Sykehjemmet ble overtatt av Sveriges rikeste familie

De ansatte på Kajalund sykehjem taper med Aleris som ny eier

Helsefagarbeider og hovedtillitsvalgt på Kajalund sykehjem, Trond Willumsen, syns ikke noe om at noen skal ta ut profitt på eldreomsorg. Fra i fjor har kommersielle Aleris eid selskapet som driver sykehjemmet.

Helsefagarbeider og hovedtillitsvalgt på Kajalund sykehjem, Trond Willumsen, syns ikke noe om at noen skal ta ut profitt på eldreomsorg. Fra i fjor har kommersielle Aleris eid selskapet som driver sykehjemmet.

Yngvil Mortensen

Lavere grunnlønn for nye ansatte, dårligere lønnsutvikling og dårligere pensjonsavtale venter for de ansatte på Kajalund sykehjem i Oslo med milliardkonsernet Aleris som ny eier.

2017013012465820170130124659

yngvil@lomedia.no

«Aleris skal jo tjene penger», sier Trond Willumsen, helsefagarbeider og hovedtillitsvalgt på Kajalund sykehjem.

For litt over ett år siden ble selskapet som driver sykehjemmet kjøpt opp av Aleris Omsorg, en liten del av forretningsimperiet til den rikeste familien i Sverige, Wallenberg.

Aleris hadde et regnskapsført overskudd på over 460 millioner kroner i 2015.

Driften av sykehjemmet er finansiert av kommunen, men det gikk med underskudd i en årrekke og alternativet var nedleggelse. Sykehjemmets styre mente Aleris var redningen. I september 2015 fikk Aleris grønt lys fra Sykehjemsetaten i Oslo kommune. De så ingenting i veien for at sykehjemmet kunne beholde driftskontrakten med kommunen med Aleris som ny eier. I desember samme år kjøpte Aleris Omsorg alle aksjene i Kajalund Sykehjem AS som tidligere var eid av beboerne.

• Les også: – Ikke ett sykehjem skal ut på anbud igjen

– Ingen er glade for at et kommersielt firma overtar. Vi syns ikke noe om at noen skal ta ut profitt på eldreomsorg, sier Trond Willumsen. Han har jobbet på Kajalund sykehjem i snart 12 år, fordi han trives godt der. Det gjør de fleste som jobber der, sier han. Sykehjemmet har 27 beboere på sykehjemmet, og 48 ansatte fordelt på 25 årsverk.

Kajalund sykehjem ligger i Ullern bydel i Oslo.

Kajalund sykehjem ligger i Ullern bydel i Oslo.

Yngvil Mortensen

• Les også: Kommersielle Aleris kjøpte lille Kajalud sykehjem. Hvorfor synes SV det er greit?

Lavere lønn for nye ansatte fra 2018

På Kajalund har de ansatte beholdt den faste månedslønna etter at Aleris kom inn. Grunnlønna for helsefagarbeiderne på Kajalund er ifølge daglig leder 390.000-400.000 i året. De fleste har 10-16 års ansiennitet.

Helsefagarbeidere i de kommunale sykehjemmene har til sammenligning grunnlønn på minst 421.000 kroner i året, med 12 års ansiennitet, ifølge Fagbladet.

Kajalund er ennå medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Det vil de være fram til tariffperioden utløper våren 2018. Da blir det NHO Service og Pleie- og omsorgsoverenskomsten, i likhet med Aleris' øvrige sykehjem, ifølge administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Omsorg Norge.

Det betyr blant annet at nyansatte vil få lavere lønn enn hvis Kajalund hadde fortsatt med Virke. En nyansatt og fersk helsefagarbeider vil etter gjeldende tariffavtale med NHO Service ha grunnlønn på 280.000 kroner i året, mens etter tariffavtalen med Virke er startlønna 326.000. Forskjellen er 46.000 kroner.

Kvelds- og nattilleggene er de samme i Virke og NHO Service, så her vil det ikke bli noen forskjeller.

Skulle ansatte med lang ansiennitet slutte, kan de i teorien erstattes med folk som har kortere fartstid, og som vil tjene mindre. 280.000 kroner er grunnlønna for en fersk helsefagarbeider. 250.000 kroner for en pleieassistent. Sammenlign det med lønna de fleste helsefagarbeiderne har på Kajalund i dag: Rundt 400.000 kroner i året. Her kan selskapet som eier sykehjemmet spare 130.000-150.000 kroner på ett årsverk.

Lavere lønnsutvikling med annen tariffavtale

Siri Follerås leder Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo. Her med nestleder Fredrik Olstad.

Siri Follerås leder Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo. Her med nestleder Fredrik Olstad.

Tri Nguyen Dinh

Oppå det igjen: Lønnsutviklingen på sykehjemmene Aleris driver viser at de ansatte taper økonomisk.

– Jo lenger et sykehjem har vært konkurranseutsatt, jo mer taper de ansatte, sier Siri Follerås, leder av Fagforbundet, Pleie og Omsorg Oslo.

– En viktig presisering her for å gi et korrekt bilde av saken er at denne problemstillingen ikke gjelder alle sykehjem generelt i Norge, men Oslo. Dette skyldes at Oslo kommunes tariffavtale skiller seg fra alle de øvrige tariffavtalene som benyttes innen sykehjemsdrift, sier Erik Sandøy i Aleris Omsorg.

Oslo-avtalen er den mest gunstige for de ansatte.

En oversikt over hjelpepleiernes lønn som Fagforbundets daværende hovedtillitsvalgte i Aleris-sykehjemmene lagde i 2015 bekrefter det Fagforbundets Siri Follerås sier:

• Gjennomsnittslønn på Lambertseter sykehjem (overtatt 2006): 322.000 kroner

• Gjennomsnittslønn Uranienborghjemmet (overtatt 2013): 377.000 kroner

• Gjennomsnittslønn Kantarellen (overtatt 2014): 406.000 kroner

Erik Sandøy i Aleris sier disse tallene er vanskelig å kommentere når han ikke kjenner grunnlaget de er beregnet ut fra.

– For å gjøre en reell sammenlikning av gjennomsnittslønn ved ulike sykehjem må man ha en felles oppfatning av beregningsgrunnlaget. For å sammenlikne faktiske lønnsvilkår mellom enkeltmedarbeidere på ulike sykehjem, må man se på hele avlønningssystemet, som varierer fra sykehjem til sykehjem, og hvilken turnus medarbeiderne går, sier Erik Sandøy i Aleris Omsorg.

Våren 2018 meldes Kajalund sykehjem inn i NHO Service i likhet med Aleris' øvrige sykehjem, ifølge administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Omsorg Norge.

Våren 2018 meldes Kajalund sykehjem inn i NHO Service i likhet med Aleris' øvrige sykehjem, ifølge administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Omsorg Norge.

Tri Nguyen Dinh

En dårligere pensjonsavtale

Kajalund i dag har pensjonsavtale i KLP (Kommunal Landspensjonskasse), men pleieassistenter og helsefagarbeidere skal over i en privat pensjonsordning. Det skjer først neste år. Aleris har en litt over 5 prosent innskuddspensjon for sine ansatte hjelpepleiere.

Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag ramser opp konsekvensene av et pensjonsbytte for de ansatte:

• Bytte fra offentlig til privat AFP, gjør at alle over 55 år mister retten til AFP.

• Høyere terskel for å få AFP for de med lav lønn og som jobber deltid.

• Særaldersgrensene for hjelpepleiere, helsefagarbeidere, og renholdere forsvinner.

– Vil Aleris betale kompensasjon til de ansatte som taper på overgang til ny pensjonsavtale, inkludert de som da eventuelt er over 55 år og hvor mange er i denne aldersgruppa?

– Å bytte pensjonsordning er ikke udelt negativt for alle, men får ulike utslag for ansatte på grunn av blant annet alder og opptjeningstid. Vi jobber derfor med å se på ansattmassen, få oversikt over deres utgangspunkt og hvordan en overgang til ny ordning vil slå ut for den enkelte. Når denne oversikten er klar, vil vi se på ulike løsninger som vil ivareta den enkelte, sier Erik Sandøy i Aleris.

– Ved overgang til NHOs tariffavtale vil de ansatte overføres til Aleris' pensjonsordning i Storebrand, og AFP i LO/NHO-ordningen. Vi vil fremover nå, sammen med NHO, gjøre en gjennomgang av flere forhold rundt overgangen til ny tariffavtale og få nødvendige avklaringer på plass i forbindelse med overgangen. Før vi har disse avklaringene på plass, er det for tidlig å si akkurat hvordan overgangen vil gjøres, sier Sandøy.

Aleris' pensjonsavtale omfatter også dette:

• 70 prosent uføredekning i sin pensjonsordning som gjelder for blant andre hjelpepleiere. Denne ordningen er minst like god som Oslo kommunes, sier Aleris.

• Aleris har en gruppelivsforsikring for alle ansatte.

• Etterlatte vil få utbetalt hele pensjonsinnskuddet inkludert renter dersom den ansatte faller bort. I tillegg inneholder gruppelivsforsikringen også kontantutbetaling ved død.

– Hva vil Fagforbundet gjøre for å sikre de ansatte en god lokal avtale når tariffperioden utløper og Kajalund skal over på Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO Service og Fagforbundet?

– Fagforbundet gjør det vi kan, men det skal to parter til for å inngå avtaler, og vi har erfart at vi har knappe rettigheter når det gjelder streikerett i private sykehjem, grunnet veldig lav grunnbemanning, sier Siri Follerås i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo.

– Ikke bra for rekrutteringen til eldreomsorgen

Det er ikke tillatt etter loven å stille krav om en spesiell tariffavtale eller pensjonsordning ved offentlige anskaffelser, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), eldrebyråd i Oslo.

Det er ikke tillatt etter loven å stille krav om en spesiell tariffavtale eller pensjonsordning ved offentlige anskaffelser, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), eldrebyråd i Oslo.

Ole Palmstrøm

Eldrebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, sier kommunen ikke kan kreve spesifikke lønns- og pensjonsvilkår ved offentlige anskaffelser.

– Byrådet mener at det er problematisk at det utvikler seg store forskjeller i lønns- og pensjonsvilkår mellom medarbeidere som gjør den samme, viktige jobben. Når medarbeidere opplever tariffhopping, kan det få alvorlige følger og gi en uforutsigbarhet som ikke er bra for rekrutteringa til eldreomsorgen. Det er likevel ikke tillatt etter loven å stille krav om en spesiell tariffavtale eller pensjonsordning ved offentlige anskaffelser, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), eldrebyråd i Oslo.

Siri Follerås sier hun ikke helt skjønner hva Thorkildsen mener:

– Jeg har forstått det slik at det ikke er umulig å inngå avtaler som er bedre enn loven, og forstår ikke helt Inga Martes uttalelse om å stille krav om anstendige tariffavtaler. Hvis hun virkelig mener dette, og mener at det ikke skal være lønnsforskjeller, må hun ta konsekvensen av dette ved å re-kommunalisere alle sykehjemmene, sier Follerås.

Aleris: – De ansatte er positive

Ifølge Aleris var de ansatte positive til at selskapet skulle bli ny eier.

«Dette ble positivt mottatt blant de ansatte», skrev Aleris' daværende direktør for omsorgstjenester, Geir Lægreid, om reaksjonene fra ansatte på beslutningen fra Kajalunds daværende styre om at Aleris skulle overta. Dette skrev han i et brev til Sykehjemsetaten i Oslo i juli 2015 der Aleris ba om å få overta kontrakten med Oslo kommune, og som FriFagbevegelse har fått innsyn i fra kommunen.

Før dette var det informasjonsmøte for de ansatte på sykehjemmet om Kajalund-styrets beslutning om saken.

Også tilsynsutvalget i Ullern bydel, som besøker sykehjemmene, har dette inntrykket. «Både sykehjemmets styre, de ansatte og Oslo kommune synes fornøyde med de nært forestående endringer», skriver tilsynsutvalget i etter tilsyn ved sykehjemmet i november 2015. Samtidig kommer det fram at endringene førte til mye uro:

– Styret ville selge. Vi ansatte måtte ta det vi fikk. Vi hadde ikke noen innflytelse over hvem som skulle velges, sier Trond Willumsen.

Sykehjemsetaten i Oslo kommune skriver i sitt referat fra kontraktoppfølgingsmøte med Kajalund i september i fjor at det var «mye uro i fjor grunnet eierskiftet, som bunnet ut i mye sykemeldinger». Sykefravær har gått ned fra 13 prosent til 6 prosent fra 2015 til 2016. «Dette skyldes delvis mange langtidssykemeldte som «nå er ute av systemet», står det i referatet fra møtet.

Aleris understreker i et brev til Sykehjemsetaten at det ikke er Aleris som driver sykehjemmet. Aleris Omsorg bare eier selskapet som driver sykehjemmet.

Les også: Sykehjem i Bergen tar farvel med Aleris

– De ansatte visste ikke at kontrakten ble forlenget

Da FriFagbevegelse snakket med tillitsvalgte Trond Willumsen før jul, var det bare et par uker før sykehjemmets kontrakt med Oslo kommune utløp. På det tidspunktet visste ikke Willumsen om driftskontrakten med kommunen ville bli forlenget og om de sykehjemsansatte fortsatt hadde en arbeidsplass etter nyttår.

– Jeg har ikke fått informasjon om det er bestemt om kontrakten faktisk skal forlenges, verken fra Aleris eller fra Oslo kommune. Det er mange ansatte her som er bekymret for dette. Vi har ikke fått noe informasjon. All informasjon er velkommen, sa Trond Willumsen før jul.

De beholdt arbeidsplassen sin. Det rødgrønne byrådet i Oslo forlenget kontrakten med det Aleris-eide selskapet med ett år, ut 2017.

Kilder: Rapporter fra tilsynsutvalget i Ullern bydel (2014-2016)

• Følg oss på Facebook

Dette er saken

• I desember 2015 ble selskapet som driver Kajalund sykehjem kjøpt opp av Aleris Omsorg.

• Kajalund er ennå medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

• Det vil de være fram til tariffperioden utløper våren 2018.

• Da blir Kajalund medlem i NHO Service og går over til Pleie- og omsorgsoverenskomsten, i likhet med Aleris' øvrige sykehjem.

• Det betyr: Lavere grunnlønn for nye ansatte, dårligere lønnsutvikling og dårligere pensjonsavtale for de ansatte.

Kilder: Fagforbundet og Aleris Omsorg.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy