JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Skjerping av miljøpolitikken

Klimakrisa er viet stor oppmerksomhet i Fagforbundets nye prinsipp- og handlingsprogram. Medlemmene ønsker seg vekk fra oljesamfunnet, og krever kraftige klimautslippskutt og grønne skatter.

2009112709030820131216120055

vegard.velle@fagforbundet.no

– Satt på spissen, er det ingen vits å snakke om framtidas arbeidsmiljø, hvis vi ikke har noen framtid, sier Lena Ormestad, ungdomstillitsvalgt fra Vest-Agder.

– Det er bra at Fagforbundet har sluttet seg til 10:10, og tar ansvar i klimakampen, men det er viktig at dette også følges opp i praksis. Folk tenker veldig stort når det gjelder klima. Klarer vi ikke å gjennomføre de små stegene, klarer vi heller ikke ta de store, mener Ormestad.

Konkret ønsker hun at Fagforbundet har flere nett- og telefonmøter, legger til rette for å forbundets medlemmer kjører kollektivt når de deltar på kurs, og at de tillitsvalgte bruker bil og fly i mindre grad.

Omfattende kutt i klimagassene

Hele fire fylkeslag og fem fagforeninger har levert likelydende forslag som krever effektive kutt i klimagassutslippene. Forslagsstillerne mener at det ikke er nok om Norge oppfyller sine Kyoto-forpliktelser, og at kuttene i utslippene i stor grad må skje her til lands.

Også landsstyret innstilte på Norges samlede utslipp av klimagasser bør ned på et nivå per innbygger som kan regnes som bærekraftig dersom alle jordens beboere slipper ut tilsvarende.

Mer konkret å «arbeide for at Norge minimum oppfyller sine Kyoto-forpliktelser og at kuttene i klimagassutslippene i Norge andre land med høyt utslipp, reduseres betydelig».

Forurenser betaler

Fagforbundets landsstyre innstilte på at miljøpolitikken bør bygge på følgende grunnlag:

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Føre var-prinsippet. config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Forurenser betaler. config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Ingen har mer rett til å forurense enn andre; jorda er vår felles eiendom; klimaet er vårt felles ansvar.

Grønne skatter skal medvirke til at det blir lønnsomt å benytte miljøvennlige varer og tjenester. Økte avgifter knyttet til forurensning kan benyttes til miljø- og energivennlige løsninger og tiltak.

Grønne arbeidsplasser

Redaksjonskomiteen for prinsipp- og handlingsprogrammet innstilte på følgende: En offensiv miljøpolitikk må sees i sammenheng med utvikling av nye produksjonsformer og sysselsetting. En storstilt satsing på alternative energikilder og ny teknologi vil kreve flere i arbeid i denne sektoren. Dette arbeidet må gå hånd i hånd med energiøkonomisering.

Det er en forutsetning for utvikling og verdiskapning at olje- og gassutvinningen over tid erstattes av andre, bærekraftige energiløsninger.

Staten må støtte klimanøytralt drivstoff

Redaksjonskomiteen innstilte videre på at: Avfallssektoren og gjenvinningstiltak gir fornybare energikilder til blant annet kollektivtrafikken. Å utnytte biometangass fra komposteringsanlegg, kan forsyne transportsektoren med klimanøytralt drivstoff. Staten bør sørge for at biometangass utvinnes og utnyttes over hele landet, og bidra økonomisk til at dette gjennomføres.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy