Tariffoppgjøret er i gang

Alle parter er enige om én ting på tariffoppgjørets første dag: Vi skal ha et skikkelig likelønnsløft i kommunal sektor. Om enigheten vedvarer når forhandlingene dras i gang gjenstår å se. Fristen er 30. april.

2010040812032420131216125909

Nøyaktig klokka 12 i dag gikk startskuddet for årets tariffoppgjør i kommunal sektor. Da overeverte arbeidtakersammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne sine respektive krav til KS.

Likelønn var gjennomgangstema hos alle - også hos arbeidsgivernes representant KS.

Ulik prioritering

- Likestilling ligger tungt på det meste av kravene våre, sier forhandlingsleder for LO Kommune Jan Davidsen.

- Hele stillinger er sentralt i dette. Det er også ubekvemstilegg, lengre ansiennitetsstiger og hyppige opprykk.

Akademikerne og Unio som blant annet representerer sykepleiere og lærere er spesielt opptatt av lønnsforskjellene mellom høyskoleutdannede i offentlig og privat sektor må reduseres.

Tro på enighet

Om partene blir enige seg imellom, har regjeringen sagt seg villig til å bidra med en egen likelønnspott i årets tariffoppgjør. Dette legger også et visst press på organisasjonene som nå setter seg til forhandlingsbordet:

- Dette er en historisk mulighet for å utjevne lønnsforskjellene, og den muligheten må vi gripe, sier forhandlingsleder i Unio, Mimi Bjerkestrand.

- Det ville være dumt for alle om vi ikke får til en bred løsning, og i dag har jeg tro på at vi skal klare det, sier Jan Davidsen.

Også KS' forhandlingsleder, som for øvrig hadde mistet stemmen på forhandlingenes første dag, harket fram at han syntes arbeidstakerne var "kledelig samkjørte".

Videre framdrift

Over 400.000 arbeidstakere er berørt av forhandlingene som nå går i gang.

LO kommune organiserer den klart største andelen av disse, og representerer over 200.000 arbeidstakere. Vel 80 prosent av disse er kvinner.

LO Kommunes krav

Slik er LO Kommunes likelønnskrav formulert i dokumentet som i dag er overlevert forhandlingsmotparten KS:

Likelønn og lavlønnede

– LO kommune fremmer krav som bidrar til lønnsutjevning mellom kvinner og menn.

– Det kreves særskilte likelønnstiltak.

– Rett til hel stilling og fast ansettelse forsterkes.

– LO Kommune krever iverksetting av forsøk med 6-timersdag i tariffperioden.

– Arbeidstid ved helkontinuerlig skift- og turnusarbeid må likestilles.

Økonomiske krav

– Et generelt tillegg til alle arbeidstakere.

– Minstelønnssatsene i tariffavtalen heves utover det generelle tillegget.

– All lønn/tillegg for den enkelte skal flyte oppå den til enhver tid gjeldende minstelønn for stillingen.

– Det kreves hyppigere opprykkstakt og lengre ansiennitetsstiger.

– Tillegg for ubekvem arbeidstid heves.

Kompetanse og lederansvar

– LO Kommune krever merknader i tariffavtalen som gir likeverdig uttelling for tilleggs- og spesialutdanning.

– Det kreves kompensasjon for real- og formalkompetanse.

– LO Kommune fremmer krav om uttelling for lederansvar.

Saken oppdateres

Tariffoppgjøret i kommunesektoren starter torsdag 8. april.

Oppgjøret omfatter rundt 400.000 ansatte i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.

LO kommune forhandler på vegne av rundt 200.000 av disse.

LO kommune representerer Fagforbundet, FO, Mfo, SL, EL&IT og Fellesforbundet.

Forhandlingsfrist er 30. april klokka 24.00.

Eventuell mekling de to siste ukene i mai.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy