Få søker unntak fra normal arbeidstid

LO Stat har behandlet færre enn 150 søknader om utvidet arbeidstid for staten og Spekter siden 2008. To har fått avslag. – Tallene viser at arbeidsmiljøloven er fleksibel nok, mener sekretær Lise Olsen i LO Stat.

2013082309014820131214205711

Ifølge LO Stat-sekretæren betyr dette at så å si alle statlige arbeidsplasser får tidskabalen til å gå opp uten å måtte ty til unntak.

– At det er et såpass lite omfang av søknader er bra, det viser med tydelighet at loven er fleksibel nok for de aller fleste arbeidsgiverne, hevder Lise Olsen.

I staten er det FAD og hovedsammenslutningene som behandler søknader om avvik fra arbeidstidsbestemmelsene. For Spekter-området har LO Stats styre vedtatt egne retningslinjer for behandling av søknader om unntak. Arbeidstidsordninger med inntil 13 timer i helseforetakene og inntil 10,5 timer i øvrige Spektervirksomheter behandles av forbundene. Andre arbeidstidsordninger som går utover dette, skal godkjennes av LO Stat.

Må være frivillig

Et sentralt stridspunkt i arbeidslivspolitikken er hvem som skal kunne gi dispensasjon for å la arbeidstakere jobbe lengre dager. Både Høyre, Venstre og Frp mener ansvaret bør ligge hos Arbeidstilsynet, og ikke hos fagforeningene, som det gjør i dag.

– Hva om arbeidstakerne selv ønsker mer fleksibilitet?

– Det må være frivillig fra arbeidstakers side å jobbe lengre i strekk. Frivilligheten blir borte med et pålegg om å jobbe 13 timer om dagen, særlig når det søkes om unntak for flere, hvor én vil jobbe lengre, mens resten ikke vil, sier Olsen.

Et eksempel som illustrerer dette er søknaden fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) om å la alle ansatte i statlige barnevernsinstitusjoner jobbe 13 timer hver dag. Denne ble ikke godkjent.

Det ble derimot søknaden fra NRK som ville unnta redaksjonen som skal produsere valgnattsendingen 9. september, fra normal arbeidstid.

Setter tariffsystemet i fare

En søknad fra arbeidsgiver om dispensasjon fra normal arbeidstid skal være godt begrunnet. Skikkelig arbeidsplan, sikkerhetssituasjonen på jobben og tilstrekkelig kompenserende hvile er blant de viktigste kriteriene.

– Jo kortere varighet for perioden, desto enklere er det å behandle søknaden. Søknader om unntak for en lengre periode er langt mer kompliserte, da må vi gå detaljert inn og se på forholdene på den enkelte arbeidsplass, fortsetter Olsen.

Hun mener disse sakene ikke bør behandles lokalt fordi det også vil gå utover tariffavtalens arbeidstidsbestemmelser.

– Det er bare partene som kan avtale unntak fra tariffavtalene. Enhver annen måte å gjøre det på vil sette hele det norske kollektive tariffavtalesystemet i fare, hevder Olsen.

Flere i privat sektor

Forskjellen i antall søknader til henholdsvis statlig og privat sektor er imidlertid stor.

– I privat sektor blir ordningen med komprimert arbeids- og fritid brukt på områder med langpendling, der arbeidstakerne må bo hjemmefra. I helse- og omsorgssektoren veier hensynet til brukerne tungt, forteller Wenche Thomsen i forhandlings- og HMS-avdelingen i LO sentralt.

Thomsen opplyser at de får inn 800-900 søknader i året om fortetta arbeidsdager og fortetta fritid – at ansatte jobber intenst i en periode, 12 timer om dagen, for så å ha lengre sammenhengende fri.

For hele 2012 mottok de 814 søknader, hvorav alle ble godkjent.

– Arbeidsgivere, især innenfor bygg- og anlegg, har mye erfaring med søknadsskriving. Det gjør det enklere å godkjenne søknadene, forteller Thomsen.

I tillegg til dette tallet blir et visst antall søknader, med spørsmål om arbeidstid opp mot 10,5 timer, behandlet i de enkelte forbundene istedenfor hos LO sentralt.

Bygg- og anleggsbransjen har tidligere stått for de aller fleste søknadene, men nå kommer det stadig flere fra helse- og omsorgssektoren.

Thomsen mener likevel ikke at en liten økning i søknadsmassen bør føre til endring i arbeidsmiljøloven, fordi bestemmelsene da vil berøre også andre yrkesgrupper.

Vanskeligere å tilpasse seg

– Hvorfor er det så viktig at fagbevegelsen sitter på den endelige makta her?

– Om beslutningene skal legges på virksomhetsnivå, forutsetter det en maktbalanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sånn er ikke virkeligheten, og da kan det raskt bli et stort press på tillitsvalgte til å inngå avtaler, sier Wenche Thomsen.

Videre mener Thomsen at dersom denne unntaksordningen blir utbredt, risikerer arbeidstakere som ikke tilpasser seg å bli utelukket fra arbeidsplassene.

– Dessuten kan en ikke forvente at lokale tillitsvalgte til enhver tid skal kunne følge med i forskning på HMS-feltet, fortsetter Thomsen.

MEST LEST:
FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør hadde mobil i hånda og fikk sparken. Nå har han vunnet i retten mot arbeidsgiveren

FÅR TILBAKE FRITID: Kjersti Heim er en av mange som denne uka kan glede seg over Fagforbundets seier i Arbeidsretten. Her fra gårdsbruket hjemme på Gjemnes i Møre og Romsdal.

FÅR TILBAKE FRITID: Kjersti Heim er en av mange som denne uka kan glede seg over Fagforbundets seier i Arbeidsretten. Her fra gårdsbruket hjemme på Gjemnes i Møre og Romsdal.

Privat

Dommen om spisepauser: Kjersti (28) får en time mer fritid i uka og en ukelønn inn på kontoen

Vegard Store er plasstillitsvalgt for Fagforbundet i smitterammede Villa Skaar Valstad

Vegard Store er plasstillitsvalgt for Fagforbundet i smitterammede Villa Skaar Valstad

Kathrine Geard

Her ble smittemarerittet til virkelighet for de ansatte: – Vi ble sjokkert over utbruddet, sier helsefagarbeider Vegard

– Regjeringens forslaget vil ramme lavtlønte hardest og kvinner i særdeleshet, mener forbundsleder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

– Regjeringens forslaget vil ramme lavtlønte hardest og kvinner i særdeleshet, mener forbundsleder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

Nanna Aanes Wolden

Pensjonistlederen protesterer mot regjeringens forslag om at enker og enkemenn skal miste pensjon

Før hjalp helsefagarbeidere brukeren med oppgaver som hun eller han ikke lenger klarte å utføre selv. Nå skal de prøve å holde hendene på ryggen og motivere brukeren til å klare mest mulig selv.

Før hjalp helsefagarbeidere brukeren med oppgaver som hun eller han ikke lenger klarte å utføre selv. Nå skal de prøve å holde hendene på ryggen og motivere brukeren til å klare mest mulig selv.

Tri Nguyen Dinh

Hjelper eller trener? – Helsefagarbeiderne blir ikke utdanna for framtida

TUNGT ÅR: Ålesund kommune må kutte 351 millioner kroner fra driftsbudsjettet.

TUNGT ÅR: Ålesund kommune må kutte 351 millioner kroner fra driftsbudsjettet.

Halvard Alvik/NTB Scanpix

Fem kommuner slo seg sammen. Nå skal de kutte 190 årsverk

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy