JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kutter stillinger for bedre barnevern

Flytt 150 mil og hjelp etaten med å spare. Bufetat sine kontoransatte ramler av flyttelasset til Tønsberg

2013110508431920131213204900

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Bufetat, statens barne- og familievernetat, gjør sitt beste for å kutte utgiftene til administrasjon. For å holde utgiftene nede opprettet de i januar Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA) med hovedkvarter i Tønsberg.

Nå ønsker Bufdir å flytte en stor del av kontorvirksomheten inn til Tønsberg. De forsøker å få rundt 200 ansatte i deltidsstillinger med på flyttelasset. Men det er ikke realistisk at alle kan flytte. Det betyr samtidig at Bufetat kutter kontorfaglige stillinger.

– Arbeidsgiveren sier de vil minske byråkratiet. Men byråkratiet forsvinner ikke selv om du tar bort de kontorfaglige. Oppgavene er der likevel. Vi frykter at de må gjøres av noen andre, nemlig FOs medlemmer avdelingslederne i statens institusjoner, sier virksomhetstillisvalgt for FO i Bufetat, Jan Aarskog.

– Det vil i så fall gå på bekostning av miljøterapeutisk faglig veiledning. Dette er funnet på av økonomer som ikke ser konsekvensene.

Stort press på seniorene

Flere som ikke har anledning til å flytte har fått tilbud om sluttvederlag.

Virksomhetstillitsvalgt for Fagforbundet i Bufetat, Bjørn Wilhelm Hermansen anbefaler ikke medlemmene sine å si opp og godta sluttvederlag fra arbeidsgiver.

– Dette handler om å hindre en gigantisk utstøting av eldre arbeidstakere, sier Hermansen.

– Det er ganske mange godt etablerte, godt voksne kvinner. Det er urealistisk å forvente at de skal flytte 150 mil fra Alta for å starte et nytt liv i Tønsberg. Hvis de velger å si opp i bytte mot sluttvederlag, risikerer de å stå uten arbeid, med små muligheter til ny jobb og med tapte pensjonspoeng.

Et alternativ til å flytte hele administrasjonen til Tønsberg er fjernstyring. Men det er i praksis mer tungvint enn å ha alle i Tønsberg.

– Avtalebrudd

Virksomhetstillitsvalgte i FO, Fagforbundet, Akademikerne, YS og UNIO har underskrevet et protestbrev stilet til direktør i Bufdir, Mari Trommald.

De advarer om at:

– Flere titalls ansatte tvinges i praksis ut av jobben fordi de ikke har mulighet til å flytte 50 mil eller mer til Tønsberg.

– Lokal ledelse ved statens barne- og familieverninstitusjoner må bruke mer tid på innrapportering når de regionale leddene i BSA bygges ned.

Avtalebrudd, kaller de flyttingen av stillinger til Tønsberg.

De tillitsvalgte mener etaten bryter med en avtale fra mai 2012 samt et direktørmøte i juni samme år. Ved begge anledninger ble man enig om at etatens administrative støttefunksjoner fortsatt skal ligge spredt på flere steder i landet: Oslo, Kongsberg, Trondheim, Bergen og Alta foruten Tønsberg.

Bufdir: – Reduserer årsverk

Fontene sendte spørsmål til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og fikk følgende svar fra assisterende direktør Runar Nygård per e-post:

– Det kan se ut som om omorganiseringen skjer slik at arbeidsplassene flyttes så langt at folk ikke kan flytte med. Hva gjør dere for å ivareta dem?

«Tillitsvalgte på virksomhetsnivå har utarbeidet ett protestbrev slik det vises til. Dette brevet er mottatt, er under behandling og vil bli besvart ut i forbindelse med kommende IDF-møte på virksomhetsnivå som finner sted 7/11-2013.»

Bufetat svarer så at de vil redusere antall årsverk på kontorsiden for å få et bedre barnevern:

«Etableringen av BSA er en konsekvens av kvalitetsutviklingsprogrammet i etaten der vi skal gå til 1 likeverdig tjeneste også innenfor administrasjonsområdet. Historien om BSA handler derfor også om vekst og utvikling for barn, unge og familier. Det handler om å redusere antall årsverk innenfor administrative områder til fordel for etatens primæroppgave, nemlig å sørge for et godt barnevern i Norge. Det betyr at måten vi skal arbeider med administrative oppgaver i etaten må endres, både i forhold til hva som skal gjøres, hvordan dette skal gjøres og hvem som skal være ansvarlig for å få det gjort i tiden som kommer. Enhetsledere vil få annet ansvar innenfor de områdene BSA skal levere – og det legges ikke opp til å lesse administrative oppgaver over på institusjonsledere. For fremtiden vil medarbeidere i BSA levere lønn, regnskap, IKT, HR/personadministrasjon og arkiv/dokumentasjon til og for enhetsledere i Bufetat i tråd med besluttet oppgavefordeling.»

er tjenesteleverandør for etatens samlede oppgaver innen arkiv og dokumentasjon, personaladministrasjon, arbeidsrett, regnskap og lønn.

har fordelt funksjonene mellom Oslo, Kongsberg, Trondheim, Bergen og Alta foruten Tønsberg.

sentraliserer til nytt hovedkontor i Tønsberg, dermed flyttes arbeidsplasser fra de øvrige byene.

teller i dag 177 stillinger, hvorav 75 er ved hovedkontoret i Tønsberg. Kontoret er i oppstartfasen og regner med å bli større, ifølge BSA-direktør Marianne Hauan Molstad i intervju med tb.no.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy