Åsnes-varslere fikk fullt medhold

Sivilombudsmannen har satt endelig punktum for en varslersak fra Åsnes kommune. Kommunen får kraftig kritikk, blant annet for sin håndtering av varslerne, og for å ha brutt taushetsplikten .

2013043014034420131216223647

sidsel.hjelme@fagforbundet.no

Etter at flere ansatte i Åsnes kommune i lang tid hadde følt seg trakassert og mistrodd av ordføreren, sendte tillitsvalgte i april 2010 varsel til kommunen. Ordføreren svarte med å sende de fortrolige varslingsnotatene til pressen.

Som Fagbladet tidligere har skrevet, ble dette starten på en offentlig skittentøyvask i flere runder, inntil Fagforbundet, på vegne av Utdanningsforbundet, NITO og Fagforbundet, klaget saken inn til sivilombudsmannen i august 2011.

Klagerne understreket at overordnet nivå i kommunen hadde behandlet varslingen med tilstrekkelig grad av alvor, men ønsket likevel å få brakt på det rene hvilke regler som gjaldt for en ordførers offentliggjøring av opplysninger knyttet til en varslingssak, og om behandlingen av varslingssaken var i samsvar med regler om taushetsplikt og god forvaltningsskikk.

Kritikk mot kommunen

I en uttalelse datert 26. april, kommer sivilombudsmann Arne Fliflet med sterk kritikk av kommunens håndtering. Han konkluderer slik:

• Kommunen og ordføreren handlet i strid med kommunens rutinebeskrivelse om å behandle varslernes identitet med nødvendig fortrolighet ved offentliggjøring av saken

• Kommunen og ordføreren også sin taushetsplikt etter forvaltningsloven ved offentliggjøringen

• Rådmannen handlet i strid med god forvaltningsskikk ved å innta en ledende rolle i å følge opp en varslingssak som gjaldt ordføreren selv.

Fagforbundet fornøyd

Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen er svært fornøyd med utfallet av saken:

- I sivilombudsmannens uttalelse er det mye læring å hente for rådmann og ordfører i Åsnes kommune. Når slike saker oppstår må de ansvarlige i kommunen holde hodet kaldt og behandle ting skikkelig, sier Edvardsen.

Fagforbundets advokat framhever også at Sivilombudsmannen er tydelig på de tillitsvalgte har varslervern:

- Ifølge sivilombudsmannen er det helt klart at når en tillitsvalgt varsler på vegne av medlemmer, skal de kunne gjøre det i visshet om at de ikke blir angrepet eller møtt med et frontalangrep som tilfellet var i Åsnes.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy