Skjerping av miljøpolitikken

Klimakrisa er viet stor oppmerksomhet i Fagforbundets nye prinsipp- og handlingsprogram. Medlemmene ønsker seg vekk fra oljesamfunnet, og krever kraftige klimautslippskutt og grønne skatter.

2009112709030820131216120055

vegard.velle@fagforbundet.no

– Satt på spissen, er det ingen vits å snakke om framtidas arbeidsmiljø, hvis vi ikke har noen framtid, sier Lena Ormestad, ungdomstillitsvalgt fra Vest-Agder.

– Det er bra at Fagforbundet har sluttet seg til 10:10, og tar ansvar i klimakampen, men det er viktig at dette også følges opp i praksis. Folk tenker veldig stort når det gjelder klima. Klarer vi ikke å gjennomføre de små stegene, klarer vi heller ikke ta de store, mener Ormestad.

Konkret ønsker hun at Fagforbundet har flere nett- og telefonmøter, legger til rette for å forbundets medlemmer kjører kollektivt når de deltar på kurs, og at de tillitsvalgte bruker bil og fly i mindre grad.

Omfattende kutt i klimagassene

Hele fire fylkeslag og fem fagforeninger har levert likelydende forslag som krever effektive kutt i klimagassutslippene. Forslagsstillerne mener at det ikke er nok om Norge oppfyller sine Kyoto-forpliktelser, og at kuttene i utslippene i stor grad må skje her til lands.

Også landsstyret innstilte på Norges samlede utslipp av klimagasser bør ned på et nivå per innbygger som kan regnes som bærekraftig dersom alle jordens beboere slipper ut tilsvarende.

Mer konkret å «arbeide for at Norge minimum oppfyller sine Kyoto-forpliktelser og at kuttene i klimagassutslippene i Norge andre land med høyt utslipp, reduseres betydelig».

Forurenser betaler

Fagforbundets landsstyre innstilte på at miljøpolitikken bør bygge på følgende grunnlag:

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Føre var-prinsippet. config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Forurenser betaler. config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Ingen har mer rett til å forurense enn andre; jorda er vår felles eiendom; klimaet er vårt felles ansvar.

Grønne skatter skal medvirke til at det blir lønnsomt å benytte miljøvennlige varer og tjenester. Økte avgifter knyttet til forurensning kan benyttes til miljø- og energivennlige løsninger og tiltak.

Grønne arbeidsplasser

Redaksjonskomiteen for prinsipp- og handlingsprogrammet innstilte på følgende: En offensiv miljøpolitikk må sees i sammenheng med utvikling av nye produksjonsformer og sysselsetting. En storstilt satsing på alternative energikilder og ny teknologi vil kreve flere i arbeid i denne sektoren. Dette arbeidet må gå hånd i hånd med energiøkonomisering.

Det er en forutsetning for utvikling og verdiskapning at olje- og gassutvinningen over tid erstattes av andre, bærekraftige energiløsninger.

Staten må støtte klimanøytralt drivstoff

Redaksjonskomiteen innstilte videre på at: Avfallssektoren og gjenvinningstiltak gir fornybare energikilder til blant annet kollektivtrafikken. Å utnytte biometangass fra komposteringsanlegg, kan forsyne transportsektoren med klimanøytralt drivstoff. Staten bør sørge for at biometangass utvinnes og utnyttes over hele landet, og bidra økonomisk til at dette gjennomføres.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

NOK ER NOK:  Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

NOK ER NOK: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

Ambulansetjenesten Steigen

Fikk nok av hjemmevakt: Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten sa opp jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy