Informasjon for annonsører

Her finner du utgivelsesplan og kontaktinformasjon for Fagbladet.

2014060512000020140605113941

Kontaktperson for annonser

Fagbladsamkjøring1

Lillian Lindberg

Tlf. 23 06 44 46/934 26 190

ANNONSEFRISTER OG UTGIVELSESDATOER 2014

Juni:

Utgivelse: 20. juni / Annonsefrist: 3. juni

August:

Utgivelse: 22. august / Annonsefrist: 5. august

September:

Utgivelse: 19. september / Annonsefrist: 2. september

Oktober:

Utgivelse: 17. oktober / Annonsefrist: 30. september

November:

Utgivelse: 14. november / Annonsefrist: 28. oktober

Desember:

Utgivelse: 12. desember / Annonsefrist: 25. november

ANNONSEFORMATER:

Helsider:

200x236 mm / utfallende trykk: 230x280 (+3 mm)

Halvsider:

Høydeformat: 97x236 mm / utfallende trykk: 112x280 (+3 mm)

Breddeformat: 200x116 mm / utfallende trykk: 200x135 (+3 mm)

Kvartside:

Breddeformat: 200x56 mm

Høydeformat: 97x116 mm

Høydeformat: 46x236 mm

1/8 side:

Høydeformat: 97X56 mm

ANNONSEPRISER FELLESDELEN

– kontrollert opplag 2. halvår 2013 336.756:

1/1 side: kr. 69.000

1/2 side: kr. 41.000

1/4 side: kr. 25.000

1/8 side: kr. 13.000

ANNONSEPRISER SEKSJONSIDER:

Seksjon helse og sosial:

Opplag 160.000

1/1 s: 48.000

1/2 s: 29.000

1/3 s: 21.000

1/4 s: 18.000

1/8 s: 9.000

Seksjon kirke, kultur og oppvekst:

Opplag 61.000

1/1 s: 22.000

1/2 s: 13.000

1/3 s: 7.500

1/4 s: 8.000

1/8 s: 3.600

Seksjon samferdsel og teknisk:

Opplag 68.000

1/1 s: 23.000

1/2 s: 14.000

1/3 s: 12.000

1/4 s: 8.500

1/8 s: 5.000

Seksjon kontor og administrasjon:

Opplag 50.000

1/1 s: 20.000

1/2 s: 12.000

1/3 s: 9.000

1/4 s: 7.500

1/8 s: 5.000

NETTANNONSER

Pris pr måned

Kurs: Nett alene/print i tillegg 3.000/900

Forsida: 4.000

STILLINGSANNONSER

Etter avtale

Yrkesgruppetilhørighet Pr. 1/1-14

Seksjon helse og sosial

58.736 Hjelpepleiere

34.752 Asisstenter helse og sosial

8.965 Hjemmehjelpere

8.420 Omsorgsarbeidere

7.653 Miljøterapeut/-arbeidere

5.924 Helsefagarbeidere

3.269 Sykepleiere

1.646 Helsesekretærer

1.644 Vernepleiere

1.474 Ambulansearbeidere

1.169 Kjøkkenassistenter

805 Aktivitører

743 Tannhelsesekretærer

709 Ledere helse og sosial

552 Sosialkuratorer/-konsulenter

510 Barne- og ungdomsarbeidere

297 Husøkonom/-assistenter

211 Laboratorieansatte

197 Miljøetat/helserådsansatte

vernepleiere, tolker, bioingeniører, helserådsinspektører, sosionomer, ergoterapeuter, fysioterapueter, radiograf/røntgenansatte, leger, tannleger, audiometriansatte, apotekansatte, dietetikere, psykologer, tannpleiere

Seksjon kirke, kultur og oppvekst

23.607 Assistenter barnehage

11.253 Barn-/ungdomsarbeidere

7.637 Assistenter oppvekst

1.415 Barnepleiere

1.098 Førskolelærere

778 Ledere oppvekst

685 Lærer

462 Kirketjenere

447 Bibliotekarer

439 Klubbledere/fritidsledere

173 Ledere i barnehage

166 Kinopersonell

166 Kirkegårdsarbeidere

109 Kinomaskinister

musikklærere, barnevernspedagoger, bibliotekarer, undervisningsstillinger, kasserere kino, ledere kino, prester, organister, driftssjefer, speisalpedagoger, konservatorer, guider, msukere

Seksjon samferdsel og teknisk

24.311 Renholdere

9.846 Håndverkere/fagarbeidere

5.712 Vaktmestre

3.269 Brann- og redningspersonell

2.286 Arbeidere

2.177 Sjåfører

1.788 Renholdsoperatører

1.367 Formenn

1.322 Teknikere/tekniske sjefer

758 Ansatte i trafikkselskap

685 Ingeniører

629 Spesialarbeidere

518 Feiere

471 Badansatte

130 Kontrollører

vaskeriarveidere, vakter, arkitekter, tekniske tegnere, ledere park/idrett, park. og idresttsansatte, maritimt personell, elektrikere, lagerarbeidere, telebetjenter/fullmektiger, verksmestere

Seksjon kontor og adminsitrasjon

11.492 Sekretærer

12.751 Konsulenter

2.053 Ledere kontor og administrasjon

1.550 Kontorfullmektiger

1.735 Rådgivere

743 Kontorassistenter

305 Administrasjonssjefer

275 Personalmedarbeidere

200 Økonomisjefer-/konsulenter

154 Revisorer

61 Bud/betjenter

politiske sekretærer, helse og sosialsjefer, koordinatorer, regnskapssjefer, it-ansatte, informasjonskons.-/sjefer, arkivarer, innkjøpssjefer, jurister, politisk valgte ansatte, rådmenn

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

NOK ER NOK:  Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

NOK ER NOK: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

Ambulansetjenesten Steigen

Fikk nok av hjemmevakt: Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten sa opp jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy