Primærhelsetjenestemeldingen:

Fagforbundet og FO tar opp kampen med Høie

Leder i Fellesorganisasjonen (FO) Mimmi Kvisvik vil ha sosionomer og venepleiere inn på en eventuell liste over lovfestet kjernekompetanse i kommunene. Helseminister Bent Høie og departementet leser nå høringssvarene.  Montasje: LO Media

Leder i Fellesorganisasjonen (FO) Mimmi Kvisvik vil ha sosionomer og venepleiere inn på en eventuell liste over lovfestet kjernekompetanse i kommunene. Helseminister Bent Høie og departementet leser nå høringssvarene. Montasje: LO Media

LO Media

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått å lovfeste en rekke profesjoner kommunene skal ha tilknyttet seg. Fellesorganisasjonen vil ha sosionomer og vernepleiere inn på lista.

2016102012510020161021114932

Ines.Zander@lomedia.no

Landsstyret i Fellesorganisasjonen (FO) vedtok tirsdag uttalelsen «Ingen helhetlig primærhelsetjeneste uten sosialfaglig kompetanse».

Det er forbundets svar på et høringsnotat sendt ut av helse- og omsorgsdepartementet i juni. I høringsnotatet, med det lange navnet «Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv» foreslås det flere lovendringer, deriblant å lovfeste krav til hvilke profesjoner kommunene må ha innenfor helse- og omsorgstjenesten.

FO mener at dersom Stortinget vedtar en liste over kjernekompetanse, så må også sosionomers og vernepleieres kompetanse lovfestes.

– Kompetansen er viktig for å fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, står det i uttalelsen som ble vedtatt av landsstyret.

Lovfestet

I høringsnotatet sendt ut av statsråd Bent Høie og Helse- og omsorgsdepartementet, foreslås det for det første at lege, sykepleier, fysioterapeut, helseseøster og jordmor er profesjoner kommunene skal ha knyttet til seg. Det tas sikte på at lovendringer skal tre i kraft fra 1. januar 2018.

– For det andre foreslås det lovfestet at kommunene også skal ha psykolog, ergoterapeut og tannlege knyttet til seg. Når det gjelder disse tre gruppene tas det sikte på at lovendringene først skal tre i kraft fra 1. januar 2020, heter det i høringsnotatet.

FO skriver i sitt svar at forbundet i utgangspunktet ikke støtter lovfesting av profesjoner, ettersom de mener det vil virke mot sin hensikt.

– Noen profesjoner vil falle utenfor, og på sikt vil det føre til at de lovfestete profesjonene blir prioriterte ved nyansettelser i kommunene, skriver FO, som blant annet frykter mindre tverrfaglighet.

Støtte

Fellesorganisasjonen er ikke alene om å etterlyse sosionomer og vernepleiere på en eventuell liste over kjernekompetanse.

Fagforbundets skriver i sitt høringssvar at også de er for en profesjonsnøytral lovgiving.

– Hvis Stortinget likevel vedtar en slik liste mener Fagforbundet denne må utvides til også å omfatte helsefagarbeidere, vernepleiere og sosionomer, skriver de.

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) vil også ha sosionomer og vernepleiere inn blant lovfestet kjernekompetanse.

– Helse- og sosialfaglige profesjoners kompetanse er avgjørende for å sikre faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester. Dette er en kompetanse som er helt avgjørende for at mennesker med utviklingshemning skal kunne leve sine liv mede best mulig kvalitet.

Også arbeidstakerorganisasjonen Delta gir en tydelig tilbakemelding til departementet i sitt høringssvar.

– At vernepleiere ikke er foreslått lovfestet som profesjon i kommunen kan leses som at borgere med somatiske sykdommer er viktigere enn borgere med kognitiv svikt - utviklingshemmede. Dette opplever vi som et svært uheldig signal over for store brukergrupper i kommunen.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser overfor Fontene at de nå gjennomgår høringssvarene, og tar sikte på å legge frem en lovproposisjon våren 2017.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy