JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bruker 4 milliarder mer

Den nye regjeringen vil bruke 4 milliarder flere oljekroner enn de rødgrønne la opp til. Løpende oppdateringer under.

2013110812154020131213204904

Det legges blant annet opp til skattelettelser i milliardklassen.

Statsminister Erna Solbergs regjering legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondets verdi i statsbudsjettet neste år. Det tilsvarer etter det NTB erfarer 4 milliarder mer enn den avgåtte rødgrønne regjeringen. Det meste av disse pengene vil trolig gå til skattelettelser.

Selv om det legges opp til å bruke mer oljepenger, betyr dette at Høyre/Frp-regjeringen dermed ønsker å bruke samme prosentandel av oljefondets verdi som de rødgrønne.

De rødgrønne la opp til å bruke 54 milliarder færre oljekroner enn det handlingsregelen åpnet for. Totalt la den rødgrønne regjeringen opp til å bruke 135 milliarder oljekroner i 2014.

Vokser raskt

Oljefondets raske vekst er årsaken til at den nye regjeringen kan bruke noe mer oljepenger, uten å måtte gå ut over den avgåtte regjeringens grense på 2,9 prosent.

Statens pensjonsfond utland, som er oljefondets egentlig navn, er ventet å nå en verdi på rundt 5.000 milliarder kroner innen utgangen av året. Anslaget er nesten 300 milliarder høyere enn det de rødgrønne la til grunn i sitt budsjett.

Høyre/Frp-regjeringen legger fredag fram sine forslag til endringer i de rødgrønnes budsjett for 2014 for Stortinget. Regjeringen må deretter forhandle med Venstre og KrF, som den har en samarbeidsavtale med, for å få flertall for budsjettet i Stortinget. Disse samtalene starter over helgen.

– Når landet har fått en ny regjering, skal landet få ny politikk. Vi har lovet mye i valgkampen og har vært klare på mye overfor velgerne. Det blir en ny kurs, og vi tar noen skritt. Men vi har hatt kort tid på oss og har derfor måttet gjøre det beste ut av den situasjonen, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Lavere økning av NRK-lisensen

Solberg-regjeringen foreslår å øke kringkastingsavgiften med 45 kroner Det er 15 kroner mindre i økning enn det som ble foreslått av den forrige regjeringen.

Med en økning på 45 kroner kommer NRK-lisensen opp i 2.729 kroner inkludert merverdiavgift. Kringkastingssjefen ba i vår om en økning av lisensen på 90 kroner.

I en pressemelding skriver Kulturdepartementet at forslaget innebærer at NRK ikke får full kompensasjon for forventet kostnadsvekst.

– Departementet forutsetter samtidig at NRK, innenfor rammen av det foreslåtte avgiftsnivået, likevel gjennomfører sikkerhets- og beredskapstiltak som lå til grunn for selskapets eget forslag til økning av avgiften. NRK må følgelig gjennomføre effektiviserings- og omstillingstiltak i 2014, het er det i pressemeldingen.

Fjerner arveavgiften

I sitt budsjettforslag foreslår regjeringen blant annet å senke skattesatsen for alminnelig lønnsinntekt fra 28 til 27 prosent.

Den rødgrønne regjeringen foreslo å kutte selskapsskatten fra en sats på 28 til 27 prosent. Nå gjøres altså det samme for personbeskatningen, forutsatt at Høyre og Fremskrittspartiet får Stortinget med seg.

Ifølge budsjettlekkasjer vil de blåblå også skrote arveavgiften i sin helhet. Regjeringen varsler også 1,8 milliarder mer til bedre riks- og fylkesveier, ifølge Bergens Tidende.

Regjeringen legger også opp til å bruke over 300 millioner ekstra på etter- og videreutdanning for lærere. Torsdag kveld ble det også kjent at det legges opp til å bruke 150 millioner ekstra på uttransport av asylsøkere neste år.

Samtidig vil ikke regjeringen i sin tilleggsproposisjon gå inn for de rødgrønnes forslag om elleve måneders studiestøtte, ifølge NRK.

Dropper to barnehageopptak

Regjeringen vil skrinlegge det rødgrønne forslaget om to barnehageopptak i året. Maksprisen videreføres på samme reelle nivå som i 2013.

Når tilbudet om et utvidet barnehageopptak reverseres, er det ventet at antallet som mottar kontantstøtte vil øke – fordi etterspørselen etter barnehageplass blir mindre. Regjeringen har derfor satt av 20 millioner kroner til økte utgifter ved kontantstøtte, som en følge av dette grepet, i 2014.

Antallet med kontantstøtte er høyere enn anslått også i år. Uavhengig av regjeringens grep med barnehageopptaket, var det forventet å øke ytterligere i 2014. 30 millioner kroner er satt av til dette formålet.

Øker renten i Statens pensjonskasse

Regjeringen øker påslaget i normrenten i Statens pensjonskasse (SPK) fra 0,5 til 1,25 prosent. Dermed får alle som har boliglån i SPK, 0,75 prosent høyere rente enn i dag.

Påslaget får virkning fra 1. mars 2014.

Økt påslag i normrenten ventes å gi redusert etterspørsel etter boliglån fra Statens pensjonskasse, og dermed lavere kostnader til å administrere boliglånsordningen, heter det i forslaget til revidert budsjett.

Stoltenberg-regjeringen foreslo å øke påslaget med en halv prosent i sitt siste statsbudsjett.

Kutter støtten til Afghanistan

Solberg-regjeringen vil kutte støtten til Afghanistan med 50 millioner kroner. Grunnen er at landet ikke har fulgt opp sine forpliktelser.

Det er særlig arbeidet for å bedre situasjonen for kvinner som er grunnen til at støtten til det krigsherjede landet kuttes til 700 millioner kroner. Det er en reduksjon på 50 millioner kroner i forhold til fjorårets budsjett. Regjeringen mener også at Afghanistan ikke har vært flinke nok til å redusere korrupsjonen i landet og bedre menneskerettighetssituasjonen.

Deler av Norges bidrag på 700 millioner kroner skal bli brukt til humanitære tiltak.

Næringsutvikling i fattige land

Norfund får 50 millioner kroner ekstra i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014. Økningen øremerkes innsats for fornybar energi.

Det blir også mer penger til privat sektor og bedrede handelsvilkår for utviklingsland, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Solberg-regjeringen ønsker å gi næringsutvikling og satsing på private investeringer en sentral plass i utviklingspolitikken.

Med et ekstratilskudd på 50 millioner kroner, vil det totale tilskuddet til Norfund neste år bli i overkant av 1,2 milliarder kroner.

Løpende oppdateringer:

<iframe src='http://embed.scribblelive.com/Embed/v5.aspx?Id=275202&ThemeId=9990' width='450' height='900' frameborder='0' style='border: 1px solid #000'></iframe>

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy