full likestilling i arbeidslivet, så kommer likestilling langt ned på prioriteringslista sammenliknet med områder som pensjon og sosiale rettigheter, lønn og arbeidstid, som er virkelige kjerneområder for fagbevegelsen.

– At likestilling taper i kamp mot andre temaer er et varsko til oss som er opptatt av likebehandling og rettferdighet. Vi må reise likestillingsfanen høyere for å få økt likestilling. Men kampen må tas på det enkelte område innen arbeids- og samfunnsliv. Likestilling er kun et mål. Sosiale rettigheter, lønn og arbeidstid er virkemidler for å oppnå likestilling, sier Gerd Kristiansen.

Fafo-forsker Inger Marie Hagen tror ikke svarene nødvendigvis gir uttrykk for at de tillitsvalgte vil nedprioritere likestillingsarbeidet.

– At tillitsvalgte vil trekke fram andre saker, kan ikke nødvendigvis tolkes som at likestilling ikke er viktig. Det kan handle om at de mener likestillingsarbeidet ligger på et bra nivå i dag, tror Fafo-forskeren.

Menn mer opptatt av pensjon

Mannlige og kvinnelige tillitsvalgte i LO er altså i hovedsak enige om hva deres forbund bør prioritere øverst. Menn er noe mer opptatt av pensjon, mens blant de kvinnelige tillitsvalgte er det flest som peker på lønnsspørsmål.

– 28 prosent av kvinnene og 38 prosent av mennene mener at pensjon og sosiale rettigheter må prioriteres øverst

– 32 prosent av kvinnene og 30 prosent av mener at lønnsspørsmål må prioriteres øverst

– 27 prosent av kvinnene og 23 prosent av mennene mener at arbeidstidsordninger må prioriteres øverst

– 9 prosent av kvinnene og 5 prosent av mennene mener at likestilling må prioriteres øverst

– 4 prosent er ikke sikre

Også når det gjelder disse prioriteringene spiller trekk ved ulike sektorer og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet en viktig rolle. Blant de mannlige tillitsvalgte i mannsdominerte forbund velger neste halvparten (45 prosent) å prioritere pensjon og sosiale rettigheter. Det samme gjelder for de kvinnelige tillitsvalgte i de mannsdominerte forbundene, men forskjellen mellom kvinner i ulike typer forbund er ikke så stor her.

Vil lovfeste heltidsstillinger

Hvilke områder bør så LOs forbund prioritere? Er kvinnelige og mannlige tillitsvalgte enige om hva som er viktig for likestillingskampen i tiden som kommer? Ja, i stor grad er de det, melder Fafo. 90 prosent av de kvinnelige tillitsvalgte og 83 prosent av de mannlige mener at retten til heltidsstilling må lovfestes. Og videre – det er i kvinnedominerte forbund vi finner aller flest tilhengere og dette gjelder begge kjønn. Ikke overraskende er det i kommunal sektor og blant tillitsvalgte i fristilte statlige virksomheter kravet om heltidsstilling står sterkest.

Gerd Kristiansen er på linje med de tillitsvalgte i kravet om lovfestede heltidsstillinger.

– Mange kvinner jobber deltid i små stillinger. Dette hindrer likestilling og reduserer kvinners frihet. Retten til heltid må lovfestes, fastslår Kristiansen.

– Må være lik lønn for likt arbeid

Kjønnsforskjellene kommer når tema skifter over til lønn og likelønnskamp, det spørsmål som kvinnelige tillitsvalgte er mest opptatt av. De tillitsvalgte ble bedt om å ta stilling til påstanden:

«Kampen om likelønn mellom kvinner og menn må prioriteres mye høyere i årene fremover».

Her er oppslutningen blant de kvinnelige tillitsvalgte nesten total, 93 prosent av kvinnene svarer at dette stemmer nokså eller svært godt, hele 63 prosent velger ‘svært godt’. Blant de mannlige tillitsvalgte er holdningen langt mer lunken; 68 prosent synes påstanden stemmer og bare halvparten, 33 prosent, velger ‘svært godt’.

Tallene gjenspeiler i stor grad de lønnsforskjeller vi finner i norsk arbeidsliv; det er de mannlige tillitsvalgte i privat tjenesteyting og kommunal sektor som er mest opptatt opptatt av likelønn. Eller sagt på en annen måte: menn i kvinnedominerte forbund.

– Det må være lik lønn for likt arbeid. Hvor lenge skal kvinner få dårligere betalt for den samme jobben som menn gjør, spør Gerd Kristiansen seg.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

NOK ER NOK:  Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

NOK ER NOK: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

Ambulansetjenesten Steigen

Fikk nok av hjemmevakt: Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten sa opp jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy