Informasjon for annonsører

Her finner du utgivelsesplan og kontaktinformasjon for Fagbladet.

2014060512000020140605113941

Kontaktperson for annonser

Fagbladsamkjøring1

Lillian Lindberg

Tlf. 23 06 44 46/934 26 190

ANNONSEFRISTER OG UTGIVELSESDATOER 2014

Juni:

Utgivelse: 20. juni / Annonsefrist: 3. juni

August:

Utgivelse: 22. august / Annonsefrist: 5. august

September:

Utgivelse: 19. september / Annonsefrist: 2. september

Oktober:

Utgivelse: 17. oktober / Annonsefrist: 30. september

November:

Utgivelse: 14. november / Annonsefrist: 28. oktober

Desember:

Utgivelse: 12. desember / Annonsefrist: 25. november

ANNONSEFORMATER:

Helsider:

200x236 mm / utfallende trykk: 230x280 (+3 mm)

Halvsider:

Høydeformat: 97x236 mm / utfallende trykk: 112x280 (+3 mm)

Breddeformat: 200x116 mm / utfallende trykk: 200x135 (+3 mm)

Kvartside:

Breddeformat: 200x56 mm

Høydeformat: 97x116 mm

Høydeformat: 46x236 mm

1/8 side:

Høydeformat: 97X56 mm

ANNONSEPRISER FELLESDELEN

– kontrollert opplag 2. halvår 2013 336.756:

1/1 side: kr. 69.000

1/2 side: kr. 41.000

1/4 side: kr. 25.000

1/8 side: kr. 13.000

ANNONSEPRISER SEKSJONSIDER:

Seksjon helse og sosial:

Opplag 160.000

1/1 s: 48.000

1/2 s: 29.000

1/3 s: 21.000

1/4 s: 18.000

1/8 s: 9.000

Seksjon kirke, kultur og oppvekst:

Opplag 61.000

1/1 s: 22.000

1/2 s: 13.000

1/3 s: 7.500

1/4 s: 8.000

1/8 s: 3.600

Seksjon samferdsel og teknisk:

Opplag 68.000

1/1 s: 23.000

1/2 s: 14.000

1/3 s: 12.000

1/4 s: 8.500

1/8 s: 5.000

Seksjon kontor og administrasjon:

Opplag 50.000

1/1 s: 20.000

1/2 s: 12.000

1/3 s: 9.000

1/4 s: 7.500

1/8 s: 5.000

NETTANNONSER

Pris pr måned

Kurs: Nett alene/print i tillegg 3.000/900

Forsida: 4.000

STILLINGSANNONSER

Etter avtale

Yrkesgruppetilhørighet Pr. 1/1-14

Seksjon helse og sosial

58.736 Hjelpepleiere

34.752 Asisstenter helse og sosial

8.965 Hjemmehjelpere

8.420 Omsorgsarbeidere

7.653 Miljøterapeut/-arbeidere

5.924 Helsefagarbeidere

3.269 Sykepleiere

1.646 Helsesekretærer

1.644 Vernepleiere

1.474 Ambulansearbeidere

1.169 Kjøkkenassistenter

805 Aktivitører

743 Tannhelsesekretærer

709 Ledere helse og sosial

552 Sosialkuratorer/-konsulenter

510 Barne- og ungdomsarbeidere

297 Husøkonom/-assistenter

211 Laboratorieansatte

197 Miljøetat/helserådsansatte

vernepleiere, tolker, bioingeniører, helserådsinspektører, sosionomer, ergoterapeuter, fysioterapueter, radiograf/røntgenansatte, leger, tannleger, audiometriansatte, apotekansatte, dietetikere, psykologer, tannpleiere

Seksjon kirke, kultur og oppvekst

23.607 Assistenter barnehage

11.253 Barn-/ungdomsarbeidere

7.637 Assistenter oppvekst

1.415 Barnepleiere

1.098 Førskolelærere

778 Ledere oppvekst

685 Lærer

462 Kirketjenere

447 Bibliotekarer

439 Klubbledere/fritidsledere

173 Ledere i barnehage

166 Kinopersonell

166 Kirkegårdsarbeidere

109 Kinomaskinister

musikklærere, barnevernspedagoger, bibliotekarer, undervisningsstillinger, kasserere kino, ledere kino, prester, organister, driftssjefer, speisalpedagoger, konservatorer, guider, msukere

Seksjon samferdsel og teknisk

24.311 Renholdere

9.846 Håndverkere/fagarbeidere

5.712 Vaktmestre

3.269 Brann- og redningspersonell

2.286 Arbeidere

2.177 Sjåfører

1.788 Renholdsoperatører

1.367 Formenn

1.322 Teknikere/tekniske sjefer

758 Ansatte i trafikkselskap

685 Ingeniører

629 Spesialarbeidere

518 Feiere

471 Badansatte

130 Kontrollører

vaskeriarveidere, vakter, arkitekter, tekniske tegnere, ledere park/idrett, park. og idresttsansatte, maritimt personell, elektrikere, lagerarbeidere, telebetjenter/fullmektiger, verksmestere

Seksjon kontor og adminsitrasjon

11.492 Sekretærer

12.751 Konsulenter

2.053 Ledere kontor og administrasjon

1.550 Kontorfullmektiger

1.735 Rådgivere

743 Kontorassistenter

305 Administrasjonssjefer

275 Personalmedarbeidere

200 Økonomisjefer-/konsulenter

154 Revisorer

61 Bud/betjenter

politiske sekretærer, helse og sosialsjefer, koordinatorer, regnskapssjefer, it-ansatte, informasjonskons.-/sjefer, arkivarer, innkjøpssjefer, jurister, politisk valgte ansatte, rådmenn

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy