JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil stoppe frislipp av landmåling

OFFENTLIG OG SIKKERT: Samarbeidspartiene på Stortinget, Høyre, KrF, Venstre og Frp, vil la private firmaer gjøre jobben med landoppmåling. I dag er det kommunene som utfører tjenesten.

OFFENTLIG OG SIKKERT: Samarbeidspartiene på Stortinget, Høyre, KrF, Venstre og Frp, vil la private firmaer gjøre jobben med landoppmåling. I dag er det kommunene som utfører tjenesten.

Colourbox

Kan du stole på at en landmåler kjøpt og betalt av naboen for å måle grensa, er nøytral? Det er ett av spørsmålene Fagforbundet reiser når regjeringspartiene nå foreslår å privatisere landmåling.

2015102212040420151022120445

I går var Fagforbundet tungt representert hos Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Fagforbundets leder, Mette Nord, sammen med medlemmene Håkon Glenne og Ståle Tillerli, som jobber innenfor kommunale plan- og bygningsetater, forela politikerne problemene de mener et frislipp av landmåling kan medføre.

Samarbeidspartiene Høyre, KrF, Frp og Venstre, foreslår nemlig å endre loven for landoppmåling, slik at private kan overta oppgaven. Partiene bak forslaget har flertall til å gjennomføre det.

Skaper nytt marked

Forslaget om å be regjeringen utrede privatisering av landmåling, ble vedtatt i juni, men er blitt viet liten oppmerksomhet. Nå peker både Mette Nord og fagfolk fra Fagforbundet på alvorlige konsekvenser dersom det realiseres.

– Kommunene utfører i dag tjenesten etter selvkostprinsippet, påpeker Mette Nord.

– Det er vanskelig å se hvordan en tjeneste som allerede gjøres uten at noen tjener penger på den, skal gjøres billigere av private. Jeg kan ikke se at det skapes annet enn et nytt marked for å hente penger fra det offentlige, kommenterer hun.

Forslagsstillerne mener landmåling vil bli raskere, billigere og bedre om private konkurrerer om å få gjøre jobben.

– Konkurranse på landoppmåling vil sikre at flere aktører står i kø for å gjøre jobben billigst mulig, sier Helge Andre Njåstad (Frp) i en pressemelding. Han la fram forslaget på vegne av de fire samarbeidspartiene.

Bruker selvkost

Landmåler Håkon Glenne frykter at kommuner vil velge å kutte ut tjenesten dersom private slippes til. Han er redd dagens strenge krav til kvalitet på oppmålingen kan trues. Kvaliteten er påkrevet siden dataene ofte brukes til pantheftelser for lån på eiendom eller i rettstvister.

Ett av forslagsstillernes argumenter er at det i dag er store variasjoner i gebyrene for oppmåling fra kommune til kommune.

– Forslaget kan medføre mer enn forskjeller fra kommune til kommune. Vi vil kunne se prisforskjeller på samme sted, avhengig av hvilke firmaer som tar jobben. I tillegg kan det oppstå private monopol på oppmålingstjenester, påpeker han.

Han oppfordrer politikerne til heller å innføre et nasjonalt gebyr for oppmåling, som blir likt i alle kommuner.

Kan du stole på betalt oppmåler?

For folk flest med eiendom, mener fagfolk at det er grunn til uro for sikkerheten ved oppmålingen om kommunenes monopol oppheves.

– En grense eies som oftest av mer enn én part. Så lenge kommunen gjør jobben, så vet partene at det kommer en objektiv og nøytral oppmåler. Det er grunn til å stille spørsmål ved om en oppmåler som er fullbetalt av naboen, er like nøytral, mener Glenne.

Private firmaer er ofte involvert i oppmåling?

– Men da skjer det i regi av kommunen, der kommunen bestiller jobben og har full kontroll og ansvar for at den gjøres korrekt, påpeker Glenne.

Ikke oppmålingen som tar tid

Glenne og Tillerli oppklarte også overfor politikerne at det ikke er selve landmålingen som tar tid i en oppmålingssak.

– Det er lovverk og byråkrati som påvirker saksbehandlingen mest.

I forslaget vises til at kommunene har en 16 ukers regel for oppmålingssaker. Forslagsstillerne mener oppmålingen vil gå raskere med private uten en slik regel.

– 16-ukersfristen er snarere en årsak til kortere saksbehandlingstid. Hvis 16-ukersfristen overskrides så fratrekkes deler av gebyret for kommunen. Fristen har ingenting med den faktiske tidsbruken å gjøre, forklarer Glenne.

Glenne og Tillerli viser også til at det kan gjøres forenklinger av metoder og byråkrati for å få ned saksbehandlingstiden, men at dette ikke løses ved privatisering.

Landmåling

• En tjeneste for å måle opp eiendommer og avklare grenser.

• Landmåleren er enten ansatt i kommunen eller i en geomatikkbedrift som kommunen har engasjert til å gjøre jobben.

• Dataene fra landmålinger lagres i et sentralt register, matrikkelen.

• Dataene regnes i dag som svært sikre og brukes til slikt som pantheftelser ved lån og grensetvister.

Privatisering av landoppmåling

• Forslag ble første gang fremmet og vedtatt under Bondevik II-regjeringa, men deretter reversert av den rødgrønne regjeringa.

• Partiene bak forslaget (Høyre, Frp, KrF og Venstre) vil at regjeringen utreder å oppheve kommunalt monopol og la private selskaper slippe til.

• Kommunen har i dag både ansvaret for at oppmålinger er korrekte og enerett på å utføre den.

• Kommuner bruker ofte private firmaer til å gjøre selve oppmålingen, men de private er da direkte bestilt av kommunen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy