Takket Navarsete for ny hverdag

Forbundsleder Jan Davidsen mener Kvalitetskommuneprogrammet har vist at det finnes ansvarsbevisste ansatte i kommunene. Evalueringen framhever trepartssamarbeidet som vellykket og viktig.

2010032415561420131216125604

Kommunalminister Liv Signe Navarsete og leder Jan Davidsen i Fagforbundet presenterte resultatene av en evaluering av Kvalitetskommuneprogrammet på en pressekonferanse i dag.

På pressekonferansen benyttet Jan Davidsen muligheten til å takke kommunalminister Liv Signe Navarsete og hennes to forgjengere for at de valgte å satse på Kvalitetskommuneprogrammet. Han mener programmet har snudd en utvikling fra en tro på at konkurranseutsetting av de kommunale tjenestene var veien å gå for å få bedre kvalitet, til en ny måte å tenke på.

- Det er flott at vi klarer å dokumentere at du finner ansvarsbevisste ansatte i kommunene og laget et system der vi kan få operasjonalisert målet om myndiggjorte medarbeidere. Vi har fått ledere som tør å slippe de ansatte løs, sier Davidsen.

Vil videreføre samarbeidet

Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR), Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og International Research Institute of Stavanger (IRIS) har samarbeidet om evalueringsrapporten. I kommunene har det vært et stort mangfold av prosjekter og tiltak som har hatt en klar innretning mot programmets mål, viser rapporten.

- Et av de funnene som er framhevet som viktig, er at deltakerkommunene har lykkes i å etablere et godt samarbeid lokalt mellom politikere, administrativ ledelse og ansatte. Jeg er mye ute i kommunene og snakker med folk, og jeg ser at dette samarbeidet har forplantet seg til andre områder og har en stor egenverdi, sier kommunalminister Navarsete.

Møtes i mai

Navarsete, Jan Davidsen, Mimi Bjerkestrand fra Utdanningsforbundet og Bjørn Hovde fra YS er enige om at de ønsker å videreføre denne arbeidsmetoden framover. Hvordan erfaringene fra programmet skal tas videre, skal de nå sette seg ned og diskutere, men alle ønsker at flere kommuner skal bruke trepartssamarbeid som metode. Partene møtes på politisk nivå den 4. mai, og der skal de drøfte veien videre.

- Jeg mener det har vært spesielt viktig at vi klart å involvere politikerne med i samarbeidet. Vi er fornøyd med at vi har brukt tid og ressurser på dette programmet, sier Bjerkestrand, som mener det er viktig å ha tro på at det går an å løfte sektoren. Navarsete understreker at hun ønsker å få på plass trepartssamarbeidet i flere kommuner.

Bedre utvikling i sykefraværet

Programmet hadde to hovedmål; å øke kvaliteten på tjenestene og redusere sykefraværet. Navarsete peker på at kvalitet er vanskelig å måle, men at resultatene blir bedre jo lengre kommunene er med i programmet. Når det gjelder sykefravær, har kommuner som er med i programmet hatt en bedre sykefraværsutvikling enn kommuner som ikke er det. Sykefraværet i kvalitetskommunene var i utgangspunktet relativt høyt, og er fortsatt høyere enn i andre norske kommuner. Navarsete la vekt på at mange kommuner har oppnådd gode resultater på enhetsnivå, i den enkelte barnehagen eller sykehjemmet, noe som ikke nødvendigvis synes i statistikken.

- De som lykkes med å få ned sykefraværet kjennetegnes ved at de har ledere som gir klare signaler om at det er viktig, at det er et gunstig samarbeidsklima mellom de ulike aktørene og at de klarer å bygge et godt arbeidsmiljø. Jeg mener at det er viktig at ansatte ser at deltakelse og engasjement på arbeidsplassen gir resultater, sier hun.

Davidsen mener det bør bli et større fokus på det sykefraværet vi kan gjøre noe med, nemlig det som skyldes arbeidsforholdene. Rapporten viser også at programmet har fått fram mange konkrete tiltak. Dette kan ha sammenheng med en bred lokal involvering og refleksjon over egne utfordringer, heter det. Målet om å bedre kommunenes omdømme er delvis oppnådd, og utviklingen her er positiv over lengre tid.

Avventende KS-leder

Leder Halvdan Skard i KS hadde ikke anledning til å møte på pressekonferansen, men sier i en kommentar at han ikke vil foregripe begivenhetenes gang. Han vil ikke si noe om eller eventuelt hvordan KS ønsker å videreføre erfaringene fra programmet før møtet i mai.

- Jeg har ikke hatt tid til å studere rapporten så nøye, men jeg ser at mange som er blitt spurt mener kvaliteten på tjenestene har økt, og at mange mener den ikke har det. Vi skal diskutere litt internt her hos og oss og venter også på en sluttrapport fra programsekretariatet. I programmet har det vært en stor økonomisk innsats fra statens side, så vi vil høre hva de tenker, sier Skard.

Kvalitetskommuneprogrammet er et samarbeid mellom tre departementer, KS og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor.

Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren.

Programmet varer i perioden 2007 til juni 2010. 138 kommuner er med i programmet. Samlet omfatter det over halvparten av landets befolkning.

Evalueringsrapporten bygger på spørreundersøkelser til prosjektlederne, medlemmer i de lokale styringsgruppene og prosjektdeltakere i et utvalg av deltakerkommunene. I tillegg bygger den på undersøkelser i fire pilotkommuner, data om sykefravær fra KS’ PAI-register, rapportering fra deltakerkommuner, programsekretariatets prosjektdatabase og programdokumenter.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy