JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Halvparten av frisørene har jobbrelaterte helseplager

Nesten halvparten av frisørene som har deltatt i Frisørundersøkelsen 2013, har opplevd jobbrelaterte helseplager det siste året. Fagforbundet tror ordningen med provisjonslønn kan være en medvirkende årsak.

2013101815362320131213205113

At frisører er spesielt utsatt for helseplager, har vært kjent lenge. I en undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) fra 2012 var frisør, sammen med renhold og yrkesaktive i primærnæringene, det yrket hvor ansatte i størst grad oppga at de hadde jobbrelaterte plager.

Mange har helseplager

Det bekreftes på ny i en fersk undersøkelse Fafo har gjort på vegne av Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB). Over halvparten av de ansatte i frisørnæringen oppgir at de har hatt helseplager tilknyttet jobben sin det siste året, mens andelen er langt lavere blant eierne og medeierne, hvor kun én av tre oppgir det samme. De jobbrelaterte helseplagene fordeler seg slik:

– 35 prosent oppga smerter i armer og skuldre.

– 31 prosent oppga smerter i føtter, bein eller rygg.

– 14 prosent oppga hudallergi/eksem.

– 7 prosent oppga luftveisplager/hoste.

– 7 prosent oppga jobbrelaterte psykiske forhold.

Det er de yngste frisørene som i størst grad mener frisører er mer utsatt for helseplager enn andre yrkesgrupper. Blant dem under 30 år mener hele seks av ti at de er mer eksponert. Blant dem over 45 mener kun én av tre det samme.

Like mange sliter som for ti år siden

Fafo har gjennomført to liknende undersøkelser tidligere - i 1993 og 2003. Undersøkelsen viser at andelen som opplever helseplager, har holdt seg ganske stabil de siste ti åra. I 2003 sa 50 prosent at de hadde hatt plager, men da var ikke spørsmålet begrenset til å gjelde det siste året.

Ingunn R. Jacobsen, leder i Frisørenes fagforening, mener det viser at det er viktig at flere frisørsalonger blir grønne.

– Hvis de ikke vil ta steget helt ut, er det i hvert fall viktig å bytte ut en del helseskadelige produkter, sier Jacobsen.

Misnøyen over lønnsnivået har økt siden 2003. Mens 15 prosent uttrykte misnøye med egen lønn for ti år siden, har denne andelen økt til 31 prosent i 2013. Det til tross for at omsetningen i bransjen har gått opp selv etter finanskrisen. Det kommer ikke som et sjokk på Jacobsen.

– Det bekrefter det vi har sett. Omsetningen har økt betraktelig, mens lønnsøkningen ikke har vært på tilsvarende nivå, sier Jacobsen, som viser til at frisør er blant yrkene hvor flere enn gjennomsnittet mener lønna ikke samsvarer med innsatsen.

– Det er riktig at frisører er mer misfornøyd med lønna enn gjennomsnittet, men de ligger langt bak sykepleierne, som topper lista, opplyser Fafo-forsker Bård Jordfald.

– Lønna har økt

Aud Schjødt Fredriksen, president i Norske Frisør- og Velværebedrifter (NFVB), mener det er naturlig at de ansatte ønsker høyere lønn.

– Hvem ville ikke sagt at de vil ha mer lønn? Hva man svarer kommer an på hvem man sammenligner seg med. Ser vi på tall fra bransjen, har lønna aldri vært så god før. Lønnsandelen går opp i forhold til driftsresultatet, sier Schjødt Fredriksen.

At omsetningen har økt mer enn lønna, mener hun blant annet skyldes at arbeidsgiverne er blitt forpliktet til nye ordninger siden sist. Hun nevner yrkesskadeforsikring, AFP og bedriftshelsetjeneste.

– Vi ønsker selvsagt at de ansatte skal tjene godt, men bedriftene må også overleve. Vi ligger på det nivået vi kan betale i lønn, sier hun.

Fagforbundet vil ha nytt lønnssystem

Ingunn Jacobsen tror lønnssystemet i frisørbransjen er en bidragsyter til at helseplagene blant de ansatte ikke har gått ned de siste ti årene. Frisørene har i tariffavtalene en garantilønn på 140,75 kroner i timen, over 20 kroner mindre enn minstelønna for renholderne. En viktig del av inntekten for frisørene kommer i form av provisjon.

– I en travel hverdag vil det føre til at frisørene nedprioriterer pauser og bruk av sikkerhetsutstyr fordi de er presset på tid. Teamfølelsen er heller ikke så god blant frisører. Hvis du må hjelpe en kollega som har vondt i armen, får du ikke betalt for det. Det er altfor mange som jobber for mye og for lenge, og derfor blir langtidssykmeldt, hevder Jacobsen.

– Nå håper vi NHO vil se på lønnssystemet i tarifforhandlingene til våren, sier hun.

– Hva mener dere må gjøres?

– Garantilønna må opp. Det er dessuten mange forskjellige provisjonssystemer som gjør det vanskelig for de ansatte å beregne sin egen lønn, sier Jacobsen.

Arbeidsgiverne uenig

Aud Schjødt Fredriksen vil ikke være med på at lønnsystemet er en av årsakene til helseplagene blant frisørene.

– Den argumentasjonen følger jeg ikke i det hele tatt. Man må jobbe like mye med fastlønn for å beholde jobben. Dessuten tror jeg provisjonssystemet fører til en rettferdighetsfølelse på arbeidsplassen. Mitt inntrykk er at de ansatte i stor grad ønsker dette systemet, sier Schjødt Fredriksen til Fagbladet.

Hun mener også de ansatte har et ansvar for å passe på egen helse, og mener det har vært en god utvikling i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) de siste årene.

– Mange produkter har blitt ulovlige, flere har fått på plass punktavsug og ordentlige ting å stå på når de klipper, sier Schjødt Fredriksen.

– Men likevel er andelen som sier de har jobbrelaterte helseplager på samme nivå som for ti år siden. Hvorfor det?

– Jeg har ikke fått satt meg så grundig inn i tallene ennå. Mye er blitt bedre, men vi har fått et rykte på oss for å være en bransje med store helseplager. Jeg kjenner mange frisører som har stått i yrket til pensjonsalder, sier hun.

Skal diskutere lønnssystemet

Da rapporten ble presentert i Fafos lokaler fredag morgen, ble lønnssystemet i bransjen diskutert. Fagforbundets Stein Guldbrandsen, leder av Seksjon for samferdsel og teknisk), ga uttrykk for at partene må sette seg ned for å diskutere lønnssystemet før tarifforhandlingene til våren. Også Fafo-forsker Bård Jordfald, som står bak undersøkelsen, mener lønnssystemet er uryddig.

– Den store utfordringen i bransjen er hvordan man skal få ordnet opp i lønnspolitikken, sa han avslutningsvis.

Presidenten i NFVB forteller at mulige endringer vil bli diskutert fram mot tariffoppgjøret til våren.

– Vi må hele tida være åpne på at vi kan se annerledes på det, og det må vi veie opp mot hvor mye markedet tåler å betale, sier Schjødt Fredriksen.

– Kan det være aktuelt å gjøre andelen provisjonslønn mindre, og øke grunnlønna?

– Jeg vil ikke si noe om det ene eller andre alternativet nå. Det skal vi diskutere framover.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy