En anerkjennelse av de nærmeste

Pårørende som driver omsorg skal få støtte og avlastning gjennom et nytt offentlig pårørendeprogram.

2013041913565420131216222815

vegard.velle@fagforbundet.no

– Familieomsorgen representerer en stor og viktig ressurs i omsorgssektoren. Mange ønsker å være der for sine nærmeste med pleiebehov, men pårørende trenger også anerkjennelse, støtte og avlastning. Med en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk vil vi bidra til å gjøre hverdagen deres lettere, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Stortingsmeldingen ”Morgendagens omsorg” legger opp til et pårørendeprogram i tidsrommet 2014-2020. Målet er å bedre samspillet mellom offentlig og uformell omsorg og gjøre det enklere å kombinere yrkesaktivitet med omsorg.

Høyner omsorgslønna

I første fase av programmet vil regjeringen:

– Bidra til utbygging av fleksible avlastningsordninger

– Gi pårørende støtte, informasjon og opplæring gjennom opplæringsprogram, skoler for pårørende og utvikling av nettverks- og nærmiljøarbeid

– Legge til rette for bedre samspill mellom tjenesteapparatet, pårørende og den pleietrengende

– Forbedre omsorgslønnsordningen. Målet er en forenklet stønadsordning, som er bedre integrert med det offentlige tjenestetilbudet og har større grad av forutsigbarhet

– Styrke forskning og utviklingsarbeid for å gi økt kunnskap om pårørendes situasjon og effekten av tiltak

I neste fase utredes spørsmål om endringer i de økonomiske kompensasjonsordningene og permisjonsbestemmelsene.

Morgendagens omsorg

Stortingsmeldingen 29 (2012-2013) ”Morgendagens omsorg” har tre hovedmål:

– Lete frem, mobilisere og ta i bruk samfunnets omsorgsressurser på nye måter

– Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer

– Styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid.

– Mange har behov for omsorg deler av livet. Noen vil ha behov i kortere perioder, mens andre trenger assistanse og bistand gjennom hele livsløpet. Tiltakene i meldingen skal gi pleietrengende et bedre og enklere liv. Sammen med brukere, pårørende, frivillige, ideelle organisasjoner, næringslivet, forskningsmiljøene og kommunene vil vi skape morgendagens omsorg, sier Støre.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy