JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Slipper jakten på fulltid

– For meg er dette luksus, sier hjelpepleier Kjersti Hamar Løvlie. Endringene i arbeidsmiljøloven gir henne endelig rett til fulltidsstilling.

2013060414345120131216225926

Løvlie jobber i en kommunal bolig i Gran kommune på Hadeland. På papiret er hun ansatt i en 50 prosent stilling, mens hun i realiteten, som mange andre, jobber nærmere 100 prosent.

– Jeg vil gjerne ha full jobb, og takket være sykdom og permisjoner har jeg mulighet til å plukke vakter her og der. Ulempen er at jeg ofte må jobbe kvelder og helger for å få det til å gå rundt. Det er ikke det jeg har mest lyst til, forklarer Løvlie.

Drømmen hennes er å få en fulltidsstilling, hvor hun slipper de uregelmessige arbeidstidene og usikkerheten om hvordan neste måned blir.

Med de nye endringene i arbeidsmiljøloven kan hun få det nettopp slik.

Det er foreløpig ikke bestemt når lovendringen vil tre i kraft. Ifølge Arbeidsdepartementet kan den praktiseres nå fordi det kun gjenstår formaliteter før den blir gjort gjeldende.

Bekjemper ufrivillig deltid

Lovforslaget som ble behandlet i Stortinget 4. juni, gir deltidsansatte lovfestet rett til en stillingsøkning lik den arbeidstida de jevnt over har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste tolv månedene. Det betyr at dersom du for eksempel er ansatt i 30 prosent, men det siste året har jobbet i snitt 70 prosent, så skal du ansettes i 70 prosent.

– Det er dette jeg har gått og ventet på, det er nesten ikke til å tro. Nå kan jeg ta det mer med ro, og slippe den evige kampen om å få nok vakter, sier Løvlie.

For å styrke deltidsansattes vilkår foreslås også at arbeidsgiver skal drøfte bruk av deltid med tillitsvalgte minst en gang i året.

Hjertesaken i mål

Leder i Fagforbundet i Gran, Else Randi Kolby, jubler over det nye lovforslaget.

– Evig jakt på flere vakter gjør at mange tar på seg veldig mange vakter en periode, fordi de ikke vet hva de får neste måned. Det går ikke bare utover egen helse, men kan også skade familielivet, sier hun.

Hun er ikke i tvil om at lovendringene vil gi flere faste stillinger.

– Samtidig må vi også huske at det ikke er alle som ønsker å jobbe hundre prosent, men det er viktig at de har muligheten, sier Kolby, og avslutter:

– Det er dette vi har kjempet for, dette er vår hjertesak. Endelig er vi i mål!

Søksmålsrett og overtredelsesgebyr

Den skjerpa arbeidsmiljøloven skal også gjøre det vanskeligere for useriøse aktører i det norske arbeidsmarkedet.

I tillegg til deltidsproblematikken, behandlet Stortinget to endringsforslag som styrker arbeidsmiljøloven på sentrale områder for fagbevegelsen, særlig i arbeidet mot sosial dumping.

Kollektiv søksmålsrett gir fagforeninger rett til å ta ut søksmål mot bedrifter som leier inn vikarer. Tidligere kunne bare vikaren selv gå til sak. Mer makt til Arbeidstilsynet og rett til å ilegge overtredelsesgebyr vil svi for arbeidsgivere som bryter arbeidsmiljøloven.

Endringene som foreslås i arbeidsmiljølovens kapittel 4, knyttet til arbeidet mot ufrivillig deltid er:

At arbeidsgiver skal drøfte bruk av deltid med tillitsvalgte minst en gang i året.

Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende deres faktiske arbeidstid i løpet av de siste 12 månedene.

At arbeidsgiver, før det fattes beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, så langt det er praktisk mulig skal drøfte spørsmålet med arbeidstaker.

I kapittel 3 foreslås:

At fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, kan reise søksmål i eget navn om lovligheten av slik innleie.

Arbeidstilsynet gis en begrenset tilsynskompetanse med deler av innleieregelverket. Virksomheter skal, på forespørsel fra Arbeidstilsynet, fremlegge dokumentasjon på at den er bundet av tariffavtale og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte. Arbeidstilsynet gis myndighet til å gi pålegg ved brudd på denne nye bestemmelsen.

Å innføre hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, tobakksskadeloven, utlendingsloven og lov om offentlige anskaffelser.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy