Renholderne snudde bystyret

Politikerne i Flekkefjord valgte å lytte til de ansatte. Det endte med at et enstemmig bystyre skrinla å sette renholderne ut på anbud.

2013061808243820131214204222

ola.tommeras@fagforbundet.no

Renholderne i Flekkefjord kommune i Vest-Agder hadde gjennomført en omfattende effektivisering av egen arbeidsplass. De reduserte kvaliteten der de kunne, kuttet ut vikarbruk og tøyde strikken så langt mulig var. Dette sparte kommunen for 1,4 millioner kroner årlig. En kjempejobb var gjennomført i samarbeid med brukere og administrasjon. Så fikk de et slag i ansiktet.

Det borgerlige flertallet, anført av Frp og Høyre, støttet av Venstre og Senterpartiet, vedtok i desember at renholdet skulle ut på anbud. Administrasjonen fikk i oppdrag å utarbeide forslag til konkurransestrategi og prosess. Multiconsult ble leid inn for å se på kostnadene.

Ikke noe å spare

Historien er på ingen måte enestående. Tilsvarende skjer i mange kommuner; politikere konkurranseutsetter tjenester selv etter at ansatte har gjennomført omfattende innsparinger.

Men der stopper likheten mellom Flekkefjord og mange andre.

Da bystyrepolitikerne møttes i mai, hadde tillitsvalgte hatt flere møter med partigruppene. De hadde forklart realitetene – hvilken effektivisering renholderne allerede hadde gjennomført, og hva konkurranseutsettingen ville bety. Det ble laget en felles høringsuttalelse fra alle fagforeningene i kommunen.

På bystyremøtet i mai fikk politikerne rapporten fra Multiconsult på bordet. Tallene var klare, om enn ikke overraskende for de ansatte: Kommunens egne renholdere vasket allerede til en lavere kvadratmeterpris enn gjennomsnittet i privat sektor.

– Nå er vi usikre om konkurranseutsetting er den rette veien å gå, konkluderte bystyrepolitiker fra Høyre, Jan Kåre Hansen, før hele flertallet gjorde helomvending og sa nei til konkurranseutsetting.

Bratt læringskurve

Det kan nok være at politikere er litt mer jordnære på Sørlandet, smiler hovedtillitsvalgt Torun Strømland og Turid Urdal fra Fagforbundet Flekkefjord.

– Politikerne har hatt en svært bratt læringskurve siden desember, men de har lært, sier de.

Så lenge noen kan huske, har Flekkefjord hatt bor­gerlig flertall. Strømland og Urdal har vært sterkt involvert i arbeidet med å avverge konkurranseutsetting av renholdet.

– Men Flekkefjord-politikerne har likevel vist at de kan ta ansvar og velge fornuft foran partiprogram, påpeker de.

– I en liten kommune er avstanden kortere mellom beslutningstakere og dem det gjelder. Politikerne skal ta seg av innbyggere og brukere, men de ansatte i kommunen er jo også innbyggere. Det blir tydeligere på et sted som Flekkefjord.

Mye har stått på spill

Jorunn Schiander og Linda Kvanvik gjør rent på Sunde skole, kommunens største skole med 470 elever og 60 ansatte. Etter innsparingene er de bare to som skal ta

seg av renholdet; halvannet årsverk er kuttet. De har hektiske dager, men stemningen er likevel langt bedre nå enn den har vært det siste halvåret.

Hadde jobbene blitt satt ut på anbud, ville framtida vært en annen. Mye har stått på spill. Hele 15 av de 25 renholderne i kommunen har sju eller færre år til de fyller 62. Det ville betydd at de helt eller delvis ville mistet mulighetene til å gå av med AFP. Jobbene deres ville blitt lagt ut på anbud hvert fjerde år, med nye lønns- og pensjonsvilkår.

Laget plan B

De 25 renholderne sparer nå 1,4 millioner kroner årlig for kommunen, men det har kostet. Kvaliteten er redusert. De vikarierer for hverandre når noen er syke. Enkelte har fått flere arbeidsplasser de må jobbe på.

– Vi har innført renholdsstandarden Insta 800 i alle bygninger, og skissert en plan A og B. Plan A er renholdsnivået ved full bemanning, som er noe lavere enn tidligere. Plan B er nivået når en eller flere er borte og det ikke settes inn vikarer. Det betyr at det enkelte dager er dårligere renhold. Det er nødvendig, men det er tøft å gå videre når vi egentlig ønsker å bruke mer tid på et rom, forteller Jorunn Schiander og Linda Kvanvik.

Det har vært et nært samarbeid mellom kommuneledelse og brukere underveis i prosessen.

– Istedenfor å leie inn konsulenter til å effektivisere, har Flekkefjord valgt å opparbeide kompetansen blant sine egne ansatte. Det har gitt en god prosess og godt resultat, sier Roy Gyberg, fylkesleder i Fagforbundet Vest-Agder. Han har fulgt Flekkefjord tett de siste månedene.

Skal lære av Flekkefjord

Flekkefjord er omgitt av kommuner som har prosesser i gang for å sette tjenester ut på anbud. Nå håper Gyberg at Flekkefjord vil framstå som et eksempel til etterfølgelse.

– Etter forrige lokalvalg har politikerne blitt langt mer ivrig i å planlegge konkurranseutsetting. Den jobben renholderne i Flekkefjord kommune selv har gjort for å effektivisere, samarbeidet med ledelse og brukere, samt hvordan tillitsvalgte har formidlet realitetene til politikerne, er forbilledlig. Det kan de fleste lære noe av, sier Roy Gyberg.

Sammen med Fagforbundets tillitsvalgte slo renholderne i Flekkefjord tilbake anbudsprosessen. Et enstemmig bystyre stoppet konkurranseutsettingen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy