JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Marianne kan tape titusener i pensjon hvert år

TROFAST MOT BYMISJONEN: Marianne Erikstad har jobbet som hjelpepleier i Kirkens Bymisjon i 33 år. Nå kan opparbeidede rettigheter ryke.

TROFAST MOT BYMISJONEN: Marianne Erikstad har jobbet som hjelpepleier i Kirkens Bymisjon i 33 år. Nå kan opparbeidede rettigheter ryke.

Sidsel Hjelme

Ansatte i Kirkens Bymisjon er bekymret for framtida. Stiftelsen taper terreng i konkurranse med private driftere, og økonomien er presset. Løsningen kan bli dyr for de ansatte.

2013121212000020230821171436

sidsel.hjelme@fagforbundet.no

Marianne Erikstad var 22 år da hun gikk inn døra på Ammerudhjemmet for første gang. Hun var fersk hjelpepleier og spent på sin første jobb. Pensjon? Slikt var ikke i tankene den gang.

I dag er det annerledes. Etter over 30 år i full jobb, er pensjonistlivet bare sju år unna for 55-åringen. Eller kanskje ikke?

Hvis Mariannes arbeidsgiver, Kirkens Bymisjon, melder seg ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke – noe de vurderer – vil Mariannes framtidsdrømmer settes i spill. Da er retten til AFP bare en av flere rettigheter som kan ryke.

Kveles av konkurranse

En gammel avtale fra 1979 krever at Kirkens Bymisjon og andre ideelle organisasjoner som driver på oppdrag fra Oslo kommune skal ha like god pensjonsordning som kommunen. Dette var før kommunale tjenester ble lagt ut i markedet og aktørene måtte konkurrere med hverandre om å komme til.

– Offentlige pensjonsordninger er gode, men de er også dyre. Når Kirkens Bymisjon og andre ideelle organisasjoner i dag må konkurrere med private aktører som har andre tariffavtaler med billigere pensjonsordninger, vil de tape i konkurransen om anbudene, sier Steinar Fuglevaag, Fagforbundets pensjonsekspert.

Uforutsigbar økonomi

Kirkens Bymisjon har i dag 1100 ansatte og i tillegg ca 5000 tidligere ansatte som har rettigheter til pensjon. Fordi pensjonsutgiftene løper også etter at ansatte har sluttet, og etter at institusjoner er nedlagt, skaper dette en uforutsigbar økonomisk situasjon for Bymisjonen, og et styrevedtak fra juni i år pålegger ledelsen å utrede alternativer for å få kontroll med framtidige utgifter.

– Vi vurderer nå hva som er alternativene for å få dette til, og oppsigelse av avtalen med Virke er en av mulighetene vi vurderer, sier Sturla Stålsett, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

De eldste taper mest

Hvordan oppsigelse av avtalen med Virke vil slå ut for den enkelte ansatte vil variere sterkt. Beregninger viser at eldre arbeidstakere generelt vil komme dårligst ut, og mange vil tape store beløp i framtidige pensjoner. De yngste arbeidstakerne vil i gjennomsnitt komme bedre ut med en ny ordning basert på innskuddspensjon.

Alle ansatte i Bymisjonen har blitt informert om endringene som er på gang, og de tillitsvalgte møter mange bekymrede medlemmer når de er ute på institusjonene.

– Særlig er mange av de eldre arbeidstakerne bekymret for om de vil få mulighet til å gå av med AFP. Det er et gode som er svært viktig for alle våre som har tunge jobber, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Trine Schønberg.

Styret i Kirkens Bymisjon skal behandle saken tirsdag 10. desember, og i den forbindelse har de ansatte mobilisert til en markering og overlevering av et felles brev til ledelsen.

Vanskelig å forstå

Marianne Erikstad synes i likhet med svært mange andre at det er vanskelig å forstå pensjonssystemet, og enda verre å finne ut hva hun vil sitte igjen med i kroner og øre den dagen hun slutter å jobbe.

Når det nå måtte bli.

– Jeg håper AFP fortsatt finnes når jeg blir 62, sier hun og fortsetter:

– Jeg leser i avisene at vi skal måtte stå lenger i jobb, og blir litt skremt. Når du som meg har jobbet som hjelpepleier i over 30 år, så kjenner du at du står opp om morran. Jobben er slitsom både fysisk og psykisk, og det blir ikke lettere med åra.

Særaldersgrense kan ryke

– Du føler deg litt mindre verdsatt om du har jobba et langt liv, og så blir rettigheter tatt fra deg på tampen av yrkeslivet. Det er lett å være etterpåklok og tenke at jeg burde spart mer. Men det er ikke så mye å spare på en hjelpepleierlønn. Dessuten så har vi stolt på at vi hadde en bra pensjon.

Etter dagens pensjonsordning har Marianne en særaldersgrense som gjør at hun kan gå av med full pensjon når hun blir 65. Om Bymisjonen kutter avtalen med Virke, vil også særaldersgrensen ryke, og Marianne kan måtte jobbe til hun blir 67.

– Det virker fryktelig lenge til.

– Jeg blir veldig skuffa hvis vi ikke får det vi trodde. Men foreløpig er jeg optimist, prøver ikke å ta sorgene på forskudd. Jeg tror på at ting ordner seg.

Dilemma

– Vi vurderer nå hva som er alternativene for å få dette til, og oppsigelse av avtalen med Virke er en av mulighetene vi vurderer, sier Sturla Stålsett, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Om det er mulig å finne en løsning innenfor avtalen med Virke, er dette å foretrekke, understreker Stålsett:

– Ansatte i Bymisjonen skal ha gode arbeidsforhold og pensjonsordninger som gir trygghet for framtida. Og det er ikke slik at en annen pensjonsordning automatisk gir dårligere pensjon for alle ansatte.

Stålsett mener det er nødvendig å se på dette i et større perspektiv:

– Det blir stadig tyngre for oss som ideell stiftelse å drive og få oppdrag i konkurranse med private aktører. Dette er en alvorlig økonomisk situasjon for hele stiftelsen, og skaper et vanskelig dilemma. Om økonomien i Kirkens Bymisjon ikke er bærekraftig, vil det også gå ut over de ansatte, sier Stålsett.

Endelig avgjørelse om eventuell utmelding av Virke vil bli tatt på styremøte i slutten av januar.

Dette står på spill for de ansatte i Kirkens Bymisjon

Fra ytelsesbasert pensjon til innskuddspensjon.

Særaldersgrensene blir borte. I dag kan mange gå av når de er 65.

Endringer i AFP. De som i dag er mellom 55 og 52 år kan miste retten til AFP.

Ekstravakter og tillegg blir ikke pensjonsgivende

Lavere tillegg for kvelds- og nattarbeid

Lavere lørdags- og søndagstillegg

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy