Har temmet stoppeklokka

Lean er en effektiviseringsmetode forbundet med dikta­toriske sjefer, stoppeklokkestyring og ingen tidssløsing. Men systemet er temmet under det kyndige trepartssamarbeidet i Lunner.

2013061910273220131214204302

vegard.velle@fagforbundet.no

Selv de tillitsvalgte er overbevist om at metodikken har noe for seg, så lenge de ansatte kan bruke den på sin måte.

Ønsker utvikling

Lean i Lunner, lokalt omtalt som Lea’n, betyr i praksis at de ansatte sier fra om forbedringsprosjekter de ønsker å ta tak i på sin arbeidsplass. De får tid til å definere problemet og tid til å komme med kreative forslag til løsninger.

En slik tankegang er velkommen i Lunner. Det kalles utvikling.

Trepartsutvalget, bestående av administrasjon, folkevalgte og faglig tillitsvalgte, har faktisk bestemt at alle de 650 ansatte i kommunen og alle nyansatte skal gjennom et tredagers introduksjonskurs i Lean-meto­dikken, eller medarbeiderskap, som de kaller det.

Stressende påkledning

I Kalvsjø barnehage syntes de ansatte at påkledningen av barna var stressende og slitsom. Det var ingen god situasjon, verken for barna eller de voksne. Det var ikke tid til at barna lærte å kle på seg selv eller lærte å knytte skolissene.

Ved å anvende Lean-metodikken og sette av tid til hvordan en oppgave kunne løses bedre, kom de ansatte opp med en ide som sparte dem for arbeid og stress, nemlig laminerte merkelapper hvor foreldrene kunne se hvor alle de ulike klærne skulle legges. Da slapp de ansatte å gå rundt og lete, og fikk bedre tid.

Faktisk regnet de ansatte ut at de sparte inn et ukeverk på denne måten, som kunne brukes til å få til en mer harmonisk påkledning.

Nasjonalt program, støttet av regjeringen, KS og fagbevegelsen, for å utvikle kommunene.

Programmet startet opp høsten 2011 og er planlagt å gå fram til 2015.

110 kommuner er med.

Metodikken går ut på at administrasjonen, politikerne og de tillitsvalgte møtes som likeverdige parter og enes om veier videre.

Prosjektene er spesielt knyttet til sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltids- og deltidsproblematikk og omdømme.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy