Brudd i stat- og kommuneoppgjøret

Klokka 14.00 i dag ble det brudd i tarifforhandlingene i stat og kommune. Årsaken er at det har vært liten framdrift i tjenestepensjonssaken. LO, YS, Akademikerne og Unio konstaterer at arbeidsgiversiden ikke har imøtekommet viktige krav. Oppgjøret går nå til mekling med innspurt siste uka i mai.

2009043014000720131216095047

- Vi beklager at vi ikke ser noen annen løsning enn å bryte forhandlingene. Hovedsaken i årets oppgjør er tjenestepensjon. Der har forhandlingene gått tregt, og det har vært svært liten framdrift. Derfor ble det brudd, sier Jan Davidsen i LO Kommune, Helga Hjetland i Unio-kommune, Gunn Olander i YS-kommune og Ole Jakob Knutsen i Akademikerne.

Det samme uttaler forhandlingsleder Morten Øye i LO Stat og de øvrige forhandlingssammenslutningene i staten.

Lykkelig skilsmisse

Forhandlingsleder Per Kristian Sundnes betegnet bruddet som en «lykkelig skilsmisse» da bruddet med de fire hovedsammenslutningen var et faktum.

- Bruddet skjer utelukkende på pensjon. Vi trenger mer tid, og vi trenger å gå hånd i hånd med staten for å ha overførbare pensjonsordninger mellom ansatte i stat og kommune, sa Sundnes.

Forhandlingslederen i KS framholdt overfor pressen at det gjenstår å bli enig om modellvalg for framtidig pensjon, prisen og hvem som skal betale.

Kan ende i storkonflikt

- Å få en god pensjonsordning er det viktigste for medlemmene våre. De viktigste elementene i dagens ordning må være gjenkjennelige, ellers kan oppgjøret ende i storkonflikt, sa forhandlingsleder Jan Davidsen i LO Kommune da samtlige forhandlingssammenslutninger leverte et historisk felleskrav om pensjon den 15. april.

Til tross for store uløste spørsmål har Jan Davidsen håp om å komme fram til en meklingsløsning.

Ønsker løsning

- Det er vår ambisjon og det vi arbeider etter. Alternativet vet vi hva er, sier Davidsen til Fagbladet minutter etter at han brøt forhandlingene med KS.

Han har forståelse for at kommunene i trange tider er bekymret for at utgiftene i pensjonsoppgjøret skal gå på bekostning av helse og skole.

- Vår forutsetning er at myndighetene kommer inn med finansiering på linje med bidraget til pensjonsoppgjøret i privat sektor i fjor, slik at pensjonsregningen ikke blir høyere for kommunale arbeidsgivere enn for statlige og private, sier Davidsen til Fagbladet.

Partssammensatt utvalg

Et bredt partssammensatt utvalg har arbeidet lenge for å få fram forslag og riktige grunnlagstall. Utvalget dekker både staten, KS-området og Oslo kommune.

Forhandlingene har gått svært tregt, og det gjenstår mye arbeid både på pensjon og økonomi. - Det har vært mye utredninger, men vi er kommet svært kort når det gjelder valg av modeller og kostnader i selve forhandlingene, sier rådgiver Klemet Rønning Aabye i Fagforbundet til Fagbladet.

Han minner om at alle med offentlig tjenestepensjon har et sterkt grunnlovsvern i forhold til å beholde opparbeidede rettigheter.

Det blir nå meklingsmannens oppgave å sørge for at riktig tallgrunnlag for kostnadene kommer på bordet. Han vil nok også måtte ta noen kontakter i det politiske miljøet for å få et oppgjør partene kan akseptere, og ikke minst som arbeidstakerne og kommunene kan si ja til i en uravstemning blant medlemmene.

Meklingsstart 4. mai

Meklingsstart blir mandag 4. mai. Da møtes forhandlingslederne hos Riksmeklingsmannen for å avtale videre framdrift. Dette betyr at LO-forbundene i offentlig sektor befinner seg i en meklingssituasjon også under selve LO-kongressen som pågår 11. til 15. mai.

Meklingsmann for kommuneoppgjøret er Dag Nafstad, som sammen med LOs forhandlingsleder Jan Davidsen og de øvrige partene fikk til en historisk lavlønnsgaranti i KS-området ved hovedoppgjøret i fjor.

Frist natt til 27. mai

Frist for å komme til enighet i meklingen ved årets mellomoppgjør er ved midnatt tirsdag 26. mai. Partene kan bli enige om å fortsette utover natta og i morgentimene 27. mai dersom de ser at de trenger mer tid for å komme fram til en løsning.

Historisk felles pensjonskrav

De fire forhandlingssammenslutningene forhandler på vegne av om lag en halv million arbeidstakere i stat og kommune.

I staten dreier oppgjøret seg også om kroner og øre, mens i KS-oppgjøret ble de viktigste økonomiske elementene allerede framforhandlet ved hovedoppgjøret i fjor. Det ble da enighet om en økning av det generelle tillegget på vel tre prosent, minimum 9000 kroner.

De viktigste kravene ved tilpasning av tjenestepensjon til pensjonsreformen er at arbeidsgiver innfrir Stortingets forutsetning om en brutto tjenestepensjonsordning, med to tredeler av grunnlønn ved full opptjeningstid på 30 år.

Et viktig krav for arbeidstakerne er videre at det ikke må bli vanskeligere å kvalifisere til hel tidlig pensjon ved 62 år enn til dagens AFP, og at tjenestepensjonsordningen må gjøres gjeldende for alle med 20 prosent stilling eller mer. Organisasjonene krever også at særaldersgrensene opprettholdes, at likestillingsperspektivet må stå sentralt og at deltid må ivaretas.

Brudd også i Oslo

Også i Oslo kommune brøt de fire forhandlingssammenslutningene forhandlingene klokka 14 i dag.

- Både pensjonsspørsmålet og økonomien er uavklart, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

MEST LEST:
God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

Per Flakstad

Lønnsforhandlingene er i gang: Her finner du alle kravene fra LO

Colourbox.com

Disse skal få ny lønn nå: Lønnsforhandlingene for 190.000 ansatte i kommunene er i gang

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy