LO kommune er skeptisk til ny uførepensjon

Arbeidsdepartementets forslag til tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden, er ute på høring. Daglig leder i LO kommune, Klemet Rønning-Aaby, krever endring på flere områder.

2013062710551220131216231327

Arbeidet med høringen startet tidligere denne uka. LO kommune og Fagforbundet har bestilt regnestykker fra KLP for å vurdere forslaget ut ifra hvordan det påvirker uføre fra kommunesektoren og helseforetakene.

– Inntil beregningene er klare, er det vanskelig å være bastant, men vi er særlig skeptiske til to punkter. Vi mener ytelsene for dem med lav lønn er for lave til å opprettholde kjøpekraften, og vi er imot forslaget om en nedre grense for uførhet for å få uførepensjon i ordningen, sier Rønning-Aaby.

Forskjell på stat og kommune

Problemet med ytelsene som foreslås mener han blant annet ligger i forskjellen mellom stat og kommune.

– Departementet baserer sine beregninger på statens pensjonskasse. Der er det få uføre som berøres av forslagets satser for lave inntekter. Det er i kommunen du finner deltidsstillinger og mer fysisk og mentalt belastende arbeidssituasjoner med høy uføreandel, sier Rønning-Aaby.

Ifølge ham jobbes det med et konstruktivt forslag for å få hevet bunnsatsene slik at de med lav lønn blir bedre ivaretatt i den nye uførepensjonsordningen.

– Alle mener det er en fordel med like pensjonsregler i offentlig sektor, og dette vil vi legge til grunn for høringen, legger han til.

Begrenser delvis uføretrygd

Fram til nå har det vært mulig å motta uførepensjon i tjenestepensjonsordningen fra første prosent du ikke kan jobbe som resultat av uførhet. I det nye forslaget er det satt en nedre grense for dette på 20 prosent.

– Denne begrensningen har ingenting med endringen av folketrygden å gjøre, sier Rønning-Aaby, og legger til at han ikke ser noen reelle grunner for dette forslaget.

– Nåværende ordning sikrer at folk kan være i jobb ved å kombinere delvis lav uførhet med å jobbe så mye du makter. Denne løsningen fungerer bra i de få tilfellene det er aktuelt, og trenger ikke endres på, fortsetter han.

Arbeidsdepartementets forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse omfatter nye regler for uførepensjon som er tilpasset ny uføretrygd i folketrygden og nye regler for skattlegging av uføreytelser.

Veien framover

Fristen for å svare på forslaget er satt til 20. august.

– Vi vil forsøke å komme med en felles uttalelse fra arbeidstakersiden i hele offentlig sektor, sier Rønning-Aaby, som tror det er bred enighet på arbeidstakersiden om innvendingene.

Etter fristen vil Arbeidsdepartementet innkalle til møte med partene før lovproposisjonen skrives og legges fram for Stortinget.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy