Tjenestepensjon som før

– Medlemmene våre får nå en tjenestepensjonsordning som de kjenner og som de ikke har hatt noe ønske om å kvitte seg med. Men når det er sagt, skulle jeg ønske at vi hadde klart å bli enige om en ordning som ville sikret medlemmene våre en enda bedre pensjon, sier forhandlingsleder Jan Davidsen i LO Kommune.

2009060407280820131216102525

I et møte med arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen klokka 04.30 ble partene enige om i hovedsak å videreføre dagens regler for offentlig tjenestepensjon og AFP, den såkalte bruttoordningen. Partene møttes hos riksmeklingsmannen klokka seks for å sluttføre forhandlingene.

Kombinasjonsalternativ

LO Kommune hadde anbefalt en annen modell der tjenestepensjonen skulle gjøres gjeldende fra første dag, uavhengig av stillingens størrelse. Modellen ville også gitt større fleksibilitet ved avgangsalder, gitt bedre pensjonsopptjening ved omsorgspermisjoner uten lønn og ved videre- og etterutdanning.

- Denne modellen fikk ikke bred tilslutning fra de andre forhandlingssammenslutningene, og da var alternativet å videreføre nåværende ordning, sier Jan Davidsen.

Tilpasninger

Selv om dagens tjenestepensjon i all hovedsak blir videreført, skal den tilpasses i forhold til innføring av fleksibel folketrygd fra 2011 og stortingsvedtaket fra mai 2005.

Offentlige tjenestepensjoner skal levealderjusteres og reguleres etter nye regler på samme måte og fra samme tidspunkt som alderspensjon fra folketrygden.

Særaldersgrensene er ikke endret ved dette tariffoppgjøret.

I KS-oppgjøret (alle kommuner og fylker utenom Oslo) avtalte man allerede i fjor at årets lønnstillegg skal være 3,1 prosent av lønna, minimum 9000 kroner fra 1. mai i år.

I statsoppgjøret skal man nå være enige om lønnstillegg, som sammen med overhenget fra i fjor, gir en økonomisk ramme på 4,4 %. Tilleggene fordeles slik:

Et kronetillegg på 2400 kroner fra lønnstrinn 1-45.

et prosenttillegg på 0,68 prosent fra lønnstrinn 46-80

Et kronebeløp på 4800 kroner fra lønnstrinn 81-95.

Møt opp på jobb

Alle skal dermed møte på jobb som vanlig fra arbeidstidas begynnelse i dag, også de 16.000 medlemmene som ville blitt berørt i første fase av en eventuell streik.

Mer informasjon

Fagbladet kommer tilbake med flere detaljer og kommentarer om meklingsresultatet utover dagen. Mer informasjon finner du også på fagforbundet.no

MEST LEST:
God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

Per Flakstad

Lønnsforhandlingene er i gang: Her finner du alle kravene fra LO

Colourbox.com

Disse skal få ny lønn nå: Lønnsforhandlingene for 190.000 ansatte i kommunene er i gang

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy