Høyre vil legge ned det statlige barnevernet

Bufetat er for byråkratisk og må nedlegges, krever en gruppe høyreordførere. Utspillet bygger på feil fakta og vil først og fremst ramme barn og unge, mener tillitsvalgt.

2013090213274520131216234104

sidsel.hjelme@fagforbundet.no

– Høyre bør slutte å kalle nærmere 4000 ansatte i Bufetat for byråkrater. Hver eneste dag jobber de fleste av dem med barn og unge på institusjoner og i vanskeligstilte familier over hele landet sier Bjørn Wilhelm Hermansen, konserntillitsvalgt for Fagforbundet i Bufetat. Bufetat er det spesialiserte statlige barnevernet

– Det stemmer ikke at Bufetat er blitt et stort statlig byråkrati, påpeker Hermansen og klasker fakta fra etatens årsrapport i bordet:

– Av 4700 årsverk i Bufetat, jobber langt de fleste med barn og unge hver eneste dag.

– 2300 personer jobber med barn og unge ved landets barnevernsinstitusjoner.

– 319 personer jobber i spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet. De hjelper familier hvor samspillet mellom barnet og foreldrene har gått i stå, og mange av de er tilgjengelige sju dager i uka, 24 timer i døgnet.

– 305 personer jobber på omsorgssentra der enslige mindreårige asylsøkere under 15 år bor.

– Over 500 personer jobber med å rekruttere fosterhjem, gi dem generell opplæring og veiledning, og bistå kommunene ved plassering av barn som trenger fosterhjem.

– 165 personer jobber ved sentra for foreldre og barn.

– Dette er det såkalte byråkratiet Høyre vil legge ned, sier Hermansen og peker også på at en rapport fra Frischsenteret viser at det spesialiserte, statlige barnevernet de siste årene har økt produktiviteten sammenlignet med andre statlige virksomheter.

I tillegg har det vært en aktivitetsvekst i det statlige barnevernet på 22 prosent, samtidig som budsjettet kun har økt med tre prosent de siste tre årene.

Mangel på kapasitet og kompetanse i kommunene

Kommunene kan ikke løse alle de spesialiserte oppgavene som høyreordførerne nå vil at kommunene skal ta seg av, mener de ansattes representant.

– For å løse en oppgave bra, trengs erfaring. Ingen vil foreta en hjertetransplantasjon ved sykehuset som sist gjorde dette for fire år siden, eller behandles for kreft på et sykehus der det sjelden gjøres.

Halvparten av landets kommuner har færre enn 5000 innbyggere. Nedleggelse av Bufetat vil ramme disse spesielt hardt, påpeker Hermansen:

– Små kommuner vil ikke kunne gi det samme tilbudet, med den samme kvaliteten, som Bufetat gjør i dag.

– For å ivareta kvalitet, likeverdige tjenester og rettssikkerhet for de nesten 11.000 barna som hvert år får et tilbud fra det spesialiserte statlige barnevernet, bør ikke dette gjøres i kommunene, slik Høyreordførerne foreslår. Med de kvalitetskrav som Høyre har til offentlige tjenester, blir forslaget om å legge ned Bufetat både feil og galt, sier Bjørn Wilhelm Hermansen.

Starte avviklingen av BUFetat og innføre et helhetlig kommunalt barnevern: Evalueringen av barnevernreformen fra 2004 viser at det er uklare ansvarsroller mellom det statlige og kommunale barnevernet, samt at det statlige barnevernet har blitt mer byråkratisk. Høyre vil sikre en bedre sammenheng i barnevernstilbudet ved umiddelbart å tillate at kommuner som ønsker det kan ta et helhetlig ansvar for barnevernet. Parallelt med dette startes avviklingen av det statlige BUFetat og frigjorte midler nyttes til å styrke kommunenes barnevernstilbud. Kommunene har det overordnede ansvaret for det forebyggende arbeidet og for barnas behov for velferdstjenester under ett. Høyre vil styrke samarbeidet mellom barnevern, barnehage, skole, politi og arbeids- og velferdsetaten (NAV). En styrking av kommunene vil gjøre dem bedre i stand til å gi utsatte barn og unge god hjelp i rett tid.

MEST LEST:
– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy