Forbereder seg på Nav-utspill

SPENT: Mette Asmyhr er spent på hvilke Nav-utspill som vil komme fra den nye areidsministeren.

SPENT: Mette Asmyhr er spent på hvilke Nav-utspill som vil komme fra den nye areidsministeren.

Simen Aker Grimsrud

Før Robert Eriksson ble arbeidsminister, foreslo han å kutte i antallet velferdstiltak og Nav-kontorer. Mette Asmyhr, leder i Seksjon kontor og administrasjon i Buskerud forbereder seg nå til konkrete Nav-utspill fra ministeren.

2013102912000020131128074248

Øverst på lista over tiltak Eriksson ønsket å gjøre som leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, var å kutte antallet kontorer og avvikle samarbeidet mellom stat og kommune.

– Må endre lovverket

– Eriksson kan ikke stenge den kommunale delen på Nav-kontorer uten å endre lovgivningen, sier Mette Asmyhr, og legger til at lov om sosiale tjenester i Nav krever at økonomisk sosialhjelp tilbys i alle kommuner.

– Det er oppholdskommunen som har ansvaret for personen som trenger tjenester i henhold til lov om sosiale tjenester i Nav, sier Asmyhr.

Asmyhr stiller spørsmål ved hvor godt Eriksson har satt seg inn i forskjellen mellom den statlige og kommunale delen av Nav når han sier at han ønsker mer makt til lokalkontoret. Eriksson har blant annet uttalt at han vil tilbakeføre oppgaver og vedtaksmyndighet til lokalkontoret.

– Den kommunale delen på et lokalt Nav-kontor har allerede vedtaksmyndighet, sier Asmyhr.

– Et eventuelt forslag om å skille stat og kommune og kutte kontorer må uansett opp i Stortinget. Når det skjer, vil vi jobbe ut i fra det forslaget som kommer, sier hun.

Faggruppa for Nav-ansatte og Fagforbundet vil følge nøye med på framtidige forslag om å endre Nav, lover Asmyhr.

– Dette vil påvirke våre medlemmer som jobber i Nav, sier hun, som selv mener det har gått for kort tid fra forrige store Nav-reform i 2009 til at det bør innføres nye, store endringer.

Regjeringsplattformen

På spørsmål om hvor mange og hvilke kontorer Arbeidsdepartementet planlegger å stenge, svarer statssekretær Kristian Dahlberg Hauge følgende i en e-post til Fagbladet:

– I Sundvolden-plattformen har vi sagt at vi skal foreta en full gjennomgang av Nav, med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne, for å hjelpe flere fra trygd til arbeid. Det arbeidet starter nå. Hvordan dette vil skje, må vi få komme tilbake til.

Andre forslag fra Erikssen er rett til å bytte saksbehandler og å opprette et Nav-ombud. Asmyhr stiller seg også undrende til disse forslagene.

Rett til å bytte

– Saksbehandlerne i Nav forholder seg til reglene som Stortinget og regjeringen har vedtatt. Hvilke rettigheter du har som bruker, skal ikke være avhengig av hvem du får som saksbehandler, sier Asmyhr.

Retten til å bytte Nav-behandler når det blir begått feil eller på grunn av andre spesielle årsaker, fins allerede, understreker Asmyhr.

Hun er redd det blir mye rot hvis brukere skal endre saksbehandler hver gang de er misfornøyd eller får avslag.

– Jeg er spent på hvilke vilkår Eriksson mener skal legges til grunn for å få ny saksbehandler og om dette er noe det foreslåtte Nav-ombudet skal jobbe med, sier Asmyhr, og legger til at arbeidsministeren blant annet har sagt at Nav-ombudet skal styrke perspektivet til brukerne.

– Vedtak som fattes av den kommunale delen i Nav, kan påklages til fylkesmannen i henhold til loven om sosiale tjenester, sier Asmyhr.

Nav

Nav har ansvaret for å gjennomføre arbeidsmarkeds-, sosial-, trygde- og pensjonspolitikken i Norge.

Sosialtjenesten ligger under den kommunale delen av Nav, mens de andre områdene ligger under den statlige delen av Nav.

Den enkelte kommune og Nav gjør en avtale om hvilke kommunale tjenester som skal inngå i Nav-kontoret, utover økonomisk sosialhjelp, som er lovpålagt.

Den statlige Nav består av arbeids- og velferdsdirektoratet med underliggende enheter. Etaten styres av arbeids- og velferdsdirektøren. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for styring, ledelse og utvikling av etaten.

MEST LEST:
God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

Per Flakstad

Lønnsforhandlingene er i gang: Her finner du alle kravene fra LO

Colourbox.com

Disse skal få ny lønn nå: Lønnsforhandlingene for 190.000 ansatte i kommunene er i gang

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy