Fagforbundet går fra 17 til 11 regioner

Denne gigant-regionen får 70.000 medlemmer

NYVALGT Kristine Bjella Stavn er den første lederen av Fagforbundet Viken

NYVALGT Kristine Bjella Stavn er den første lederen av Fagforbundet Viken

Kathrine Geard

Fagforbundet reorganiserer seg. Kristine Bjella Stavn skal lede 70.000 medlemmer i den nye gigantregionen Fagforbundet Viken.

2019112113380020191121153736

kathrine.geard@fagbladet.no

«Jammen er vi mange». «Vi var imot sammenslåingen, men nå ser vi framover».«Sammen blir vi veldig sterke». «Vi blir en gigantregion og en viktig maktfaktor».

Slik lød noen av de optimistiske ordene som falt fra talerstolen da hele 262 delegater fra fylkesregionene Akershus, Buskerud og Østfold onsdag og torsdag var samlet på Sundvolden hotell for å stifte Fagforbundet Viken.

Delt innstilling

Når tre fylkesregioner blir til en, får det også konsekvenser for de øverste tillitsvalgte. Det er ikke behov for mer enn en regionleder. Valgkomiteen klarte ikke å samle seg om en kandidat. Flertallet innstilte Kristine Bjella Stavn fra Fagforbundet Buskerud, mens mindretallet gikk for Bente Stokker Knutsen fra Fagforbundet Akershus. Den tredje regionlederen, Oddbjørg Strømme fra Østfold, blir snart pensjonist og sto ikke på valg. Bjella Stavn vant duellen med god margin og blir dermed den første lederen av Fagforbundet Viken, mens Iver Romundstad fra Akershus og Anne Otterbekk fra Østfold blir nestledere.

VALGDUELL Kristine Bjella Stavn fra Buskeruid vant lederstriden mot Bente Stokker Knutsen fra Akershus ( til høyre). Oddbjørg Strømme fra Østfold var ikke på valg

VALGDUELL Kristine Bjella Stavn fra Buskeruid vant lederstriden mot Bente Stokker Knutsen fra Akershus ( til høyre). Oddbjørg Strømme fra Østfold var ikke på valg

Kathrine Geard

Store avstander

Sammenslåingen gjør Viken til Fagforbundets desidert største region med hele 70.000 medlemmer, mer enn 60 fagforeninger, og et område som strekker seg fra Hol i nordvest til Halden i sørøst. De store avstandene gjør at man har funnet det mest praktisk å plassere det nye regionkontoret i Oslo. Nyvalgte Kristine Bjella Stavn er ikke i tvil om at oppgaven blir krevende.

– Men samtidig har jeg lyst å være med å forme og lage den nye regionen så bra som mulig i samarbeid med de ansatte fra dagens tre kontorer og selvsagt de tillitsvalgte. Jeg er helt avhengig av et godt samarbeid med alle for å kunne utføre jobben.

Roste samarbeidsevnen

I sin åpningstale under stiftelsesmøtet berømmet nestleder i Fagforbundet Sissel Skoghaug de tillitsvalgte for å ha gjort en kjempejobb med å samarbeide seg fram til løsninger for hvordan den nye forbundsregionen skal være rigget. Beslutningen om at Fagforbundet skal ha samme regioninndeling som fylkene i Norge, også etter den Stortingsvedtatte regionreformen, ble tatt på landsmøtet for bare to år siden.

– Det er utrolig viktig å samkjøre organisasjonen og finne nye gode arbeidsformer. Vi har ikke tid til å være innoverlente eller navlebeskuende. Det skjer så mye rundt oss i arbeidslivet at vi må evne å ha fokus på det viktigste av alt – det er medlemmene våre. Jeg opplever at de tillitsvalgte i Fagforbundet har den riktige innstillingen, sier Skoghaug, som er stolt over evnen til å ta friske diskusjoner, for så å brette opp ermene og gjennomføre når vedtaket er fattet.

Den nye regionen Fagforbundet Viken har hele 70.000 medlemmer, og vil bli en betydelig maktfaktor i Fagforbundet og i det samfunnspolitiske arbeidet.

Den nye regionen Fagforbundet Viken har hele 70.000 medlemmer, og vil bli en betydelig maktfaktor i Fagforbundet og i det samfunnspolitiske arbeidet.

Kathrine Geard

Tung prosess

Den nye lederen i Fagforbundet Viken beskriver sammenslåingsarbeidet som tungt fordi det var vanskelig å se hensikten, og krevende fordi de tre regionene har hatt ulike kulturer og rutiner. At de var tre og ikke en person som ledet prosessen, gjorde ikke saken lettere.

– Vi har gjort ting på forskjellige måter, ikke minst på det praktiske plan. Men vi har klart å samarbeide og finne løsninger. Vi har hatt arbeidsgrupper som har jobbet utrolig bra og dannet grunnlaget for det vi har gjort her i dag, sier Bjella Stavn.

Utgangspunktet for etableringen av fagforbundet Viken er altså regionreformen. Men Fagforbundet mente jo at de folkevalgte startet i feil ende når de gikk inn for elleve nye fylker uten å ha bestemt seg for oppgavene fylkene skulle få. Skoghaug mener det er viktig å si at Fagforbundet er mot tvang og mener sammenslåing må bygge på fakta, folkeavstemning og frivillighet.

– Men vi forholder oss til realiteter og virkeligheten. Da Stortinget fattet vedtaket, besluttet vi etter lang debatt at det er hensiktsmessig for jobben vi skal gjøre å være organisert slik samfunnet er organisert.

Stiftelesesmøtet Fagforbundet Viken

Stiftelesesmøtet Fagforbundet Viken

Kathrine Geard

Fra 17 til 11 regioner

Etableringen av Viken er derfor bare en del av en omfattende reorganisering av Fagforbundet mot færre og større regioner, som trer i kraft fra 1.1 2020.

• Fra før har man gjennomført sammenslåinger i Trøndelag og Agder.

• For noen dager siden ble Fagforbundet Hedmark og Fagforbundet Oppland slått sammen til Fagforbundet Innlandet. Her ble Helene Harsvik Skeibrok fra Fagforbundet Hamar valgt til regionleder, mens Jon Inge Hagebakken fra Fagforbundet Elverum og Karianne Sten Solheim fra Fagforbundet Gran fikk tillit som nestledere. De vil representere 33.000 medlemmer og ha tilhold i et nytt kontor i Moelv.

• Neste uke slår Fagforbundet Telemark seg sammen med Fagforbundet Vestfold, mens Fagforbundet Hordaland og Fagforbundet Sogn og Fjordane blir til Fagforbundet Vestland.

• Fagforbundet Troms og Fagforbundet Finnmark har fått utsettelse til juli neste år. Når alt er gjennomført vil Fagforbundet ha elleve regioner.

Ikke et sparetiltak

Fagforbundet sparer ikke penger på omstillingen. Det blir ingen endring i antall ansatte. De som slår seg sammen beholder dagens ressurser og antall frikjøpte. Summen av frikjøpsressursene i de tre gamle regionene er for Vikens del 18. «Overtallige» ledere vil få nye oppgaver. For eksempel som valgte organisasjonssekretærer som skal jobbe utadrettet. For nå skal regionene være mer ute blant fagforeninger og tillitsvalgte for å bistå dem. Som følge av kommunesammenslåinger vil også mange fagforeninger slå seg sammen, men hvor mange er uklart. Det er opp til fagforeningene selv å bestemme dette. Også Fagforbundets åtte kompetansesentre påvirkes av omstillingen. Fra nyttår skal alle regioner ha hvert sitt kompetansesenter, som samlokaliseres med forbundsregionene.

Pendling eller flytting

Fagforbundet Vikens kontor blir i Storgata 33 i Oslo. For mange betyr det lang reisevei eller at de må flytte, og ikke minst at sju ansatte får nytt arbeidssted.

– Det er helt klart en stor omveltning for de ansatte. I utgangspunktet må alle sitte på hovedkontoret, men vi beholder to satellitt-kontorer i første periode, i Drammen og i Grålum i Østfold, som det en gang i blant kan bli mulig å bruke.

Bjella Stavn understreker at utfordringen med store avstander først og fremst gjelder dem på regionkontoret.

– Jeg håper fagforeningene ikke skal lide noen nød. Vi gjør dette fordi alle de 18 valgte skal være mye ute i fagforeningene og ha kurs og fagdager spredt rundt.

Kanskje revers

De rødgrønne har sagt at de vil reversere regionsammenslåingen om de tar makta etter Stortingsvalget. Hva skjer da med Fagforbundets nye organisasjon Skoghaug?

- Vi vet resultatet av valget når vi kommer til neste landsmøte. Det vil være opp til landsmøtet å ta stilling til hvordan forbundet skal være organisert. Her og nå rigger vi Fagforbundet til fortsatt å møte medlemmenes behov. Det er stas å være med i en organisasjon som fungerer optimalt til skiftende tider, og som hele tiden vil bli bedre og bedre.

Ny organisasjon

Fra 1.1.2020 vil Fagforbundet være inndelt i tolv nye regioner. Når omorganiseringen er fullført i juli 2020 blir antallet elleve, etter mønster av regionreformen som Stortinget vedtok.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Ole Martin Wold

Renholder Anne Lises kjæledyr er ikke som alle andre kjæledyr

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Ingrid Hovstad, Fitjar-Posten

Her gjør de som i Bærum: Gir lederne litt ekstra koronakroner

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy