Oscar Aaslund Hovin

Oscar Aaslund Hovin

Sandra Skillingsås

Oscar Aaslund Hovin

Nattevakt i hjemmebaserte tjenester

Alder: 25

Bosted: Støren, Midtre Gauldal kommune

Yrke/verv: Nattevakt og assistent i hjemmebaserte tjenester. Ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Melhus

Familie: Mor, far, stemor, en bror, og en fantastisk bonusfamilie

Jeg brenner for: Tjenesteyting av ypperste klasse i et tjenestemiljø hvor alle rammebetingelser er så godt ivaretatt at tjenesteytere kun behøver å fokusere på jobben og ikke alle mulig andre ting.