På skolebenken med Gudmund Hernes

Fafo-forsker og tidligere statsråd Gudmund Hernes ga landsmøtet både en historietime og en leksjon i samfunnskunnskap før han tok delegatene med på en kort reise inn i framtida og de utfordringene som venter fagbevegelsen der.

2009112521375620131216115925

per.flakstad@fagforbundet.no

Fram mot landsmøtet har forskningsstiftelsen Fafo laget sju rapporter om koblingen mellom arbeid og privatliv for Fagforbundet .

Hernes startet sin gjennomgang med det han kaller det store paradokset: Norge har gått fra å være et fattig land til en plass helt på verdenstoppen. Han tok landsmøtet med tilbake til tiden med fattigskoler og suppeutdeling, og viste den formidable forbedringen som har skjedd i landet på bare en mannsalder.

– Likevel, fortsatte han, – er dagens velferdssamfunn omfattet av sterk kritikk. Det er for dårlig, det er for dyrt, det er underbemannet og det undergraver folks arbeidsmoral, ifølge kritikerne. Det er et stort paradoks.

Dramatiske endringer

Hernes tok landsmøtet med på et tilbakeblikk på fagbevegelsens historie og utvikling, og så også på hvordan det moderne samfunnet har utviklet seg.

– Det har aldri skjedd så dramatiske endringer så raskt som det vi opplever nå, sa han, før han stilte følgende spørsmål: Er det fagbevegelsen selv som har vært med på å drive fram et samfunn som fagbevegelsen ikke er tilpasset?

– Og hva har fagbevegelsen tenkt å gjøre med det?

Sju rapporter

De sju rapportene omfatter den historiske utviklingen; de ser på dagens situasjon og litt inn i framtida. De tar også for seg forskjellige temaer som tidsklemma for mennesker som i dag kan ha et omsorgsarbeid både for egne barn og egne foreldre på samme tid, om hvordan kompetanse kan bidra til å holde folk i arbeid og om ønsket og uønsket deltid.

– Befolkningsstrukturen er slik at stadig færre får ansvaret for stadig flere eldre. Samtidig er samlivsformene endret. Satt på spissen kan vi si at tidligere hadde mange barn få foreldre, mens i dag har få barn ganske mange foreldre fordi folk går fra hverandre og etablerer nye forhold oftere enn før.

– I tillegg velger mange flere å være barnløse, sa Hernes.

Utdanningssamfunnet har også endret folks måte å leve på – ikke minst for kvinner som i langt større grad enn tidligere tar lange utdanninger.

Fem temaer

Hernes ga landsmøtet fem temaer som utgangspunkt for å diskutere framtidas utfordringer:

1. Arbeid kan både være nedbrytende, og det kan være en måte å utvikle seg som menneske på. Hvordan forme et framtidig arbeidsliv slik at flest mulig opplever det som utviklende for dem på en måte som gir dem arbeidslyst?

2. Mestringsfølelse: Liten kontroll over egen arbeidssituasjon, og en jobb der du på grunn av tidspress eller andre forhold ikke kan gjøre arbeidet så godt som du egentlig ønsker, slår ut i redusert arbeidskapasitet og mindre arbeidslyst. Hvordan kan arbeidslivet utvikles slik for å motvirke dette?

3. Læring og utvikling: Hvordan gjøre arbeidsplassen til et sted for livslang læring og ikke et sted der alt er bare rutine? Hvordan kan fagbevegelsen få gjennomslag for betydningen av folks realkompetanse, det de faktisk kan, og ikke bare for utdanningen sin?

4. Faste roller eller fleksible mønstre: Hvordan kan livsfasepolitikk legge til rette for økt fleksibilitet i forhold til mennesker som har omsorg enten for barn, foreldre eller både barn og foreldre? Fødselspermisjon og skolefritidsordning er eksempler på tiltak, men det trengs kanskje også seniortiltak og hjelpepermisjoner.

5. Modellavtaler: Arbeidsmiljølovens paragraf fire har omfattende bestemmelser om tilrettelegging av arbeidsforhold og medbestemmelse. Det som gjenstår er å ta dem i bruk.

Studieringer

– Jeg syns det materialet vi har fått i disse rapportene gir oss en god bakgrunn for å utvikle framtidas politikk. Men det viser også at det haster med å finne løsninger på våre framtidige utfordringer. Derfor er det viktig å komme i gang med jobben. Jeg er utålmodig, sa Jan Davidsen i sin kommentar til Hernes.

Han oppfordret tillitsvalgte og medlemmer i forbundet til å organisere studieringer rundt i landet for å sette seg inn i rapportene og bruke kunnskapen til å påvirke framtidas politikk.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

Jan-Erik Østlie

Her er Fagforbund-ledelsens krav til Jonas Gahr Støre: Få SV inn i regjering, sett i gang reversering av kuttene til Erna med en gang, og ta Rødt og MDG med på råd

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy