La ned kommunerevisjonen – ansatte i sjokk

Det borgerlige byrådsflertallet i Bergen har bestemt seg for å legge ned kommunerevisjonen, og heller sette den ut som et oppdrag til private aktører. De ansatte er sinte og sjokkert over denne plutselige beslutningen.

2010092213450320131216140837

På bystyremøtet mandag i denne uka fikk byrådsflertallet bestående av H, KrF og Frp gjennom et raskt forhåndsbehandlet forslag som går ut på at kommunerevisjonen skal settes ut til private aktører.

Ikke varslet

Både ansatte og fagorganisasjoner er tatt på senga. Ingen var på forhånd blitt varslet, og Fagforbundet mener at vedtaket kan bryte med hovedavtalen inngått mellom organisasjonen og KS.

– Jeg synes dette er en ufin måte å gjøre det på, konstaterer Lillian Vangberg, fungerende hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet Bergen. Hun mener at det ikke slik saker vedrørende ansatte i en kommune skal behandles.

– Dette er mildest talt en merkelig måte å jobbe på, og byrådspartiene kunne ha spart seg denne saken. På meg virker det som om dette er en måte å omgå reglene på. Det ligger nedfelt i hovedavtalen at tillitsvalgte skal orienteres.

Overkjørt

Ansatte som Fagbladet har vært i kontakt med, er nærmest i sjokk etter vedtaket i Bergen bystyre. De risikerer å stå uten jobb den dagen kommunerevisjonen eventuelt privatiseres.

Ingen av de ansatte som Fagbladet har vært i kontakt med, ønsker å stå fram og åpenlyst kritisere kommunen, siden saken fortsatt er under behandling. Men de er sinte fordi de opplever å ha bli overkjørt av byrådspartiene. De ansatte fikk høre om forslaget samme dag som det ble vedtatt i bystyret.

Selv om kommunerevisor Monika Amundsen er i permisjon, har hun engasjert seg i saken. Hun sier til Bergens Tidende at dette er alvorlig. ”Det er ille for de ansatte som har gjort en fremragende jobb,” uttaler Amundsen til BT.

Mye støy

Siden høsten 2008 har det vært mye støy omkring kommunerevisjonen i Bergen. Det ble da avdekket alvorlig problemer blant annet med arbeidsmiljøet. Som en direkte konsekvens av avdekkingen, trakk daværende kommunerevisor seg som øverste ansvarlige, samtidig som kommunerevisjonen ble omplassert og slanket.

Kort tid etter fastslo Fylkesmannen i Hordaland at vedtaket om omorganisering var ulovlig. Det er bakgrunnen for at kommunerevisjonen nå har vært oppe til behandling i bystyret igjen. Men både ansatte og opposisjonen i bystyret regnet med at det var bred politisk enighet om at revisjonen skulle fortsette så lenge det var en prosess i gang med å rydde opp i problemene.

Oppryddingen har blant annet har resultert i at sykefraværet er blitt det laveste i hele kommunen. Desto større var overraskelsen da byrådspartiene fremmet forslaget om å privatisere revisjonen.

Ikke endelig vedtak

– Dette er et prosessvedtak og ikke noe gjennomføringsvedtak. Det er ikke snakk om oppsigelser eller at de ansatte ikke skal bli hørt. Vi har bare bedt om at bystyret får en sak om konkurranseutsetting av kommunerevisjonen innen slutten av 2010.

Dette sier Hilde Onarheim, Høyres gruppeleder i bystyret. Hun peker på at bakgrunnen for vedtaket er et ønske om å styrke uavhengigheten til kommunerevisjonen. Vedtaket innebærer at ulike former for utsetting skal vurderes, og det kommet tidligst på tale å starte konkurranseutsettingen i 2012. Onarheim understreker at dette er en prosess som kommer til å gå over lang tid, der de ansatte selvsagt vil bli hørt.

– Vi mener at dette ikke er et brudd på hovedavtalen, og arbeidstakerorganisasjonene har full anledning til å komme med innspill.

Hilde Onarheim erkjenner at det likevel ligger klarer føringer i vedtaket. Forslagsstillerne ønsker ekstern revisjon. Som Onarheim sier, foretrekker de at det ikke er egne ansatte som reviderer kommunen.

Mulig arbeidsrettssak

Arbeidstakerorganisasjonene er svært kritiske til måten kommunen har håndtert saken på. De mener at kommunen har ikke invitert til medvirkning eller på forhånd gitt nødvendig informasjon. Ifølge Lillian Vangberg kommer Fagforbundet til å sette saken ut til kompetansesenteret for å få en vurdering av konsekvensene av bystyrevedtaket.

– Tanker som jeg gjør meg etter at dette er blitt kjent, er at vi kanskje må kjøre arbeidsrettssaker for én og én ansatt. Dette er en alvorlig sak, og vi må bruke de virkemidlene vi har, sier Vangberg.

Slik hun ser det, vil revisjon av kommunen blir vesentlig dyrere når tjenestene skal settes ut. Hun mener at vedtaket er helt i tråd med byrådets intensjoner om mest mulig konkurranseutsetting og privatisering. I den videre prosessen regner hun med at Fagforbundet vil samarbeide med Delta og Akademikerne.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy