LO kommune er skeptisk til ny uførepensjon

Arbeidsdepartementets forslag til tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden, er ute på høring. Daglig leder i LO kommune, Klemet Rønning-Aaby, krever endring på flere områder.

2013062710551220131216231327

Arbeidet med høringen startet tidligere denne uka. LO kommune og Fagforbundet har bestilt regnestykker fra KLP for å vurdere forslaget ut ifra hvordan det påvirker uføre fra kommunesektoren og helseforetakene.

– Inntil beregningene er klare, er det vanskelig å være bastant, men vi er særlig skeptiske til to punkter. Vi mener ytelsene for dem med lav lønn er for lave til å opprettholde kjøpekraften, og vi er imot forslaget om en nedre grense for uførhet for å få uførepensjon i ordningen, sier Rønning-Aaby.

Forskjell på stat og kommune

Problemet med ytelsene som foreslås mener han blant annet ligger i forskjellen mellom stat og kommune.

– Departementet baserer sine beregninger på statens pensjonskasse. Der er det få uføre som berøres av forslagets satser for lave inntekter. Det er i kommunen du finner deltidsstillinger og mer fysisk og mentalt belastende arbeidssituasjoner med høy uføreandel, sier Rønning-Aaby.

Ifølge ham jobbes det med et konstruktivt forslag for å få hevet bunnsatsene slik at de med lav lønn blir bedre ivaretatt i den nye uførepensjonsordningen.

– Alle mener det er en fordel med like pensjonsregler i offentlig sektor, og dette vil vi legge til grunn for høringen, legger han til.

Begrenser delvis uføretrygd

Fram til nå har det vært mulig å motta uførepensjon i tjenestepensjonsordningen fra første prosent du ikke kan jobbe som resultat av uførhet. I det nye forslaget er det satt en nedre grense for dette på 20 prosent.

– Denne begrensningen har ingenting med endringen av folketrygden å gjøre, sier Rønning-Aaby, og legger til at han ikke ser noen reelle grunner for dette forslaget.

– Nåværende ordning sikrer at folk kan være i jobb ved å kombinere delvis lav uførhet med å jobbe så mye du makter. Denne løsningen fungerer bra i de få tilfellene det er aktuelt, og trenger ikke endres på, fortsetter han.

Arbeidsdepartementets forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse omfatter nye regler for uførepensjon som er tilpasset ny uføretrygd i folketrygden og nye regler for skattlegging av uføreytelser.

Veien framover

Fristen for å svare på forslaget er satt til 20. august.

– Vi vil forsøke å komme med en felles uttalelse fra arbeidstakersiden i hele offentlig sektor, sier Rønning-Aaby, som tror det er bred enighet på arbeidstakersiden om innvendingene.

Etter fristen vil Arbeidsdepartementet innkalle til møte med partene før lovproposisjonen skrives og legges fram for Stortinget.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om tvangsbruk på den psykiatriske avdelingen. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Fagforbundet Oslo

Her er kravene i Oslos kommuneoppgjør

 – Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

– Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

Karin Svendsen

Erik har vært to ganger i Moria-leiren: – Hver eneste dag var det noen som voldtok, knivstakk og sloss

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy