Flere arbeidstilsyn og strengere straffer

Regjeringen vil styrke Arbeidstilsynet med seks millioner kroner, og spesielt øke innsatsen mot arbeidsplasser med unge, ferske og utenlandske arbeidstakere. I tillegg kan det komme til å svi hardere å bryte regler og lover.

2013050714193320131216224633

ola.tommeras@fagforbundet.no

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, la regjeringen fram sin tredje handlingsplan mot sosial dumping tirsdag. Der blir det satt av seks millioner kroner til den varslede styrkingen av Arbeidstilsynet. Samtidig vurderer regjeringen å heve strafferammer ved overtredelser.

Samtidig vil regjeringen skjerpe innsatsen i luftfarten og utrede muligheten til å forlange norske lønns- og arbeidsvilkår ved opprettelse av flyruter. Også den siste tidens avsløringer av fiktive underentrepriser for å omgå kravet om likebehandling av innleid arbeidskraft, har satt preg på handlingsplanen. Regjeringen opplyser at den vil følge nøye med på omgåelser av regelverket i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Nye arbeidstakere

Arbeidstilsynet skal bruke ekstramillionene til å sjekke arbeidsplasser med unge arbeidstakere eller ungdom under opplæring, med utenlandske arbeidstakere og nye virksomheter. Arbeidstakere fra utlandet er oftere rammet av ulykker, får ofte dårligere arbeidsbetingelser, mangler oftere opplæring og kunnskap om HMS og rettigheter i arbeidslivet.

Arbeidstilsynet skal styrke informasjonsvirksomhet overfor utenlandske arbeidstakere, blant annet med egen veiviser på nett om arbeidsinnvandring.

Vanskeligere enn ventet

- Vårt mål er at det skal bli vanskeligere for useriøse aktører i det norske abeidsmarkedet. Derfor styrker vi kontrollen, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Om tiltakene som allerede er gjennomført i to foregående handlingsplanene mot sosial dumping, sier arbeidsministeren:

- Tiltakene som er innført har virket, men utfordringene er større enn ventet. Fortsatt blir arbeidstakere underbealt og utnyttet. Vi ser også tegn på omgåelse av regelverket mot sosial dumping, kommenterer hun.

Brudd skal straffes

Å bryte arbeidsmiljøloven kan komme til å svi hardere i framtiden. Regjeringen vurderer å legge fram forslag om å heve strafferammen ved arbeidsmiljøkriminalitet. Overtredelsesgebyr ved brudd på regelverket er allerede foreslått.

- Det er på høy tid, kommenterer advokat Sebastian Garstecki overfor Fagbladet, som tidligere har etterlyst reaksjoner mot arbeidsgivere som bryter loven.

- Arbeidsmiljøkriminalitet er den mest lønnsomme formen for kriminalitet. De få som blir tatt blir sjelden straffet, påpeker han. Som polsktalende advokat har Garstecki hjulpet svært mange østeuropeere i konflikt med arbeidstaker i Norge. I hans kartotek finnes mange svært grelle eksempler som Fagbladet har omtalt tidligere.

- Det er ti år siden at grensene ble åpnet mot øst med de nye EU-landene. Det har lenge vært en situasjon med utnyttelse av utenlandske arbeidere. Det er svært sent å begynne, men positivt at regjeringen er på vei, sier han.

Tilsyn med det offentlige

Offentlig sektor skal gå foran som et godt eksempel, men det skjer ikke alltid. Fra 1. juli skal Arbeidstilsynet føre tilsyn med at offentlige anbud og kontrakter inneholder krav til lønns- og arbeidsvilkår.

Det skal settes i gang informasjons- og veiledningstiltak for å styrke at regelverket ved offentlige anbud etterleves. Dette gjelder også kontroll av underleverandør i store prosjekter, for å avklare om disse følger kravene om lønns- og arbeidsvilkår.

Forsterker ansvaret

Ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler er styrket på mange områder de siste åra, blant annet med innsynsrett for tillitsvalgte i lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandør. Nå ønsker regjeringen ytterligere styrking av ordningen.

Det loves at regjeringen vil se på mulighetene for å gjøre det enklere å behandle krav om allmenngjøring. Det kan også bli aktuelt med lengre allmenngjøringsperioder enn i dag.

I enkelte bransjer kan det også bli aktuelt å forsterke oppdragsgivers solidaransvar. Regjeringen vil se på om solidaransvaret også skal bli gjort gjeldende for lønn og feriepenger til ansatte hos underleverandør.

Neste er uteliv og transport

I 2011 ble det startet omfattende opprydning i renholdsbransjen, med innføring av et bransjeprogram mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Dette inkluderte allmenngjøring av tariffavtale, regionale verneombud, ID-kort og godkjenningsordninger. Nå skal det ryddes i utelivsbransjen og veitransport.

I henhold til handlingsplanen skal arbeidsforholdene innen uteliv og servering bli kartlagt, med mål om å starte et nytt bransjeprogram. I deler av transportbransjen er det påvist et stort omfang av useriøsitet og ulovligheter. I tillegg har bransjen en ny utfordring med et stadig større innslag av utenlandske aktører. Også her ønsker regjeringen å få på plass et bransjeprogram med partene i arbeidslivet.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om tvangsbruk på den psykiatriske avdelingen. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Fagforbundet Oslo

Her er kravene i Oslos kommuneoppgjør

 – Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

– Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

Karin Svendsen

Erik har vært to ganger i Moria-leiren: – Hver eneste dag var det noen som voldtok, knivstakk og sloss

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy