Regjeringen vil halvere antall fylker

– Et kart uten innhold

FRUSTRERT: – Fagforbundet jobber videre med dagens oppgaver og et kart uten innhold, sier Odd Haldgeir Larsen.

FRUSTRERT: – Fagforbundet jobber videre med dagens oppgaver og et kart uten innhold, sier Odd Haldgeir Larsen.

Per Flakstad

– Regjeringen startet i feil ende. De tegner kart med linjal og så kommer innholdet i etterkant.

2016091512382220160915123823

Odd Haldgeir Larsen fra Arbeidsutvalget i Fagforbundet savner mer innhold i regionreformen.

– Jeg ønsker debatten om hvilke oppgaver de tre forvatningsnivåene vi har i dag skal inneholde i en regionreform, sier han til fagbladet.no.

Bok: Kommunereformen har preg av hastverksarbeid

Halvering av fylkene

Regjeringen mener en halvering av antall fylkeskommuner vil legge til rette for en mer effektiv samhandling mellom region og stat.

Fylkene har frist til 1. desember i år til å fatte vedtak om sammenslåing, slik at nye folkevalgte regioner kan tre i kraft fra 1. januar 2020 samtidig med kommunereformen.

I dag har Sør- og Nord-Trøndelag blitt enige om et Trøndelag fylke og intensjonsavtalen om Vestlandsregionen bestående av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er nettopp undertegnet.

Regjeringa vil ha færre - og større - skattekontorer

– Hva er tenkt?

I dag har fylkeskommunen fire ulike roller – tjenesteyting, forvaltningsorgan, regional utviklingsaktør og regionalt folkevalgt organ.

De viktigste arbeidsområdene er regional utvikling, tannhelse, opplæring, kultur, næringsutvikling og samferdsel.

– Det er oppgaver i kommunene i dag som kunne vært løftet på regionsnivå og oppgaver i staten. Men vi hører ikke noe fra regjeringen om hvilke oppgaver som er tenkt i regionreformen, sier Larsen.

Han savner en ekspertgruppe hvor berørte organisasjoner får være med for å diskutere innhold før vedtak om å halvere antall fylker kom.

– Fagforbundet jobber videre med dagens oppgaver og et kart uten innhold. Vi ser videre på hva vi mener er viktig innhold og hva som bør ligge i de ulike forvaltningsnivåene, sier han.

Land i endring

Fylkesinndelingen har ligget fast siden midten av 1800-tallet. Siden den gang har det moderne Norge vokst frem. Kommunikasjon og infrastruktur, næringsliv og bosetting har endret seg.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier til regjeringen.no at også dagens fylkesstruktur har gått ut på dato. Større områder og tiltak må sees i sammenheng for å håndtere viktige problemstillinger som klima og klimatilpasning, samordnet areal- og transportplanlegging, omstilling i næringslivet og utvikling av den kompetansen som samfunnet trenger, ifølge ministeren.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy