Bystyret i Bergen vil at flere skal ta fagbrev

FUGLEKASSE: Her hjelper SFO-ansatt Jostein Fredheim elev Liv med å fikse vegger til en fuglekasse. De er på sløydrommet på Midtun skole.

FUGLEKASSE: Her hjelper SFO-ansatt Jostein Fredheim elev Liv med å fikse vegger til en fuglekasse. De er på sløydrommet på Midtun skole.

Eivind Senneset

Kompetansen fagarbeidere har, er helt avgjørende for kvaliteten på tilbudet til byens barn og unge, mener byråd Roger Valhammer (Ap).

2018121810590020190108120224

hanna.skotheim@fagbladet.no

I sløydrommet på Midtun skole i Bergen hjelper Jostein Fredheim (59) elevene med å skjære til veggene som skal bli til en fuglekasse. Annet enn idretts- og aktivitetsledelse har ikke 59-åringen noen ferdig formell utdannelse rettet mot barn og unge. Han bruker derimot sin personlig erfaring med håndverk for alt det er verdt.

– Vi som jobber på SFO, har bred kunnskap på mange områder selv om ikke alle har fagbrev. Hvis ikke jeg hadde vært her, hadde kanskje ikke barna drevet med sløyd, forteller Fredheim.

I dag jobber Fredheim 50 prosent på SFO. Han har også lyst til å arbeide på skole og har derfor begynt å utdanne seg til å bli barne- og ungdomsarbeider. Foreløpig har Fredheim tatt teoridelen, men han mangler den praktiske eksamen for å få fagbrev.

– Jeg tror det blir enklere for meg å bli assistent på skole med den bakgrunnen. Inntrykket mitt er at skolen foretrekker ansatte med fagbrev, og det forstår jeg. Samtidig synes jeg at jeg klarer meg fint uten.

Slik tar du fagbrev på jobb med full lønn

Avgjørende

Byråd i byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett i Bergen, Roger Valhammer (Ap), mener det er viktig at skoler, barnehager og idrettslag får flere fagarbeidere.

– Kompetansen de har, er helt avgjørende for kvaliteten på tilbudet til byens barn og unge. Vi tror for eksempel at flere barne- og ungdomsarbeidere i skolen og i SFO gir økt kvalitet, forteller Valhammer.

Byråd i byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett, Roger Valhammer (Ap).

Byråd i byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett, Roger Valhammer (Ap).

Eivind Senneset

Det er Ap-politikeren og byrådet som har arbeidet for at fagarbeiderens rolle i barnehage, skole og idrett skal bli mer synlig i Bergen. I oktober ble det vedtatt at kommunen skal legge til rette for at flere tar fagbrev. Det skal blant gjøres ved at alle som vil skal få muligheten til å ta fagbrev i arbeidstiden med full lønn.

Vedtaket skal også gjøre at kompetansen fagarbeidere allerede har, skal bli bedre tatt i bruk. Det er også bestemt at det skal gjøres mer attraktivt å bli lærling og fagarbeider.

– Det snakkes ofte om at viktigheten av pedagoger må løftes frem, og det er selvsagt helt riktig. Samtidig gjør fagarbeiderne en vel så viktig jobb for å sikre alle barn gode og trygge rammer av høy kvalitet i barnehagene og på skolene våre, forteller Valhammer og legger til:

– Vi ønsker å vise hvor viktige fagarbeiderne er. Det er bra for Bergen kommune som arbeidsgiver og det er bra for barna, men jeg tror også det er bra for yrkesstoltheten til den enkelte.

Endelig kan du søke om å ta fagbrev på jobb med full lønn

Kompetanse og kurs

For at fagarbeidernes rolle skal bli mer synlig, vil byrådet gjøre følgende:

• Fastsette måltall for antall fagarbeidere

• Fortrinnsvis lyse ut etter fagarbeidere ved nytilsettinger. Dersom ingen kvalifiserte fagarbeidere søker på stillingene, kan det ansettes assistenter.

• Synliggjøre fagarbeiderne på Bergen kommune sine nettsider og markedsføre barne- og ungdomsarbeiderfaget og idrettsanleggsfaget bedre.

• Tilby fagarbeiderne kurs og kompetanseheving.

• Styrke markedsføringen av praksiskandidatordningen.

• Tilrettelegge for at ufaglærte ansatte kan ta fagbrev som praksiskandidat i arbeidstiden.

I januar 2018 vedtok bystyret i Bergen at andelen fagarbeidere skal økes fra 41 prosent til 60 prosent over en femårsperiode.

Alltid vært viktig

I handlings- og økonomiplanen for 2018 ble det satt av midler til å heve kompetansen til ufaglærte og assistenter i barnehage og på skole/SFO. Kommunen har blant annet nylig etablert en studiering, som ansatte kan meldes på uavhengig av økonomisk situasjon.

– Barnehager, skoler og SFO får nå dekket vikarutgifter for assistenter i de timene de deltar på undervisningssamlingene i studieringen. Tilbakemeldingene på ordningen er svært positive, og vi ser en økning i antall ansatte som tar i bruk denne ordningen, forteller Valhammer.

– Hvorfor skjer denne satsingen først nå? Har det ikke alltid vært like viktige meg fagarbeidere i SFO?

– Fagarbeidere i SFO har alltid vært viktig, og det er nettopp dette vi nå ønsker å tydeliggjøre. Denne saken er et unikt stykke arbeid som aldri har blitt gjort i kommunen tidligere. Samtidig har det nok også vært slik at fagarbeidere ikke nødvendigvis alltid har fått den anerkjennelsen de både trenger og fortjener i en sektor med stort fokus på pedagoger. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

På Midtun skole hvor SFO-ansatt Jostein Fredheim arbeider, hadde de fleste fagbrev før tilbudet om studiering kom. Men det er en nyansatt som nå har meldt seg på og som skal ta fagbrev på nyåret. Det informerer avdelingsleder på SFO Maria Bakketeig om.

13 svar på spørsmål om fagbrev på jobb med full lønn

Rammeplan for SFO

Rammeplanen for Bergen var gjeldene fra 31. januar 2018 og heter: "Sammen i vennskap, lek og læring".

Hensikten med rammeplanen er å gi retning for innhold, organisering og kvalitetsutvikling av SFO.

Siden rammeplanen for SFO ble vedtatt har Bergen kommune innført:

• Daglig smøremåltid på alle SFOer

• Mer fysisk aktivitet gjennom ulike aktiviteter

• Flere kunst- og kulturaktiviteter gjennom blant annet samarbeid med Kulturkarusellen,

• Planleggingen av koding for alle barn på 3-trinn både i SFO og skole.

Koding skal etter planen starte opp på nyåret 2019.

(Kilde: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett)

– Vi ønsker å vise hvor viktige fagarbeiderne er

Byråd i byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett i Bergen, Roger Valhammer (Ap)

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy