Regjeringen vil halvere antall fylker

– Et kart uten innhold

FRUSTRERT: – Fagforbundet jobber videre med dagens oppgaver og et kart uten innhold, sier Odd Haldgeir Larsen.

FRUSTRERT: – Fagforbundet jobber videre med dagens oppgaver og et kart uten innhold, sier Odd Haldgeir Larsen.

Per Flakstad

– Regjeringen startet i feil ende. De tegner kart med linjal og så kommer innholdet i etterkant.

2016091512382220160915123823

Odd Haldgeir Larsen fra Arbeidsutvalget i Fagforbundet savner mer innhold i regionreformen.

– Jeg ønsker debatten om hvilke oppgaver de tre forvatningsnivåene vi har i dag skal inneholde i en regionreform, sier han til fagbladet.no.

Bok: Kommunereformen har preg av hastverksarbeid

Halvering av fylkene

Regjeringen mener en halvering av antall fylkeskommuner vil legge til rette for en mer effektiv samhandling mellom region og stat.

Fylkene har frist til 1. desember i år til å fatte vedtak om sammenslåing, slik at nye folkevalgte regioner kan tre i kraft fra 1. januar 2020 samtidig med kommunereformen.

I dag har Sør- og Nord-Trøndelag blitt enige om et Trøndelag fylke og intensjonsavtalen om Vestlandsregionen bestående av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er nettopp undertegnet.

Regjeringa vil ha færre - og større - skattekontorer

– Hva er tenkt?

I dag har fylkeskommunen fire ulike roller – tjenesteyting, forvaltningsorgan, regional utviklingsaktør og regionalt folkevalgt organ.

De viktigste arbeidsområdene er regional utvikling, tannhelse, opplæring, kultur, næringsutvikling og samferdsel.

– Det er oppgaver i kommunene i dag som kunne vært løftet på regionsnivå og oppgaver i staten. Men vi hører ikke noe fra regjeringen om hvilke oppgaver som er tenkt i regionreformen, sier Larsen.

Han savner en ekspertgruppe hvor berørte organisasjoner får være med for å diskutere innhold før vedtak om å halvere antall fylker kom.

– Fagforbundet jobber videre med dagens oppgaver og et kart uten innhold. Vi ser videre på hva vi mener er viktig innhold og hva som bør ligge i de ulike forvaltningsnivåene, sier han.

Land i endring

Fylkesinndelingen har ligget fast siden midten av 1800-tallet. Siden den gang har det moderne Norge vokst frem. Kommunikasjon og infrastruktur, næringsliv og bosetting har endret seg.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier til regjeringen.no at også dagens fylkesstruktur har gått ut på dato. Større områder og tiltak må sees i sammenheng for å håndtere viktige problemstillinger som klima og klimatilpasning, samordnet areal- og transportplanlegging, omstilling i næringslivet og utvikling av den kompetansen som samfunnet trenger, ifølge ministeren.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om tvangsbruk på den psykiatriske avdelingen. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Det tok ett år fra Jan-Olav Helmos første e-post til byråd Berg beordret ekstern granskning av etaten hun har ansvaret for.

Det tok ett år fra Jan-Olav Helmos første e-post til byråd Berg beordret ekstern granskning av etaten hun har ansvaret for.

Werner Juvik

Jan-Olav er varsleren bak søppelskandalen i Oslo. Selv ble han omplassert

FORNØYD: – Dette er et solidaritetsoppgjør, sier Fagforbundets leder Mette Nord om lønnsoppgjøret i kommunal sektor.

FORNØYD: – Dette er et solidaritetsoppgjør, sier Fagforbundets leder Mette Nord om lønnsoppgjøret i kommunal sektor.

Nanna Aanes Wolden

Derfor mener Mette Nord at bør du stemme ja til dette lønnsoppgjøret

 – Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

– Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

Karin Svendsen

Erik har vært to ganger i Moria-leiren: – Hver eneste dag var det noen som voldtok, knivstakk og sloss

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy