LO kommune er skeptisk til ny uførepensjon

Arbeidsdepartementets forslag til tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden, er ute på høring. Daglig leder i LO kommune, Klemet Rønning-Aaby, krever endring på flere områder.

2013062710551220131216231327

Arbeidet med høringen startet tidligere denne uka. LO kommune og Fagforbundet har bestilt regnestykker fra KLP for å vurdere forslaget ut ifra hvordan det påvirker uføre fra kommunesektoren og helseforetakene.

– Inntil beregningene er klare, er det vanskelig å være bastant, men vi er særlig skeptiske til to punkter. Vi mener ytelsene for dem med lav lønn er for lave til å opprettholde kjøpekraften, og vi er imot forslaget om en nedre grense for uførhet for å få uførepensjon i ordningen, sier Rønning-Aaby.

Forskjell på stat og kommune

Problemet med ytelsene som foreslås mener han blant annet ligger i forskjellen mellom stat og kommune.

– Departementet baserer sine beregninger på statens pensjonskasse. Der er det få uføre som berøres av forslagets satser for lave inntekter. Det er i kommunen du finner deltidsstillinger og mer fysisk og mentalt belastende arbeidssituasjoner med høy uføreandel, sier Rønning-Aaby.

Ifølge ham jobbes det med et konstruktivt forslag for å få hevet bunnsatsene slik at de med lav lønn blir bedre ivaretatt i den nye uførepensjonsordningen.

– Alle mener det er en fordel med like pensjonsregler i offentlig sektor, og dette vil vi legge til grunn for høringen, legger han til.

Begrenser delvis uføretrygd

Fram til nå har det vært mulig å motta uførepensjon i tjenestepensjonsordningen fra første prosent du ikke kan jobbe som resultat av uførhet. I det nye forslaget er det satt en nedre grense for dette på 20 prosent.

– Denne begrensningen har ingenting med endringen av folketrygden å gjøre, sier Rønning-Aaby, og legger til at han ikke ser noen reelle grunner for dette forslaget.

– Nåværende ordning sikrer at folk kan være i jobb ved å kombinere delvis lav uførhet med å jobbe så mye du makter. Denne løsningen fungerer bra i de få tilfellene det er aktuelt, og trenger ikke endres på, fortsetter han.

Arbeidsdepartementets forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse omfatter nye regler for uførepensjon som er tilpasset ny uføretrygd i folketrygden og nye regler for skattlegging av uføreytelser.

Veien framover

Fristen for å svare på forslaget er satt til 20. august.

– Vi vil forsøke å komme med en felles uttalelse fra arbeidstakersiden i hele offentlig sektor, sier Rønning-Aaby, som tror det er bred enighet på arbeidstakersiden om innvendingene.

Etter fristen vil Arbeidsdepartementet innkalle til møte med partene før lovproposisjonen skrives og legges fram for Stortinget.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy