100 nye millioner til omsorg

Fagforbundet er glad for at Regjeringen setter opp tempo for å kunne tilby morgendagens eldre en tilfredsstillende omsorg. I revidert nasjonalbudsjett er det satt av nye 100 millioner i 2013.

2013050715363820131216224647

– Det er en god start, som må følges opp i årene som kommer. Fagforbundet ønsker at de ansatte skal få en kompetanseheving i bruk av velferdsteknologi, sier Kjellfrid T. Blakstad, leder for Fagforbundet Seksjon helse og sosial.

Koordinere frivillige

Blakstad er spesielt fornøyd med at de økte bevilgningene til Fagforbundets samarbeidspartner; Verdighetssenteret i Bergen.

– Økt satsing på utdanning av frivillighetskoordinatorer er viktig får å få til et økende og godt samspill med pårørende, frivillige og ansatte i omsorgstjenestene, påpeker Blakstad.

Hun er også positiv til den økte satsingen på hverdagsrehabilitering.

– Vi er spesielt glad for at det er uttalt at deler av tilskuddet skal brukes på tiltak rettet mot mennesker med en utviklingshemming.

Forsking og opplæring

I pressemeldingen om revidert statsbudsjett skriver regjeringen at målet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestene i 2020.

I første fase av velferdsteknologiprogrammet prioriteres midler til utprøving av en trygghetspakke, nasjonale standarder, dokumentasjon og spredning av velferdsteknologi og innovasjonstiltak, styrking av InnoMed og opplæringsprogram for ansatte.

– Vi har mange meninger om omsorgssektoren, men for lite forskningsbasert kunnskap. De neste årene vil vi sørge for at omsorgssektoren kan bygge opp sitt eget kunnskapsgrunnlag. Derfor satser vi på forskning og innovasjon, og tilrettelegger for opplæring av ansatte, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Program for utvikling og innføring av velferdsteknologi og innovasjon: 55 millioner kroner

Program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk: 10 millioner kroner

Nasjonal strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren: 7 millioner kroner

Faglig omstilling med vekt på støtte til aktivitet i eldresentra, hverdagsrehabilitering, miljøbehandling og rekruttering av menn til omsorgssektoren: 28 millioner kroner

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy