Valg 2019

Vekker trønder-velgerne med morgenkaffe: Her er valgkampen i gang for lenge siden

MORGENAKSJON: Klokka er såvidt passert sju når leder i Fagforbundet Trondheim, Sonia Tangen, deler ut rykende varm kaffe i sentrum av byen. Til høyre medaaksjonist Randi Pedersen.

MORGENAKSJON: Klokka er såvidt passert sju når leder i Fagforbundet Trondheim, Sonia Tangen, deler ut rykende varm kaffe i sentrum av byen. Til høyre medaaksjonist Randi Pedersen.

Kathrine Geard

TRONDHEIM (Fagbladet) I den røde byen tas ingenting for gitt. Alt før påske aksjonerte Fagforbundet Trondheim ute i gatene. Leder Sonia Tangen lover full mobilisering når valgkampen drar seg til for alvor.

2019061408511620190614100055

– Vil du ha en gratis kaffe?

Klokka er så vidt passert sju mandag morgen. Folk tyter ut av grønne busser i Prinsenkrysset midt i Trondheim. Sju-åtte aktivister iført røde LO-vester møter dem med et smil, en brosjyre med budskapet «Til deg som skal stemme – se partienes svar på LO Trøndelags viktigste saker» – og et tilbud om pappkrus med rykende varm kaffe. Det er LOs distriktskontor som står bak kaffeaksjonen. De koordinerer aksjonsdager i hele fylket og fordeler ansvaret mellom fagforbundene i byen. Denne junidagen er Fagforbundet Trondheim i ilden for andre gang. Aksjonen startet allerede før påske.

– Fordi flere og flere forhåndsstemmer er det viktig at vi er tidlig ute og synliggjør hva som er viktig for oss som forening og for fagbevegelsen, sier leder i Fagforbundet Trondheim, Sonia Tangen.

Velger arbeidsgiver

Hun inngår også i utvalget som planlegger fagforeningens valgkamp sammen med opplæringsansvarlig Hege Rovik, som også er hovedtillitsvalgt i Klæbu, og styremedlemmene Sigmund Midtbø og Grethe Ramsland.

– Vårt fokus er et trygt og anstendig arbeidsliv, og det er nå mange av våre medlemmer skal velge sin arbeidsgiver. Vi har jo størsteparten av våre medlemmer i kommunen, og en god del i privat område. Det er viktig å vite hvilken retning kommunen skal styres i. Det handler hvordan skolene skal være, hvordan eldreomsorgen skal være, hvordan tilbudet til innbyggerne skal være.

TRØNDERVALG: Sonia Tangen (t.v) og Hege Rovik i Fagforbundet Trondheim ber medlemmene  bruke stemmeretten. De planlegger mange typer aksjoner for å sikre fortsatt rødgrønt styre i byen.

TRØNDERVALG: Sonia Tangen (t.v) og Hege Rovik i Fagforbundet Trondheim ber medlemmene bruke stemmeretten. De planlegger mange typer aksjoner for å sikre fortsatt rødgrønt styre i byen.

Kathrine Geard

Nedtur for sterkt Ap

Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet har vært ordfører i byen de siste 16 åra. Ved forrige kommunevalg fikk Ap hele 41,5 prosent av stemmene, og styrer byen i brei koalisjon med Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, KrF og Venstre. SV var tidligere med i samarbeidet, men brøt ut etter at Venstre valgte å gå inn i den blå regjeringen i 2018. Da var det ikke lenger aktuelt for SV å ha et strategisk samarbeidet med Venstre, forklarte Ottar Michalsen fra SV til Fri Fagbevegelse.

På landsbasis har Ap lenge slitt tungt på meningsmålingene. Også i bastionen Trondheim har partiet falt dramatisk. På en måling NRK utførte i februar var Ap helt nede på 26,4 prosent. Av de andre partiene gikk også MDG, Venstre og KrF tilbake mens Høyre, Frp, SV, Senterpartiet og Rødt gikk fram.

På NRK og Adresseavisens partibarometer fra slutten av mai er resultatet bedre for Ap. Men 31,2 prosent er fortsatt 10,3 prosentpoeng ned sammenliknet med forrige kommunevalg. Samtidig peker pilene oppover for Senterpartiet og ikke minst Rødt, som med 8,5 prosent har vokst forbi Frp. Høyre faller hele 6,5 prosentpoeng sammenliknet med februarmålingen. Oppslutningen på 18,3 prosent er også det laveste siden valget da Høyre endte på 20 prosent.

Har tatt grep

I februar ble Aps nedtur forklart med bråket rundt Trond Giske, indre strid i partiet og den såkalte Kystad-saken, der Ap-topp Rune Olsø ble beskyldt for å ha forsøkt å påvirke reguleringssaker på vegne av eiendomsutviklere. Olsø og andre impliserte trakk seg fra sine verv. Saken ble seinere henlagt av Økokrim.

– Den saken var ingen god reklame, men Rita har ryddet opp og gjort de grepene som kan gjøres, mener Tangen.

Maimålingens solide rødgrønne flertall tyder iallfall på at Ottervik kan få en femte periode som ordfører i Trondheim. Til Dagbladet uttalte ordføreren at partiet nå er på bedringens vei etter intern uro og oppmerksomhet rundt utenompolitiske saker. Hun understreket samtidig at de som sitter på gjerdet, må få klare og enda tydeligere budskap om hva partiet vil og hvorfor i valgkampen. Også i Fagforbundet råder optimismen.

– Det går nok veien i Trondheim, men vi må stå på og være tidlig ute. Vi kan ikke komme for seint i gang.

Må ned fra gjerdet

Tangen peker på at medlemsundersøkelsen som Fagforbundet nylig fikk utført er urovekkende.

– Aldri har så mange av våre medlemmer sittet på gjerdet. Hele 24 prosent, det er bekymringsfullt.

De har ikke sett lokale tall, men tar det uansett som en pekepinn.

– Derfor må vi jobbe for at folk skal bruke stemmeretten sin. Gjør de det, så veit vi at folk ofte stemmer ut ifra arbeidssituasjonen sin.

I det lille heftet som deles ut sammen med kaffen står det hva partiene mener om noen sentrale spørsmål.

– Det kommer tydelig fram hvem som er på blå og rød side. Men folk må gjøre seg opp en mening sjøl. Mantra er bruk stemmeretten, understreker Tangen og Rovik.

Så snart Trondheims-manifestet blir klart vil også det få massiv spredning på gata. Manifestet, som har vært laget siden 2003, er en langt mer detaljert oversikt over hva partiene lokalt svarer på krav som er formulert av forbundene i LO Trondheim, samt Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet.

Mobiliserer til sluttspurt

Fagforbundet har ikke bare budt på kaffe. Tillitsvalgte har også rukket å dele ut valgmateriell og verve medlemmer på stand ved Trondheims-porten, der mange offentlige tjenester holder til. Og i slutten av mai var 200 tillitsvalgte samlet til konferanse for å sparke i gang valgkampen. Der stilte også lokale politikere til paneldebatt om tjenester i offentlig regi og hele stillinger. Den store mobiliseringen skjer likevel først over sommeren. Da legger til gjengjeld Fagforbundet opp til brei mobilisering.

– Det blir aldri nok folk. Vi skal ha mange aksjoner rundt omkring og må få med så mange medlemmer som mulig, særlig i de tre siste intensive valgkampukene.

Alt er slett ikke spikret, men de snakker om å ha ringerunder mot bestemte grupper som ikke er så lett å nå på andre måter. Som for eksempel pensjonister. Det kan bli arrangementer i bydelskafeene på helse- og velferdssentrene over hele byen. De skal selvsagt bruke sosiale medier, og det kan bli videoer der folk fra ulike yrker snakker om hvor viktig det er med faste hele stillinger. Eller at pengene fortsatt må gå tilbake til ungene i barnehagene og ikke i lommene på private. Eller at søpla må drives i egen regi. Sånne ting.

SAMARBEID: LO står for vester og kaffeutstyr, mens fagforbundene tar seg av selve aksjonen. Her er Terje Hovde og Randi Pedersen fra Fagforbundet i sving.

SAMARBEID: LO står for vester og kaffeutstyr, mens fagforbundene tar seg av selve aksjonen. Her er Terje Hovde og Randi Pedersen fra Fagforbundet i sving.

Kathrine Geard

Mye er oppnådd

Rovik og Tangen tror forklaringen på at hjemmesitterne er blitt flere kan være at folk ikke ser betydningen av å stemme når samarbeidskoalisjonen er så bred. Eller at de rett og slett ikke veit hvem de skal stemme på og derfor lar være å stemme.

I Trondheim er allerede veldig mye slik Fagforbundet ønsker. Det finnes kun tre ideelle sjukehjem, resten er i egen regi. Vaktmesterne er ansatt ved skolene og søpla hentes av kommunen sjøl. 70-80 prosent av kravene som ble stilt i Trondheims-manifestet sist, skal være innfridd.

– Det er fort gjort å ta sånt for gitt. Vi har kanskje ikke frontet nok alt man har fått til etter at det ble slutt på Høyrestyret i byen.

– Men deltidsproblemet eksisterer også her i Trondheim?

– Ja, vi har fortsatt altfor mange deltidsstillinger. Derfor er det en av de viktigste sakene for oss i dette kommunevalget.

Må innfri krav

Tangen understreker at det ikke skyldes mangel på politiske vedtak. Det er bestemt at alle stillinger i kommunen skal lyses ut som hele. Likevel skjer det at deltidsstillinger lyses ut. Fagforbundet mener derfor det må skapes en heltidskultur der politikerne og rådmannen systematisk arbeider med heltid og følger opp nedover i systemet.

– Det er mye bra i Trondheim kommune – vi håper på fortsatt rødgrønt styre. Men samtidig må de også levere. Det er viktig at vi får gjennomslag for det som mangler av Fagforbundets politikk og at samfunnet beveger seg i den retningen vi vil. Heltidsstillinger er en av flere ting som vi må få på plass.

– Hvilke andre saker er viktige for dere i denne valgkampen?

– Privatisering er alltid en viktig sak for oss. Vi vil jo at kommunen skal fortsette å drive tjenester i egen regi. Vi veit at høyresiden synes det er greit med flere private innslag, så får vi et skifte kan det være alvorlig for kommunens tjenester.

Kontroversiell utbygging

Byutvikling og byggeprosjekter som flerbrukshallen Trondheim Spektrum er svært omstridt i Trondheim. Men det føler Fagforbundet er mer i samfunnsdebatten fordi det ikke vært mye trykk fra medlemmer på dette. Både Ap, Rødt, KrF og SV er representert i styre og stell i Fagforbundet Trondheim.

– En fin blanding, synes Tangen, som sjøl har sittet en periode i bystyret for Ap og nå sitter i fylkestinget. Men hun tar ikke gjenvalg. Med to små barn og en mann som er leder i LO i Trøndelag ble tidsklemma for krevende etter at Trøndelag ble ett fylke og halvparten av fylkestingsmøtene derfor holdes i Steinkjer.

– Men jeg er glad for erfaringen fra bystyret og fylkestinget. Du blir veldig godt kjent med hva oppgavene til kommune og fylket er. Nå har jeg fått mulighet til å fronte Fagforbundets politikk, og det er viktig for meg. Det var min bakgrunn i fagbevegelsen som gjorde at jeg ble aktiv i Ap, ikke motsatt, påpeker hun.

TRAFIKK-KNUTEPUNKT: Sonia Tangen, Randi Pedersen og Terje Hovde fra Fagforbundet.

TRAFIKK-KNUTEPUNKT: Sonia Tangen, Randi Pedersen og Terje Hovde fra Fagforbundet.

Kathrine Geard

Rykket opp

Tangen er i utgangspunktet barne- og ungdomsarbeider og yrkesfaglærer. I Fagforbundet har hun gått veien fra ungdomstillitsvalgt til plasstillitsvalgt og leder i Fagforbundet Trøndelags ungdomsutvalg. Da Kristin Sæther ble valgt inn i LOs ledelse, rykket Edvin Helland og Sonia Tangen opp til konstituert leder og nestleder. Etter valgene på årsmøtet i 2018 byttet de roller.

I Prinsenkrysset er klokka passert åtte. De er tomme for kaffe og pakker ned kaffetankene, kopper, vester og brosjyrer for å levere rekvisittene tilbake der de hentet dem, hos LO Trøndelag.

– Det som er styrken vår i Trondheim og Trøndelag, er at vi kan koordinere innsatsen på den måten som vi gjør. LO er jo ingenting uten av vi er med og bidrar. De har ingen skokk med folk.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy