La ned kommunerevisjonen – ansatte i sjokk

Det borgerlige byrådsflertallet i Bergen har bestemt seg for å legge ned kommunerevisjonen, og heller sette den ut som et oppdrag til private aktører. De ansatte er sinte og sjokkert over denne plutselige beslutningen.

2010092213450320131216140837

På bystyremøtet mandag i denne uka fikk byrådsflertallet bestående av H, KrF og Frp gjennom et raskt forhåndsbehandlet forslag som går ut på at kommunerevisjonen skal settes ut til private aktører.

Ikke varslet

Både ansatte og fagorganisasjoner er tatt på senga. Ingen var på forhånd blitt varslet, og Fagforbundet mener at vedtaket kan bryte med hovedavtalen inngått mellom organisasjonen og KS.

– Jeg synes dette er en ufin måte å gjøre det på, konstaterer Lillian Vangberg, fungerende hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet Bergen. Hun mener at det ikke slik saker vedrørende ansatte i en kommune skal behandles.

– Dette er mildest talt en merkelig måte å jobbe på, og byrådspartiene kunne ha spart seg denne saken. På meg virker det som om dette er en måte å omgå reglene på. Det ligger nedfelt i hovedavtalen at tillitsvalgte skal orienteres.

Overkjørt

Ansatte som Fagbladet har vært i kontakt med, er nærmest i sjokk etter vedtaket i Bergen bystyre. De risikerer å stå uten jobb den dagen kommunerevisjonen eventuelt privatiseres.

Ingen av de ansatte som Fagbladet har vært i kontakt med, ønsker å stå fram og åpenlyst kritisere kommunen, siden saken fortsatt er under behandling. Men de er sinte fordi de opplever å ha bli overkjørt av byrådspartiene. De ansatte fikk høre om forslaget samme dag som det ble vedtatt i bystyret.

Selv om kommunerevisor Monika Amundsen er i permisjon, har hun engasjert seg i saken. Hun sier til Bergens Tidende at dette er alvorlig. ”Det er ille for de ansatte som har gjort en fremragende jobb,” uttaler Amundsen til BT.

Mye støy

Siden høsten 2008 har det vært mye støy omkring kommunerevisjonen i Bergen. Det ble da avdekket alvorlig problemer blant annet med arbeidsmiljøet. Som en direkte konsekvens av avdekkingen, trakk daværende kommunerevisor seg som øverste ansvarlige, samtidig som kommunerevisjonen ble omplassert og slanket.

Kort tid etter fastslo Fylkesmannen i Hordaland at vedtaket om omorganisering var ulovlig. Det er bakgrunnen for at kommunerevisjonen nå har vært oppe til behandling i bystyret igjen. Men både ansatte og opposisjonen i bystyret regnet med at det var bred politisk enighet om at revisjonen skulle fortsette så lenge det var en prosess i gang med å rydde opp i problemene.

Oppryddingen har blant annet har resultert i at sykefraværet er blitt det laveste i hele kommunen. Desto større var overraskelsen da byrådspartiene fremmet forslaget om å privatisere revisjonen.

Ikke endelig vedtak

– Dette er et prosessvedtak og ikke noe gjennomføringsvedtak. Det er ikke snakk om oppsigelser eller at de ansatte ikke skal bli hørt. Vi har bare bedt om at bystyret får en sak om konkurranseutsetting av kommunerevisjonen innen slutten av 2010.

Dette sier Hilde Onarheim, Høyres gruppeleder i bystyret. Hun peker på at bakgrunnen for vedtaket er et ønske om å styrke uavhengigheten til kommunerevisjonen. Vedtaket innebærer at ulike former for utsetting skal vurderes, og det kommet tidligst på tale å starte konkurranseutsettingen i 2012. Onarheim understreker at dette er en prosess som kommer til å gå over lang tid, der de ansatte selvsagt vil bli hørt.

– Vi mener at dette ikke er et brudd på hovedavtalen, og arbeidstakerorganisasjonene har full anledning til å komme med innspill.

Hilde Onarheim erkjenner at det likevel ligger klarer føringer i vedtaket. Forslagsstillerne ønsker ekstern revisjon. Som Onarheim sier, foretrekker de at det ikke er egne ansatte som reviderer kommunen.

Mulig arbeidsrettssak

Arbeidstakerorganisasjonene er svært kritiske til måten kommunen har håndtert saken på. De mener at kommunen har ikke invitert til medvirkning eller på forhånd gitt nødvendig informasjon. Ifølge Lillian Vangberg kommer Fagforbundet til å sette saken ut til kompetansesenteret for å få en vurdering av konsekvensene av bystyrevedtaket.

– Tanker som jeg gjør meg etter at dette er blitt kjent, er at vi kanskje må kjøre arbeidsrettssaker for én og én ansatt. Dette er en alvorlig sak, og vi må bruke de virkemidlene vi har, sier Vangberg.

Slik hun ser det, vil revisjon av kommunen blir vesentlig dyrere når tjenestene skal settes ut. Hun mener at vedtaket er helt i tråd med byrådets intensjoner om mest mulig konkurranseutsetting og privatisering. I den videre prosessen regner hun med at Fagforbundet vil samarbeide med Delta og Akademikerne.

MEST LEST:

Colourbox

Fagforbundet: Disse må prioriteres i årets lønnsoppgjør

SPENTE PÅ DOMMEN: Camilla Røysland, Gunn-Evelyn Kristensen og Anna Ghazaryan ble oppsagt og gikk til sak for å få beholde jobbene sine. Det siste Fagforbundet-medlemmet som er med på søksmålet var ikke til stede da bildet ble tatt.

SPENTE PÅ DOMMEN: Camilla Røysland, Gunn-Evelyn Kristensen og Anna Ghazaryan ble oppsagt og gikk til sak for å få beholde jobbene sine. Det siste Fagforbundet-medlemmet som er med på søksmålet var ikke til stede da bildet ble tatt.

Bjørn Kristian Rudaa, Fagforbundet

Kommune sa opp helsefagarbeidere og søkte etter sykepleiere: Nå slåss de for jobbene i retten

GLEMMER IKKE: Ambulansefagarbeiderne Jean-René Ylönen (t.v.) og Espen Munthe-Kaas (t.h.) hadde nattevakt på Ullevål sykehus i Oslo da Gjerdrum-alarmen gikk. Her med sjefen Roar Blyverket (foran), som var operativ leder for helsepersonellet på stedet.

GLEMMER IKKE: Ambulansefagarbeiderne Jean-René Ylönen (t.v.) og Espen Munthe-Kaas (t.h.) hadde nattevakt på Ullevål sykehus i Oslo da Gjerdrum-alarmen gikk. Her med sjefen Roar Blyverket (foran), som var operativ leder for helsepersonellet på stedet.

Anita Arntzen

Rapport fra ambulansen: – Jeg har aldri sett folk slik – så redde, apatiske, nedkjølte og iskalde

ADVARSEL: Forskeren og forfatteren Jonathan Neale (72) innledet på Broen til fremtiden-konferansen torsdag, og sa at koronapandemien er bare en forsmak på hvordan klimakrisen vil bli. (Arkivfoto)

ADVARSEL: Forskeren og forfatteren Jonathan Neale (72) innledet på Broen til fremtiden-konferansen torsdag, og sa at koronapandemien er bare en forsmak på hvordan klimakrisen vil bli. (Arkivfoto)

Per Flakstad

Koronakrisen er bare en forsmak på hvordan klimakrisen vil bli, mener forsker Jonathan Neale

Helsepersonell blir oftere smittet av korona enn andre.

Helsepersonell blir oftere smittet av korona enn andre.

Colourbox.com

Helsepersonell blir mest smittet av korona. Og en gruppe ligger på topp

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy