Fagforbundet etter domsavgjørelse:

– Mange støttekontakter kan ha krav på ansettelse og etterbetaling

carelli.se

I juni fikk en støttekontakt rettslig medhold i at hun har krav på ansettelse. Nå ber Fagforbundet tillitsvalgte forvisse seg om at arbeidstakerprinsippet følges i alle kommuner.

2016081611564320160816122440

– Vi ber nå Fagforbundets tillitsvalgte undersøke i sine kommuner om arbeidstakerprinsippet gjelder for støttekontakter og andre i lignende stillinger

kathrine.geard@fagbladet.no

Et rundskriv om at støttekontakter og avlastere i de fleste tilfeller er å betrakte som arbeidstakere – og ikke oppdragstakere – går nå ut til Fagforbundets tillitsvalgte.

– Det har ikke vært vanlig å betrakte støttekontakter som arbeidstakere. Vi har mistanke om at det finnes mange rundt i landet som har krav på ansettelse og de rettighetene som følger med, sier enhetsleder i Fagforbundet, Unni Rasmussen.

Vant fram i retten

En barne- og ungdomsarbeider i Ålesund mente hun hadde krav på sykepenger og feriepenger, selv om hun hadde kontrakt som oppdragstaker med kommunen. Kvinnen er støttekontakt og avlaster for et barn med downs syndrom, i tillegg til en annen fast jobb.

Les også: • Støttekontakt og avlaster skal betraktes som fast ansatt

Gikk til sak

Da hun ikke vant fram med kravet gikk hun til sak mot kommunen med støtte fra Fagforbundet, der hun er medlem. Støttekontakten fikk først medhold i tingretten, og deretter i lagmannsretten. Kommunen anket videre til Høyesterett. Men i juni avviste Høyesterett saken. Dermed blir lagmannsrettens dom om at hun skal betraktes som ansatt stående. Samtidig ble kommunen idømt saksomkostninger på nær 360.000 kroner.

– Dommen vil få betydning for tusenvis av støttekontakter og avlastere og gi dem rett til fast ansettelse med alt de innebærer, blant annet betydelige etterbetalingskrav, uttalte forbundsadvokat Kjetil Edvardsen, som førte saken for kvinnen, etter at dommen falt.

Les også: • – Lite verdsatt som vikar

Oppdragsavtaler er unntaket

Høyesterett behandlet en lignende strid mellom en avlaster og Oslo kommune i 2013. Også hun vant fram med sin sak med bistand fra Fagforbundet og Edvardsen.

Ifølge FAFO er det omtrent 45.000 oppdragstakere i Norge, ca 25.000 av disse er avlastere og støttekontakter i kommunene. Rettsavgjørelsen betyr at støttekontakter, avlastere og personlige assistenter som hovedregel er ansatt i kommunen de arbeider for.

Brukes de som oppdragstakere kan det være brudd på bestemmelsen om arbeidstakerprinsippet. Men det er fortsatt slik at oppdragsavtaler unntaksvis kan benyttes til enkeltstående, kortvarige og svært frie oppdrag, slår Fagforbundet fast i informasjonen som er spredt i organisasjonen.

Følg Fagbladet på Facebook og abonner på nyhetsbrevet vårt

Ber tillitsvalgte sjekke

Ifølge Rasmussen er hensikten med rundskrivet å bevisstgjøre tillitsvalgte om betydningen av Høyesteretts avgjørelse slik at de kan følge opp dersom de oppdager at arbeidsgivere urettmessig bruker oppdragstakere.

– Vi ber nå Fagforbundets tillitsvalgte undersøke i sine kommuner om arbeidstakerprinsippet gjelder for støttekontakter og andre i lignende stillinger, sier hun.

For en arbeidstaker gjelder ferielov, arbeidsmiljølov, folketrygdlov, tariffavtale og så videre. Det er sannsynlig at mange tilfeller også vil utløse etterbetalingskrav.

Les også: • Dette er dine ferierettigheter

• I to separate saker fra 2013 og 2016 har en støttekontakt/avlaster fått rettslig medhold i at de er å betrakte som arbeidstakere.

• Fagforbundet, som har bistått begge kvinnene, mener Høyesrettsavgjørelsene gir tusenvis av støttekontakter/avlastere rett til fast ansettelse.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy