Helse Sør-Øst bøyer av

Helse Sør-Øst lemper på kravene når behandling av rusavhengige skal ut på anbud - etter press fra flere tilbydere.

2008012312270920131216034114

Helse Sør-Øst Helseforetak vil om kort tid inngå avtaler med tilbydere av behandling for rusavhengige. Ifølge helseforetakets hjemmesider har 37 institusjoner levert inn tilbud innen fristens utløp. Avtalene som inngås med disse skal ha en varighet på tre år, med mulighet for et års forlengelse.

I de opprinnelige kravsspesifikasjonene som ble tilsendt mulige tilbydere, ble det blant annet presisert at leverandøren av tjenesten "ikke kan reservere seg mot medikamentell behandling foreskrevet av lege". Dette ville i praksis betydd at helseforetaket ikke ville kjøpt noen behandlingsplasser uten såkalt LAR, eller legemiddelbasert rehabilitering. Flere aktører innen feltet reagerte sterkt på dette, da det ville ekskludert noen av de tilbyderne som har jobbet aller lengst innen feltet.

Frykter spill om pris

Tore Martin Helgesen er daglig leder for Sollia, et kollektiv som har jobbet med medikamentfri rehabilitering i mer enn 30 år. Han er glad for at Helse Sør-Øst nå har kommet tilbyderne i møte, og ser optimistisk på de forestående forhandlingsrundene med helseforetaket.

- Vi er blant de beste rehabiliteringsmessig, og vi skal nå fram i konkurranseutsettinga hvis de ikke fokuserer bare på pris.

Helgesen frykter derimot at noen av de helt ferske aktørene vil spille mye nettopp på lav pris, og at dette i verste fall kan gå ut over kvaliteten som tilbys. Mens et tjuetalls behandlingssteder har avtaler med helseforetaket per i dag, har hele 37 meldt seg på i årets konkurranse.

Lavt kunnskapsnivå?

Når det gjelder rusomsorgen sett under ett, er Helgesen derimot mindre optimistisk. Han stiller spørsmål ved kvaliteten som ligger bak anbudsrunden i landets største helseforetak.

- I begynnelsen ville de begrense alle opphold til tolv måneder. Alle som har jobbet innen rusfeltet vet at dette er svært kort tid.

Etter årets anbudsrunde, vil 20 prosent av plassene for langtidsbehandling være erstattet med korttidsbehandling. Ifølge kravsspesifikasjonene er målet at halvparten av plassene skal være for behandling inntil seks måneder, mens den andre halvparten skal være for behandling inntil tolv måneder. I praksis vil dette medføre en gjennomsnittlig behandlingstid på ni måneder. Hos anerkjente aktører som Tyrili er behandlingstiden i snitt på atten måneder.

- Dette er faglig feil

Som en konsekvens av press nettopp fra aktører med lang fartstid, har helseforetaket måttet åpne for at lengre behandling skal være mulig.

- Jeg er sjokkert over viljen til standardisering som råder innen dette helseforetaket. Dette er faglig feil. Føringene fra Stortinget tilsier at mangfoldet skal opprettholdes. Verken brukere eller fagfolk forstår hvordan en slik standardisering skal kunne komme brukerne til gode.Vi har holdt på med rusomsorg i 38 år, og vet at vi ikke finner opp hjulet hvert år. Men det er det Helse Sør-Øst nå forsøker å gjøre, sier Helgesen.

Vil ha nyanser

Også leder for Tyrilistiftelsen, Ulf Jansen, frykter et unyansert syn på rusbehandling.

- Tidligere var alle mot legemiddelbasert rehabilitering. Vi bruker det selv, og ser at det har positive virkninger, men det er likevel ingen grunn til å tvinge det på alle behandlingssteder. Pendelen har nok svingt for langt i motsatt retning, sier Jansen til Fagbladet.

Helse Sør-Øst HF er det eneste i landet som har valgt anbudsmodellen for å finne fram til de beste tilbyderne innen rusbehandling.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSHS

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy