Fakta om Nasjonal transportplan

Planen viser hvilke samferdselsprosjekter regjeringen ønsker å gjennomføre i perioden 2014-2023.

2013041213430420131216222246

Den økonomiske rammen er økt med 50 % siden forrige planperiode. I alt går regjeringen inn for å bruke 508 milliarder kroner på samferdsel i den nye planperioden. Grafikken nedenfor viser hvordan tiltakene fordeler seg på ulike samferdselssektorer:

<a target="blank" href="http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04825/NTP_-_fordeling_4825607a.jpg"><img alt="klikk for større grafikk" width="450" height="288" border="0" src="http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04825/NTP_-_fordeling_4825607a.jpg" align="left"/></a> <br/><font size="1"><i>Klikk på bildet for å forstørre det.</i> </font>

Mil etter mil med ny vei

Regjeringen vil bruke 311 milliarder kroner til veiformål i tiårsperioden. Det aller meste går til å bygge ut og vedlikeholde riksveinettet.

1 280 kilometer ny riksvei blir åpnet for trafikk. 400 kilometer to- og trefelts riksveier får midtrekkverk, og i tillegg kommer 380 kilometer møtefri vei som følge av utbygging av nye firefelts veier.

Et av målene er å redusere reisetiden. Ifølge regjeringen vil reisetiden mellom Oslo og Bergen bli redusert med en halv time når planene for opprusting av E16 er gjennomført.

Et annet viktig mål er å redusere næringslivets transportkostnader. beregninger regjeringen har fått utført viser at transportkostnadene for næringslivet vil bli redusert med vel 78 milliarder kroner i løpet av 10-årsperioden.

Grafikken nedenfor viser hvilke riksveiprosjekter til over 750 millioner kroner som er planlagt startet opp fra 2014 til 2017.

<a target="blank" href="http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04825/NTP_-_veiprosjekte_4825613a.jpg"><img alt="klikk for større grafikk" width="450" height="288" border="0" src="http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04825/NTP_-_veiprosjekte_4825613a.jpg" align="left"/></a> <br/><font size="1"><i>Klikk på bildet for å forstørre det.</i> </font>

Raskere togreiser

Jernbanesektoren er tilgodesett med 168 milliarder kroner i Nasjonal transportplan. Innen 2024 skal det blant annet være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Hamar og Seut i Fredrikstad. Det betyr at reisetiden fra Oslo til disse tre byene blir redusert med 20-30 minutter på hver strekning.

På godssiden er det satt av 3,5 milliarder kroner til utbygging av Alnabruterminalen i Oslo.

Grafikken nedenfor gir en oversikt over de største jerbaneprosjektene som inngår i planen:

<a target="blank" href="http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04825/NTP_-_jernbane_4825653a.jpg"><img alt="klikk for større grafikk" width="450" height="288" border="0" src="http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04825/NTP_-_jernbane_4825653a.jpg" align="left"/></a> <br/><font size="1"><i>Klikk på bildet for å forstørre det.</i> </font>

Milliarder til gang- og sykkelveier

Planen har også store ambisjoner på vegne av kollektivtrafikken. Regjeringens mål er at veksten i persontransport i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. For å nå målet vil regjeringen blant annet doble bevilgningene til gang- og sykkelveger, til 8,2 milliarder kroner i og utenfor byområdene.

Regjeringen har også som ambisjon at utbedringen av veinettet, sammen med trafikksikkerhetsarbeid, skal halvere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Planen legger også opp til en ny måte å finansiere store samferdselsprosjekter på som skal gjøre dem mindre såbare overfor de årlige budsjettbehandlingene.

Les mer på Samferdselsdepartementets temaside om Nasjonal transportplan.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy