Forbereder seg på Nav-utspill

Før Robert Eriksson ble arbeidsminister, foreslo han å kutte i antallet velferdstiltak og Nav-kontorer. Mette Asmyhr, leder i Seksjon kontor og administrasjon i Buskerud forbereder seg nå til konkrete Nav-utspill fra ministeren.

2013102908353620131213205130

Øverst på lista over tiltak Eriksson ønsket å gjøre som leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, var å kutte antallet kontorer og avvikle samarbeidet mellom stat og kommune.

– Må endre lovverket

– Eriksson kan ikke stenge den kommunale delen på Nav-kontorer uten å endre lovgivningen, sier Mette Asmyhr, og legger til at lov om sosiale tjenester i Nav krever at økonomisk sosialhjelp tilbys i alle kommuner.

– Det er oppholdskommunen som har ansvaret for personen som trenger tjenester i henhold til lov om sosiale tjenester i Nav, sier Asmyhr.

Asmyhr stiller spørsmål ved hvor godt Eriksson har satt seg inn i forskjellen mellom den statlige og kommunale delen av Nav når han sier at han ønsker mer makt til lokalkontoret. Eriksson har blant annet uttalt at han vil tilbakeføre oppgaver og vedtaksmyndighet til lokalkontoret.

– Den kommunale delen på et lokalt Nav-kontor har allerede vedtaksmyndighet, sier Asmyhr.

– Et eventuelt forslag om å skille stat og kommune og kutte kontorer må uansett opp i Stortinget. Når det skjer, vil vi jobbe ut i fra det forslaget som kommer, sier hun.

Faggruppa for Nav-ansatte og Fagforbundet vil følge nøye med på framtidige forslag om å endre Nav, lover Asmyhr.

– Dette vil påvirke våre medlemmer som jobber i Nav, sier hun, som selv mener det har gått for kort tid fra forrige store Nav-reform i 2009 til at det bør innføres nye, store endringer.

Regjeringsplattformen

På spørsmål om hvor mange og hvilke kontorer Arbeidsdepartementet planlegger å stenge, svarer statssekretær Kristian Dahlberg Hauge følgende i en e-post til Fagbladet:

– I Sundvolden-plattformen har vi sagt at vi skal foreta en full gjennomgang av Nav, med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne, for å hjelpe flere fra trygd til arbeid. Det arbeidet starter nå. Hvordan dette vil skje, må vi få komme tilbake til.

Andre forslag fra Erikssen er rett til å bytte saksbehandler og å opprette et Nav-ombud. Asmyhr stiller seg også undrende til disse forslagene.

Rett til å bytte

– Saksbehandlerne i Nav forholder seg til reglene som Stortinget og regjeringen har vedtatt. Hvilke rettigheter du har som bruker, skal ikke være avhengig av hvem du får som saksbehandler, sier Asmyhr.

Retten til å bytte Nav-behandler når det blir begått feil eller på grunn av andre spesielle årsaker, fins allerede, understreker Asmyhr.

Hun er redd det blir mye rot hvis brukere skal endre saksbehandler hver gang de er misfornøyd eller får avslag.

– Jeg er spent på hvilke vilkår Eriksson mener skal legges til grunn for å få ny saksbehandler og om dette er noe det foreslåtte Nav-ombudet skal jobbe med, sier Asmyhr, og legger til at arbeidsministeren blant annet har sagt at Nav-ombudet skal styrke perspektivet til brukerne.

– Vedtak som fattes av den kommunale delen i Nav, kan påklages til fylkesmannen i henhold til loven om sosiale tjenester, sier Asmyhr.

Nav har ansvaret for å gjennomføre arbeidsmarkeds-, sosial-, trygde- og pensjonspolitikken i Norge.

Sosialtjenesten ligger under den kommunale delen av Nav, mens de andre områdene ligger under den statlige delen av Nav.

Den enkelte kommune og Nav gjør en avtale om hvilke kommunale tjenester som skal inngå i Nav-kontoret, utover økonomisk sosialhjelp, som er lovpålagt.

Den statlige Nav består av arbeids- og velferdsdirektoratet med underliggende enheter. Etaten styres av arbeids- og velferdsdirektøren. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for styring, ledelse og utvikling av etaten.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

NOK ER NOK:  Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

NOK ER NOK: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

Ambulansetjenesten Steigen

Fikk nok av hjemmevakt: Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten sa opp jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy