Tidligpensjon ikke for alle

Rundt 12 prosent av arbeidstakere som er født i 1949 og 1950 kan ikke gå av med tidligpensjon når de fyller 62 år, slik Pensjonsreformen legger opp til.

2013041809560420131216222651

stig.christensen@lomedia.no

Dette gjelder ansatte i privat sektor og det er NAV som har beregnet tallene. Nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, er ikke overrasket. Han understreker at dette særlig rammer kvinner, ikke minst de som jobber deltid.

Ifølge seksjonssjef Ole Christian Lien i NAV må en person født i 1949 ha hatt minst 318.000 kroner i årsinntekt i 40 år for å kunne ta ut full alderspensjon med AFP fra fylte 62 år. Vi snakker da om inntekt omregnet til dagens nivå. Solbakken mener dette er et høyt tall.

– Vi jobber med å få flere over grensa for rett til å ta ut pensjon fra fylte 62 år, sier han og legger til at dette også vil bli et tema på LO-kongressen i mai, både i forslaget til nytt handlingsprogram og i en tariffpolitisk uttalelse. LO-ledelsen legger opp til en ordning med et overgangstillegg i AFP-ordningen som retter opp det tapte.

Også forbundsleder Jan-Egil Pedersen i NNN varslet på deres landsmøte nylig at saken ville bli reist på kongressen. Han har fått mange henvendelser fra medlemmer som har dumpet under grensen og dermed ikke kan ta ut AFP fra 62 år.

Innførte minstegrense

Det var da Stortinget vedtok pensjonsreformen man innførte prinsippet om krav til minsteopptjening for tidlig uttak. Kravet er at man minst må ha opptjent rett til pensjon tilsvarende den garanterte minstepensjonen for å kunne ta ut alderspensjon fra 62 år. Og uttak av alderspensjon er en forutsetning for å kunne ta ut AFP-pensjon, som etter pensjonsreformen er gjort om til et påslag på alderspensjonen.

Etter dette har et stort antall kvinner mistet retten til å gå av ved 62 år. LO betrakter dette som en utilsiktet virkning av en ellers god reform.

Klasse ikke tema

SSB presenterte for kort tid siden en rapport som viser at pensjonsreformen virker i den forstand at folk står lenger i jobb. Rådgiver i De Facto, Stein Stugu, etterlyste i den forbindelse en forklaring fra byrået på hvorfor det er slik. Han mener selv en av grunnene er at mange lavlønte tvinges til å jobbe lenger. Disse har ikke tjent nok eller ikke stått i full stilling i de 40 årene som er kravet til full opptjening.

– Les også: Klasse avgjør avgangsalder

«At det er personer med bare grunnskole og videregående som nå holder det gående lenger i jobben, illustrerer ytterligere poenget hans om at avgangsalder er avhengig av klasse. Men klasse er ikke noe tema i SSB-rapporten», skrev frifagbevegelse.no 10. april.

Flere tall

NAV har også gjort beregninger for alle personer født i perioden 1949 til 1990 og som var ansatt i private AFP-virksomheter ved utgangen av 2012. Dette er i alt 455.000 personer og dette er konklusjonene om deres pensjonsrettigheter:

– Ca 96 prosent vil oppfylle vilkårene for å ta ut pensjon ved 62 år.

– 98 prosent vil fylle vilkårene for å ta ut full pensjon fra 63 år.

– Alle vil kunne ta ut pensjon fra 67 år, ettersom det da ikke er noe krav til opptjening.

De fleste som ikke har høy nok opptjening til uttak, finner man altså i de eldste årskullene. Hvis en person født i 1949 bare har arbeidet i 35 år, må hun ha hatt 355 000 kroner i årsinntekt i disse årene for å kunne ta ut full alderspensjon med AFP ved 62 år.

De 12 prosentene av folk født i 1949 og 1950 som ikke kan ta ut full pensjon, utgjør 1.816 personer. Av de som er født fra 1951 – 1960 gjelder det 7 prosent eller 8.073 personer, etter NAVs beregninger.

MEST LEST:
Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Frøydis Falch Urbye

Slik blir de nye vaktene: Her skal de se om endret turnus kan gi flere heltidsstillinger

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret 2021

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

Fredrik Sandin Carlson

Derfor dør så mange i Sverige: – Alle disse svakhetene har vi mast om og de har ikke lyttet til oss

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Werner Juvik

Hackerne sendte kommunen flere tiår tilbake i tid. Nå legger de ned IT-avdelingen

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

Sondre Skjelvik/NRK

Leger, sykepleiere og andre ber Sissel om råd. Renholderen kan faget sitt og sørger for et smittefritt sykehus

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy