Miljøarbeidere skal tilbys mer utdanning

Raymond Turøy i Fagforbundet håper levekårene til personer med utviklingshemning blir tema i valgkampen og på Stortinget til høsten.

2013062513293620131216231228

karin.svendsen@fagforbundet.no

– Vi er glad for at levekårene til personer med utviklingshemning igjen er kommet på dagsorden, sier Raymond Turøy, nestleder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) i en kommentar til Stortingsmelding nr 45.

Alle trenger kompetanse

– Det er også flott at meldingen varsler om økt innsats for å heve kompetansen blant alle som arbeider i sektoren, sier Raymond Turøy.

Særlig er han fornøyd med at regjeringen ønsker at ansatte uten formell kompetanse skal få tilbud om kurs. I meldingen foreslås kurset Mitt livs ABC etter modell av Demensomsorgens ABC.

– Vi syns det er viktig at kompetansen heves. De som ikke har fagbrev, må få tilbud om fagutdanning. Videre ser vi store fordeler ved at fagutdanna ansatte får muligheter til å ta videreutdanning på fagskolenivå, sier Turøy.

Han er også tilfreds med at regjeringa verdsetter flere yrker og tverrfaglig arbeid i sektoren.

Færre i arbeid

Nestlederen i SHS er derimot ikke fornøyd med den virkeligheten stortingsmeldinga beskriver. Blant annet er flere mennesker med utviklingshemning uten arbeid i dag enn før.

Det gjelder både det ordinære arbeidslivet og arbeid på varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).

– En jobb er viktig for å ha en meningsfull hverdag, møte kolleger og ikke minst for å få ei lønn, sier han.

Staten bør ta ansvar

– Kanskje må staten bidra for at flere personer med utviklingshemning kommer i arbeid, sier han. Nestlederen i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) understreker at forbundet mener at retten til arbeid omfatter alle, også personer med nedsatt funksjonsevne.

– Arbeid er vesentlig for livskvaliteten til alle mennesker, sier han.

Turøy tror også at de fleste som ikke selv har noen funksjonshemning, vil oppleve det positivt å møte mennesker med funksjonshemninger på jobben.

Mangler aktivitetstilbud

Av meldinga om mennesker med utviklingshemning går det fram at det nå er en større andel som heller ikke har et dagtilbud. Nestlederen i SHS mener at de som ikke kan arbeide, må få et annet aktivitetstilbud.

– Absolutt alle må få komme seg ut fra boligen i løpet av dagen, understreker Turøy.

Med arbeid eller aktivitetstilbud følger også behov for ferie. Raymond Turøy sier at noen kommuner er flinke til å legge til rette for at også mennesker med utviklingshemning kommer på ferie.

– Men dessverre er det mange kommuner som dropper ferien av økonomiske grunner. Det er ikke akseptabelt, mener han.

Ønsker ikke ghettoer

De siste årene har flere kommuner bygd ut områder med boliger til personer med utviklingshemning og andre brukergrupper.

Raymond Turøy viser til ansvarsreformen fra 1991 hvor intensjonen var at folk med utviklingshemning skulle ha egne boliger i ordinære bomiljøer.

– Trenden til å bygge opp boligghettoer må vi snu, mener han og peker på at staten kan bruke Husbanken som styringsverktøy for å realisere Stortingets intensjoner.

Politisk gjennomslag

Til høsten vil meldinga sannsynligvis bli behandlet i en eller flere komiteer.

– Jeg håper vi får en stortingsdebatt om denne meldinga. Før det håper jeg at flere sider ved levekårene som drøftes i meldinga, blir tema i valgkampen, sier Turøy.

– Først da kan vi vente at meldinga vil gi noen resultater og bedre livskvalitet for mennesker med utviklingshemning.

MEST LEST:
HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Helsepersonell blir oftere smittet av korona enn andre.

Helsepersonell blir oftere smittet av korona enn andre.

Colourbox.com

Helsepersonell blir mest smittet av korona. Og en gruppe ligger på topp

LANGT FRA MÅLET: – Vi ikke helt der at stoppeklokka er borte, sier hjelpepleier og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Pleie og Omsorg i Østensjø, som har jobbet i hjemmesykepleien i bydelen i 23 år.

LANGT FRA MÅLET: – Vi ikke helt der at stoppeklokka er borte, sier hjelpepleier og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Pleie og Omsorg i Østensjø, som har jobbet i hjemmesykepleien i bydelen i 23 år.

Per Flakstad

Britt må fortsatt bruke stoppeklokka på jobb i hjemmetjenesten etter 3,5 år med tillitsmodellen

TØFF HVERDAG: Gamle Svinesundbru er åpnet for grensependlere i helsekritiske funksjoner. Likevel, det er en tøff hverdag, med daglige kontroller, sier Karin Stacke.

TØFF HVERDAG: Gamle Svinesundbru er åpnet for grensependlere i helsekritiske funksjoner. Likevel, det er en tøff hverdag, med daglige kontroller, sier Karin Stacke.

Ola Tømmerås

Svenske Karin er lei av køer og kontroll for å komme seg til sykehusjobben: – Vi behandles som om vi ikke er noe verdt

Colourbox

Slaget er ikke tapt selv om kommunen vil si opp ansatte. Her forklarer Fagforbundets økonom hvorfor

FÅR FØLGER: Om ansatte i Porsgrunn kommune takker nei til vaksinen mot korona, kan det få konsekvenser for arbeidet. På bildet fyller en sykepleier fra Bærum kommune sprøyter med Pfizer-vaksine mot koronavirus.

FÅR FØLGER: Om ansatte i Porsgrunn kommune takker nei til vaksinen mot korona, kan det få konsekvenser for arbeidet. På bildet fyller en sykepleier fra Bærum kommune sprøyter med Pfizer-vaksine mot koronavirus.

Heiko Junge / NTB

Sier helsearbeiderne og renholderne i Porsgrunn kommune nei til vaksinen kan det føre til at de blir omplassert

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy