JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fakta om Nasjonal transportplan

Planen viser hvilke samferdselsprosjekter regjeringen ønsker å gjennomføre i perioden 2014-2023.

2013041213430420131216222246

Den økonomiske rammen er økt med 50 % siden forrige planperiode. I alt går regjeringen inn for å bruke 508 milliarder kroner på samferdsel i den nye planperioden. Grafikken nedenfor viser hvordan tiltakene fordeler seg på ulike samferdselssektorer:

<a target="blank" href="http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04825/NTP_-_fordeling_4825607a.jpg"><img alt="klikk for større grafikk" width="450" height="288" border="0" src="http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04825/NTP_-_fordeling_4825607a.jpg" align="left"/></a> <br/><font size="1"><i>Klikk på bildet for å forstørre det.</i> </font>

Mil etter mil med ny vei

Regjeringen vil bruke 311 milliarder kroner til veiformål i tiårsperioden. Det aller meste går til å bygge ut og vedlikeholde riksveinettet.

1 280 kilometer ny riksvei blir åpnet for trafikk. 400 kilometer to- og trefelts riksveier får midtrekkverk, og i tillegg kommer 380 kilometer møtefri vei som følge av utbygging av nye firefelts veier.

Et av målene er å redusere reisetiden. Ifølge regjeringen vil reisetiden mellom Oslo og Bergen bli redusert med en halv time når planene for opprusting av E16 er gjennomført.

Et annet viktig mål er å redusere næringslivets transportkostnader. beregninger regjeringen har fått utført viser at transportkostnadene for næringslivet vil bli redusert med vel 78 milliarder kroner i løpet av 10-årsperioden.

Grafikken nedenfor viser hvilke riksveiprosjekter til over 750 millioner kroner som er planlagt startet opp fra 2014 til 2017.

<a target="blank" href="http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04825/NTP_-_veiprosjekte_4825613a.jpg"><img alt="klikk for større grafikk" width="450" height="288" border="0" src="http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04825/NTP_-_veiprosjekte_4825613a.jpg" align="left"/></a> <br/><font size="1"><i>Klikk på bildet for å forstørre det.</i> </font>

Raskere togreiser

Jernbanesektoren er tilgodesett med 168 milliarder kroner i Nasjonal transportplan. Innen 2024 skal det blant annet være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Hamar og Seut i Fredrikstad. Det betyr at reisetiden fra Oslo til disse tre byene blir redusert med 20-30 minutter på hver strekning.

På godssiden er det satt av 3,5 milliarder kroner til utbygging av Alnabruterminalen i Oslo.

Grafikken nedenfor gir en oversikt over de største jerbaneprosjektene som inngår i planen:

<a target="blank" href="http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04825/NTP_-_jernbane_4825653a.jpg"><img alt="klikk for større grafikk" width="450" height="288" border="0" src="http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04825/NTP_-_jernbane_4825653a.jpg" align="left"/></a> <br/><font size="1"><i>Klikk på bildet for å forstørre det.</i> </font>

Milliarder til gang- og sykkelveier

Planen har også store ambisjoner på vegne av kollektivtrafikken. Regjeringens mål er at veksten i persontransport i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. For å nå målet vil regjeringen blant annet doble bevilgningene til gang- og sykkelveger, til 8,2 milliarder kroner i og utenfor byområdene.

Regjeringen har også som ambisjon at utbedringen av veinettet, sammen med trafikksikkerhetsarbeid, skal halvere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Planen legger også opp til en ny måte å finansiere store samferdselsprosjekter på som skal gjøre dem mindre såbare overfor de årlige budsjettbehandlingene.

Les mer på Samferdselsdepartementets temaside om Nasjonal transportplan.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy