Fortsatt finanskrise for fattige

- Det er leit, men ikke sjokkerende at det heller ikke i 2011 blir gjort noe med sosialhjelpsstønadene, sier lederen i Fattignorge i sin kommentar til statsbudsjettet.

2010100712062620131216141758

sidsel.hjelme@fagforbundet.no

Sosialhjelpsstønadene er avgjørende for at fattige kan leve et anstendig liv, påpeker Georg Rønning, leder i Fattignorge.

Kampen mot fattigdom ble flagget som en kjernesak da de rødgrønne inntok regjeringskontorene i 2005. Men Georg Rønning er ikke imponert over satsingen i statsbudsjettet for 2011:

- Nå avblåses finanskrisen i Norge, men for de som er fattige, blir situasjonen bare verre og verre.

- Vi som er fattige, har finanskrise hele året.

Valgflesk

- De fattige som gruppe blir hentet fram fra skapet til jul og foran hvert valg. Så er det tilbake i skapet igjen, sier Georg Rønning. Han mener det nå er regjeringens vilje til å avskaffe fattigdommen det står på.

- Forskjellene mellom fattig og rik blir større og større.

- I statsbudsjettet er det ikke satt av midler til organsisasjoner som driver aktiv fattigdomsbekjempelse, og derfor er mitt inntrykk at det skorter på viljen til å gjøre noe med dette.

Nav tar oppmerksomheten

Rønning tror også at all kritikken mot Nav har bidratt til at oppmerksomheten nå rettes mot problemene i Nav i stedet for mot en av deres viktigste oppgaver - selve fattigdomsbekjempelsen.

- Mens problemene i Nav stadig er i fokus, glemmes den gruppen som sliter med fattigdom, sier Georg Rønning.

Fornøyd fagbevegelse

Kampen mot fattigdom er også en viktig sak for fagbevegelsen. I sine innspill til statsbudsjettet har både Fagforbundet og LO sentralt markert at økte sosialhjelpssatser hører med i de rødgrønnes satsing for å bekjempe fattigdomsproblemene.

På dette området har de altså ikke fått gjennomslag.

- Her er det politisk uenighet om hva som er de beste virkemidlene, konstaterer LO-leder Roar Flåthen. Han er likevel fornøyd med fattigdomssatsingen i budsjettet:

- Høy sysseslsetting er det viktigste tiltaket mot fattigdom, og jeg er sikker på at regjeringen tar sikte på å holde ledigheten lav også neste år. I tillegg har budsjettet for øvrig også en sterk fattigdomsprofil med for eksempel økt bostøtte, tiltak mot frafall i skolen og styrking av barnevern og rusfeltet, sier Roar Flåthen.

Tiltak mot rusavhengige gjennom Opptrappingsplan for rusfeltet

Tiltak for økt fullføring av videregående skole

Økt bevilgning til program for basiskompetanse i arbeidslivet

Bedre studiefinansieringsordning for studenter med nedsatt funkjsonsevne

Endring i reglene for bidrag

Økte bevilgninger til kvalifiseringsprogrammet

Økte bevilgninger til barnevernet

Økte bevilgninger til bostøtte

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy