Tidlig innsats mot skolefrafall

Hver tredje elev som begynner i videregående fullfører aldri skolegangen. Innsatsen for å redusere frafall i videregående bør settes inn allerede i barnehagen, påpeker forskere.

2010082612110620131216135619

sidsel.hjelme@fagforbundet.no

- En av kommunenes viktigste oppgaver er å sørge for at barn og unge kommer seg gjennom utdanningsløpet, sier KS-direktør Sigrun Vågeng. Med prosjektet «Tidlig innsats» ønsker KS å spre kunnskap og inspirasjon for å redusere frafallet.

Hver tredje elev som begynner i videregående skole denne høsten vil forsvinne ut fra skolen uten å fullføre utdanningsløpet. Dette bekymrer ikke bare ungdom, foreldre og lærere, men også kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, KS.

Dette er bakgrunnen for at KS har gitt Norsk institutt for oppvekst og aldring, NOVA, og Rambøll Management Consulting i oppdrag å utarbeide en kunnskapsoversikt og en presentasjon av tiltak som kan redusere frafallet i skolen.

Enkle løsninger finnes ikke

- Det trengs helhetlige og langvarige tilnærminger i alle faser av utdanningsløpet for å redusere frafallet, sa Stian R. Olsen i Rambøll da KS' inspirasjonshefte ble presentert i dag.

Overgangen mellom barnehage og skole, og mellom ungdomsskole og videregående skole er kritiske faser det bør rettes spesiell oppmerksomhet mot.

Årsaker

Når en ungdom slutter på skolen, er dette sluttpunktet i en prosess som kan ha begynt mange år tidligere, påpeker Nova-forsker Sabine Wollscheid.

- Skoleprestasjoner i slutten av grunnskolen er den viktigste direkte årsaken til frafall i videregående. Men årsakene er sammensatte og kan ligge i ulike faser, gjerne tidligere i oppveksten og i overganger mellom ulike skoletrinn, sier forskeren.

Hennes gjennomgang av forskning på området viser at tiltak må settes inn allerede i førskole- og barneskolealder dersom frafallet i videregående skole skal kunne begrenses.

Disse tiltakene bør blant annet omfatte styrking av språk og leseferdigheter som er grunnlag for senere læring.

Konsekvenser

For den enklete ungdom er konsekvensene store ved å falle ut av utdanningsløpet. Skoleslutterne er overrepresentert på alle de dårlige statistikkene, og har høyere sannsynlighet for å bli arbeidsledige, uføre og sosialt ekskludert.

Sett fra et samfunnsøkonomisk ståsted er konsekvensene like alvorlige: Økte utgifter til trygdeytelser, og mangel på faglært arbeidskraft.

- Når opp mot 50 prosent av elevene på helsefag slutter før de er ferdig utdannet er det alvorlig. Vi har stort behov for helsefagarbeidere framover, og må snu hver sten for å få flere til å fullføre, sier Sigrun Vågeng.

Tiltak

KS-heftet «Tidlig innsats» er ment som en inspirasjon til alle landets kommuner som skal ta tak i frafallsproblemene.

I tillegg til kunnskapsgrunnlaget presenteres også gode eksempler på hvordan det jobbes med tidlig innsats i et utvalg norske kommuner.

MEST LEST:
God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

Per Flakstad

Lønnsforhandlingene er i gang: Her finner du alle kravene fra LO

Colourbox.com

Disse skal få ny lønn nå: Lønnsforhandlingene for 190.000 ansatte i kommunene er i gang

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy