KS utsetter forslag om å endre arbeidsmiljøloven

Forslaget fra administrasjonen i KS om å gi kommunale arbeidsgivere større makt er utsatt. Fagforbundet mener dette forslaget er et angrep på vår viktigste folkehelselov.

2013060310282420131216225815

– Forslaget er i tråd med andre arbeidsgiverorganisasjoners hovedtese om at arbeidsmiljøloven er for stram, sier Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundets politiske ledelse.

Lengre arbeidsdager

– Kort oppsummert, dreier forslaget fra KS-administrasjonen seg om lange vakter, kortere hviletid og lengre arbeidsdager. Mulighetene for å jobbe opptil 50 timer i uka innenfor normalarbeidsdagen skal økes, forklarer Larsen.

Kjernen i KS-forslaget, ligger ifølge ham i følgende to punkter:

– at arbeidsgiver kan fravike kravet til daglig hvile på ned til 9 timer eller 8 timer dersom den enkelte arbeidstaker samtykker.

– at arbeidsgiver kan etablere turnusordninger som innebærer at det kan arbeides inntil 10 timer per dag, og at det enkelte uker kan arbeides inntil 50 timer.

– Lange vakter på sykehjem, der vi finner noen av de tyngste yrkene i dag, ivaretar ikke de ansatte over lengre tid, sier Larsen.

Normalarbeidsdagen er nødvendig for å holde folk i disse yrkene i arbeidslivet i 40–50 år, mener han.

– Arbeidstaker, arbeidsgiver og samfunnet er tjent med at folk holdes i jobb, og ikke sliter seg ut før pensjonsalder, sier Larsen.

Risikerer større press på tillitsvalgte

Han oppfatter forslaget som at KS ønsker å legge om sin politikk for å påvirke den framtidige regjeringa, uansett farge, til å endre arbeidsmiljøloven.

– Under en blå regjering kan et eventuelt slik vedtak fra KS bli retningsgivende. Denne type holdninger er i tråd med borgelig politikk, sier Larsen.

Ideen om å åpne for at lokale tillitsvalgte kan avtale avvik fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser har han lite til overs for.

– Det høres kanskje greit ut på papiret, sier Larsen.

Virkeligheten ser ofte annerledes ut, og Larsen frykter at en endring i arbeidstidsbestemmelsene legger større press på de lokale tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker.

– At den enkelte ansatte under lokale forhandlinger sier ja til lengre arbeidstid, kan være frivillig, men kan også like gjerne være et resultat av strukturelt press. I en kommune med 2000 ansatte kan ikke du som ansatt stå alene med denne type saker, sier han.

Heltidserklæring

I forslaget begrunner KS hvorfor de vil endre arbeidstidsbestemmelsene med blant annet målet om heltid.

Larsen minner om heltidserklæringen Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta og KS signerte tidligere i år.

– I den står det tydelig at målet om heltid skal nås innenfor sentralt bestemte rammer, det betyr innenfor regelverket i arbeidsmiljøloven, understreker han.

Larsen kjøper heller ikke KS’ argument om at Arbeidsmiljøloven er for rigid. Tvert imot, mener Larsen at Arbeidsmiljøloven er fleksibel nok til å etablere alternative arbeidstidsordninger.

Med dagens ordning gis det dispensasjon til mye av det KS krever, under den såkalte innstillingsretten.

– Vi gir dispensasjon i over 90 prosent av søknadene, sier Larsen, og forklarer at det blant annet gis dispensasjon i tilfeller hvor det er tydelig at brukerne av helsetjenester har fordel av større fleksibilitet i arbeidstida.

MEST LEST:
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy